Politikk

Drama i Venstre: Rotevatn og Breivik slåss om topplass i Hordaland

VALGTHRILLER: Lørdag kjemper Venstre-topper Terje Breivik og Sveinung Rotevatn om førsteplass på valglisten i Hordaland. – Et lite retningsvalg, mener valgforsker.

– Jeg tror ganske sterke følelser er i sving. Et samstemt styre i Ulvik Venstre støtter Terje, sier lokallagsleder Anders Kristoffer Oppheim.

– Vi blir nok fornøyd uansett hvem som vinner, men i Bergen heier de aller fleste på Sveinung, sier lokallagsleder Heine Johansen.

I skyggen av koronakrisen seiler det opp til en sjeldent stor valgthriller i Venstre. Lørdag slåss partitoppene Terje Breivik (55) og Sveinung Rotevatn (33) om førsteplass på valglisten i Hordaland.

Kampvoteringen vil skape nasjonale bølger. Enten vrakes en sittende parlamentarisk leder, eller så nektes en nestleder sjans på stortingsplass.

Splittet komité – trolig helt jevnt

Innstillingen fra nominasjonsutvalget var så splittet som den kunne bli: Fire for Rotevatn, tre for Breivik.

Ingen Vårt Land har snakket med tør spå utfallet. Flere anslår at det kan stå om så få som to til tre stemmer.

Sterke følelser er i sving, forteller tillitsvalgte Vårt Land har snakket med. De kommer med stikk mot motparten, men er tilbakeholdne med harde utfall. Noen kaller valget «umulig».

På oppløpssiden har ryktene svirret om at Bergen Unge Venstre og deler av Venstrekvinnelaget har vurdert å opprette nye lag for å kapre flere delegater til henholdsvis Rotevatn og Breivik. Men etter det Vårt Land forstår har ikke nye delegater kommet til slik.

Frp-samarbeid skiller de to

Politisk er ikke forskjellen på de to stor, mener de fleste Vårt Land har snakket med. Men i én sak skiller de markant lag: Samarbeid med Frp.

Breivik har vært den tydeligste kritikeren av Frp-samarbeid blant Venstres topper. Da landsstyret sa ja til regjering med Frp i 2018, stemte han mot og Rotevatn for.

Dette poenget trekkes fram av Breivik-forkjempere, som lokallagslederen i hjemkommunen Ulvik:

– Det er en ny generasjon i Venstre, som har dreid litt mer mot høyre enn før, sier Anders Kristoffer Oppheim.

Nettopp blant yngre og i Bergen anslås Rotevatn å ha størst støtte. For dem er det viktig at han er en synlig klima- og miljøminister, som er durkdreven på å fronte Venstres vinnersaker i media, mener Bergen-leder Heine Johnsen.

– Vi har har lagt bak oss et langt ledervalg, der Bergen støttet ham. Når vi nå har fått samling i toppen, er det naturlig å støtte opp om ledertrioen, legger han til.

Svein Erik Tuastad

Valgforsker: Et lite retningsvalg

Valgforsker Svein Erik Tuastad mener «Breivik vs. Rotevatn» har overtoner av retningsvalg for partiet.

– Det er en test på styrkeforholdet mellom Distrikts-Venstre og det urbane Venstre, sier han.

Tuastad beskriver Venstre som en historisk allianse mellom motkultur i distriktene – tenk målsak og læreren i bygda – og liberale miljøer i byene.

– De siste årene har den alliansen gått litt tapt, fordi Venstre i klassiske by/land-saker har landet på bysiden, sier han.

Eksempler er «ekspertdrevne reformer Høyre har frontet», slik som kommune- og politireform, mener Tuastad.

– Spørsmålet er om det kommer en motreaksjon på bydreiningen, som delvis er i ferd med å endre partiets profil. Distrikts-Venstres er jo svekket, sier han.

– Rotevatn er ikke fra Hordaland

Oppheim i Ulvik synes valgforskeren har tatt vel mye Møllers tran, men mener likevel at det er snakk om «en liten by/land-konflikt». Årsaken er enkel:

– Rotevatn er ikke fra Hordaland og har ikke så mye appell her utenom i Bergen og Unge Venstre, sier han.

Støtten til Breivik regnes som størst utenfor Bergen og blant medlemmer med lengre fartstid. Der betones hans lange tjeneste for partiet og ombudsrolle for underrepresenterte indre Hordaland.

Andre Breivik-folk Vårt Land har snakket med er enige med Oppheim: Rotevatns hjembygd, Nordfjordeid, er rett nok ikke et urbant mekka, men ligger nå en gang i Sogn og Fjordane. Enkelte har også merket seg at han ikke pendler hjem fra Oslo slik Breivik gjør.

Heine Johansen i Bergen mener anklagen er urimelig:

– Sveinung har sterk tilknytning til lokallaget her. Han har blant annet vært kasserer, sier han.

Gardermoen 20200926. 
Ny ledertrio i Venstre med leder Guri Melby som flankeres av nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Raja etter valget under landsmøtet  til Venstre på Gardermoen/POOL.
Foto: Geir Olsen / NTB

Mener det er Rotevatns tur

På Rotevatn-fløyen peker andre på at det var selvsagt at Breivik skulle sikres plass på Stortinget da han ble nestleder i 2012. Nå er det Rotevatns tur, mener de. Venstres generasjonsskifte i partiledelse og regjering må også gjelde stortingsgruppa, er budskapet.

Det er ikke uvanlig med konflikter når ledere skal sikres plass på Tinget ved nominasjon i valgkretser de verken bor i eller kommer fra. Førsteplass i Hordaland gir bedre sjans på mandat enn i Vestlands andre valgkrets, Sogn Fjordane.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn for venstre Venstre har gitt ut boken liberalisme pΠnorsk for civita

Liberal ideolog vs. breddeholder

Rotevatn har som en ideologisk og spissformulert politiker steget raskt i gradene i Venstre og blitt en erfaren politiker i ung alder. Få år gikk fra han skrev Liberalisme på norsk (2014) til han fikk sin første regjeringspost (2018).

Ingen av Vårt Lands kilder snakker Rotevatn ned som politiker. Men for noen er han ansiktet til et yngre, mer rendyrket liberalt Venstre. Disse ser Breivik som frontfigur for et tradisjonelt, sosialliberalt Venstre. De frykter å miste Breivik som breddeholder i partiet – i kraft av bakgrunn, stil og sentrumsorientert samarbeidssyn mer enn politikk.

To ulike politikertyper

Valget mellom Rotevatn og Breivik er også et valg mellom to ulike politikertyper, mener valgforsker Tuastad:

– En medieprofil og en mer tilbaketrukken politikertype, oppsummerer han.

Rotevatn er som debattglad statsråd ofte i riksmedia. Han er dyktig og vittig på sosiale medier, som da han nylig ga Sps klimapolitikk et spark ved å debattere med en melkekartong.

Det er ikke Terje Breiviks stil.

– Terje har blitt stemplet som kjedelig. Han er den trauste politikeren som får jobben gjort i det stille, sier Oppheim i Ulvik Venstre.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk