Politikk

SV vil gi papirløse helsehjelp

SV vil gi papirløse tilgang til fastlege og primærhelsetjenesten. Helsesenteret for papirløse migranter håper på gjennomslag i ny regjering.

Helsesenteret for papirløse migranter. Virksomhetsleder Linnea Näsholm.

Det er en menneskerett å få god helsehjelp, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson I SV.

Før jul i fjor besøkte Vårt Land Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo, som drives av Kirkens Bymisjon.

Der fortalte papirløse «Amir», og ekteparet «Sara» og «Safa», om konstante tannplager som følge av at de ikke har krav på annet enn akutt helsehjelp i Norge.

Resultatet var søvnløse netter, ødelagte magesekker som følge av stor bruk av Ibux og Paracetamol, og i ytterste fall bruk av superlim for å reparere egne tenner, ifølge dem.

SV vil gi helsehjelp til alle

Nå vil SV sikre «papirløse og ureturnerbare rett til nødvendig helsehjelp, medisiner og tannbehandling basert på helsefaglig vurderinger».

I et representantforslag ber SV med Nicholas Wilkinson i spissen regjeringen om at:

• Personer uten fast opphold, og som allerede er i landet, får tilgang på primærhelsetjenester på linje med andre borgere.

• Personer uten fast opphold gis tilgang til fastlegeordningen.

• Behandlere kan få refundert utgifter og medisiner gitt til pasienter utenfor folketrygden.

– Dette er et viktig forslag for dem det gjelder. Det koster også veldig mye når helseproblemer blir akutte. Da er det bedre å sette inn folkehelsetiltak tidligere, sier Wilkinson.

LES OGSÅ: Les om kvinnen som biskop Stålsett har gitt jobb: «Hvem skal holde Lula i hånden når hun dør?»

Lobbyarbeid for papirløse

Det er også Linnea Näsholms erfaring. Som daglig leder ved Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo er hun glad for SVs forslag.

– Vår erfaring er at papirløse ikke får tilgang til rettighetene de allerede har i dag uten tilgang på allmennlege, sier Näsholm.

Helsesenteret for papirløse migranter, Kirkens Bymisjon og Røde Kors jobber for å få slike rettigheter inn i plattformen til en ny regjering:

– Ja. Vårt mål er å bli overflødig. Nå jobber mange partier med sine partiprogram. Vi sender innspill til alle i den prosessen.

– Får dere gjennomslag?

– Det varierer. Alle har positive formuleringer nå unntatt Sp, Høyre og Frp. Ap, MDG og Venstre har styrket sine nye program på feltet, sier Näsholm.

Dette sier partiene

Vårt Land har gjennomgått alle partienes utkast til nye arbeidsprogram. I opposisjonen er det kun Ap og MDG som kan vise til nye programpunkt:

• Ap: «Gjennomgå praksisen av rett til nødvendig helsehjelp som ikke kan vente for personer uten lovlig opphold, og vurdere ordninger for å sikre at disse rettighetene oppfylles».

• MDG: «Gi arbeidstillatelse og rett til helsehjelp til papirløse ...».

• Venstre: Gi papirløse «rett til grunnleggende helsehjelp, slik alle andre grupper i Norge har».

Sp, Høyre og Frp omtaler ikke temaet. Rødt vil at «også papirløse migranter» skal sikres «et lett tilgjengelig offentlig helsetilbud».

KrF har ikke lagt fram sitt utkast, men går i dag inn for at «papirløse skal få tilgang til helsehjelp utover øyeblikkelig hjelp».

Stort helseopprop: «La oss gjøre jobben vår»

I april i fjor rykket Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening og Norsk Psykologforening ut med oppropet «La oss gjøre jobben vår!»

Der tok de til orde for å «gi papirløse reell tilgang til helsehjelp, basert på helsefaglige vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper».

«Et regelverk som forskjellsbehandler eller ekskluderer enkelte grupper, er ikke forenlig med vår yrkesetikk. Rett til helsetjenester må ta utgangspunkt i individets medisinske og psykologiske behov - ikke innvandringsregulerende hensyn», heter det i oppropet.

De mener dagens regelverk fører til «økt lidelse og risiko for dårlig behandlingsresultat».

Norge får refs fra FN-komité

Blant papirløse er det også folk med endelig avslag på opphold, men som unndrar seg retur til hjemlandet.

– Er det rimelig at de får lik tilgang til helsetjenester som andre?

Helsevesenet har et helt annet mandat enn migrasjonsvesenet og skal ikke diskriminere mennesker basert på juridisk status. Det må være en brannmur mellom de to, svarer Linnea Näsholm.

– Mange av landene de kom fra vil ikke ta dem tilbake. Derfor er det viktig at de får grunnleggende helsehjelp, sier Nicholas Wilkinson.

Han viser til at FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i en rapport fra i år «kritiserte Norge for brudd på menneskerettighetene ved ikke å tilby papirløse migranter helsehjelp på linje med resten av befolkningen».

LES MER OM PAPIRLØSE:

Mangler helsehjelp – bruker superlim for å redde tennene

For ureturnerbare Aster er jula vanskelig: «Barna mine nådde aldri fram til Europa»

Gir millioner til helsesenter for papirløse

---

Papirløse

  • Papirløse migranter er mennesker uten gyldig oppholdstillatelse i Norge.
  • De fleste er asylsøkere som har fått endelig avslag på søknaden.
  • Gruppen består også av personer som ikke har papirer ved ankomst Norge, og personer som aldri har vært registrert hos myndighetene.
  • Flere er såkalte ureturnerbare; de kan ikke tvangsreturneres fra Norge fordi hjemlandene nekter å ta imot dem.
  • Vårt Land

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk