Politikk

Rødgrønn krangel om felles forslag om papirløse

SPLID: Ap er uenig med Sp og SV om hva forslag om helsehjelp til papirløse betyr. Møtes med undring i Sp.

– Ap har beveget seg om papirløse. Det er veldig bra. Det gir håp om ny politikk etter valget i høst.

Det sa Kjersti Toppe (Sp) til Vårt Land etter at Stortinget mandag debatterte et forslag fra SV om å gi papirløse lik tilgang til fastlege og primærhelsehjelp, som alle andre.

Riktignok vil regjeringspartiene, Frp, Ap og Sp tirsdag stemme ned SVs forslag. Men i salen avtegnet en ny rødgrønn allianse om helsehjelp til papirløse seg.

For i Helsekomiteen har Ap, Sp og SV gått sammen om å evaluere forskriften om helsetjenester til personer uten fast opphold, og å «gjøre nødvendige endringer slik at helsetilbudet til sårbare grupper [...] er på linje med tilbudet til befolkningen for øvrig».

Vil gi flere papirløse bedre helsetilbud

Som eksempler på sårbare grupper nevner trioen «barn, personer med funksjonshemminger, gravide kvinner og eldre».

Både Sps Kjersti Toppe og SVs Nicholas Wilkinson sier til Vårt Land at det betyr at disse gruppene papirløse skal sikres samme helsetilbud som deg og meg.

– Det er veldig tydelig at de skal ha samme helserettigheter som alle andre, sier Wilkinson.

– Ja. Det er i tråd med hva Helsedirektoratet anbefalte i sin rapport om temaet i 2017, sier Toppe.

I dag har papirløse bare rett på å få nødvendig helsehjelp, som ikke kan vente. Barn og gravide har krav på tilnærmet lik hjelp som deg og meg, men ikke fastlege. Og uten fast opphold må du i prinsippet betale for helsehjelpen.

Åkrehamn  20170725.
Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) spiser lunsj på kafeen Vili & Vé i Åkrehamn på Karmøy tirsdag i forbindelse med Arbeiderpartiets valgkampturné på Vestlandet. Lokalpolitiker Hege Haukeland Liadal (Ap) til høyre i bildet.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Ap uenig med Sp og SV

Men når Vårt Land kontakter Arbeiderpartiet om saken, slår den rødgrønne alliansen sprekker.

Hege Haukeland Liadal, som holder i saken for Ap, tolker forslaget annerledes enn Sp og SV. Hun avviser at det felles forslaget betyr at disse sårbare gruppene papirløse må få samme helsehjelp som folk flest.

– Vi flytter oss ikke politisk her. Vi ønsker en evaluering, som sikrer at dagens forskrift er tydelig nok og fungerer som den skal, sier Liadal.

Forskriften, som de rødgrønne innførte i 2012, var ment som en oppmykning, men har i deler av helsetjenesten blitt tolket som en innstramming, påpeker Aps medlem i Helsekomiteen.

Ap vil evaluere og rette opp

Høringsrunden om SVs papirløseforslag avdekket to ting, mener Ap-politikeren:

  • Papirløse får ikke den «nødvendige helsehjelpen» de har krav på i dag.
  • Det gjelder særlig gravide og abortsøkende kvinner uten opphold.

– Vi nevner flere ulike sårbare grupper i forslaget, fordi vi ønsker en evaluering av dagens ordning og forskrift, for å se om de ivaretar hensikten på en god nok måte, sier Liadal.

Kjersti Toppe forbauset over Ap

Sps Kjersti Toppe stusser veldig over signalene fra Ap:

– Det er rart at Ap er med på dette forslaget hvis ikke de mener det. Dette er veldig dumt, sier hun.

Hadde Ap tolket forslaget på samme måte som Sp og SV, så hadde det vært en kursendring fra både gjeldende partiprogram og utkastet til nytt program, som skal vedtas i vår.

Trioen står også sammen om to andre grep for helsehjelp til papirløse i innstillingen fra komiteen.

I tillegg fremmet Ap et «løst forslag» i stortingssalen mandag om å sikre de to helsesentrene for papirløse refusjon for medisiner. Det vil trolig støttes av Sp og SV, men ikke regjeringspartiene og Frp.

---

Dette foreslår også de rødgrønne

  • Sørge for at helsesentrene for papirløse i Bergen og Oslo får koronavaksiner, så de kan vaksinere papirløse i tråd med anbefalingene.
  • Sørge for at alle papirløse i Norge «faktisk får nødvendig helsehjelp som ikke kan vente». Praksisen for dette, inkludert finansiering, må gjennomgås for å sikre dette.
  • Innstilling fra Helsekomiteen

---

Bekkevold: Ap går lenger enn før

I mandagens debatt mente også KrFs Geir Jørgen Bekkevold at flertallet i Stortinget har flyttet på seg om helsehjelp til papirløse:

– Hver gang vi har disse debattene her, ser jeg at vi flytter oss i riktig retning, om enn bare med små steg. Ap går i dag lenger enn de har gjort før, sa lederen i Helsekomiteen.

Kjersti Toppe i Sp viste på sin side til at det nå «er reelt flertall i salen for flere av disse sakene», men at Venstre og KrF er «bundet av regjeringen sin».

– Det er ingen hemmelighet at KrF har fremmet lignende forslag som SV før. KrF har ikke endret syn i regjering, sa Bekkevold i debatten.

Samtidig minnet han om at det under den rødgrønne regjeringen var det KrF og Venstre, som presset på for papirløse, men ble stemt ned av regjeringspartiene.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk