Politikk

Ropstad: Skal revurdere omstridt kirkebenk-regel

GUDSTJENESTE: Etter massiv kritikk før jul, gir regjeringen Helsedirektoratet i oppdrag å revurdere regelen som har rammet gudstjenester og kulturarrangementer hardt, varsler Kjell Ingolf Ropstad.

Det er den omstridte «kirkebenkregelen» som nå kan stå for fall, hvis det går slik KrFs tros- og livssynsminister håper.

– Vi gir nå Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om regelen kan erstattes med andre krav. For eksempel krav om at publikum skal få anvist hver sin faste plass, sier Kjell Ingolf Ropstad til Vårt Land.

Regjeringen innførte regelen på anbefaling fra direktoratet i november, for å bekjempe koronasmitte.

Rammer gudstjenester: – Henger ikke på greip

Det har stormet rundt reglen, som sier at maks 50 personer kan være samlet på arrangementer der setene ikke er både fastmonterte og separate.

I tillegg til kulturarrangementer har særlig gudstjenester i landets mange kirker med benker blitt rammet. Kristin Gunleiksrud Raaum satte ord på frustrasjonen i brede lag av Kirke-Norge i november:

– At myndighetene går inn for 200 i en kinosal og 50 i en kirke, det henger ikke på greip, sa kirkerådslederen i Den norske kirke til Vårt Land.

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder av Kirkerådet i Den norske kirke

Ropstad: Dette vil regjeringen gjøre nå

Overfor Vårt Land letter Ropstad på sløret om hvordan regjeringen vil arbeide videre med saken.

Helsedirektoratet skal gå i gang med en ny vurdering med én gang, selv om smittesituasjonen de siste ukene ikke har tillatt gudstjenester i det hele tatt, ifølge Ropstad.

– Vi kan bli enige om en faglig forsvarlig regel, som er mer logisk og forståelig enn fastmonterte seter, selv om smittesituasjonen ikke skulle åpne for å ha gudstjenester nå.

Når kan en ny regel være på plass?

– Jeg kan ikke love når en ny regel er klar, eller når den kan tre i kraft, men håper det blir så fort som mulig. Så vil smittesituasjonen avgjøre.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke skriver til Dagsavisen mandag kveld at «det vil ta noe tid» før vurderingen er klar.

– Blant aannet fordi vi vil ha dialog med berørte aktører, og vi må se på konsekvensene. Oppdraget vil bli gitt om kort tid og offentliggjort da, skriver hun.

Ropstad sier på spørsmål fra Vårt Land at regjeringen «i verste fall» kan lande på å beholde dagens regel.

– Direktoratet gjør den smittevernfaglige vurderingen, sier han.

julegudstjeneste i østenstad kirke med arnestad skole desember 18. desember 2014. skole kirke

Derfor vil regjeringen revurdere regelen

Kritikken var krass mot regjeringen før jul, da det ble klart at fysiske julegudstjenester enten ville bli avlyst eller avholdt nesten uten noen til stede.

– Regjeringen har stått i denne kritikken i to måneder. Hvorfor revurderer dere nå?

Beslutningen kommer etter dialog med Helsedirektoratet. Når kritikken har vært så stor, så har det vært viktig for oss at kravene skal være logiske og lette å forstå.

– Kritikerne mener jo at regelen ikke er det? Angrer du på regelen?

– Dessverre har det vært smitte i en del trossamfunn og direktoratet har stått på sitt smittevernfaglige råd hele veien, sier Ropstad.

Minst 32 personer ble koronasmittet etter tre julegudstjenester i Ræge kirke i Rogaland julaften og første juledag. Før jul ble det også konstatert smitte i to frimenigheter i Sarpsborg og i en ortodoks menighet i Molde.

Kjell Ingolf Ropstad

Laget arbeidsgruppe før jul

Ropstad understreker at han nå, som før jul, ønsker å finne løsninger i dialog med Helsedirektoratet og trossamfunnene ved Norges Kristne Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Den norske kirke. At folk kan gå til gudstjenester har høy prioritet for ham.

– Da vi strammet inn igjen i november på grunn av den andre bølgen, tok jeg initiativ til et møte med trossamfunn og helsedirektør Bjørn Guldvog. Da fikk vi en arbeidsgruppe på plass og jobbet fram retningslinjer for hvordan julen kunne feires på en best mulig måte, for eksempel med kirkevandring, sier statsråden.

Han mener de aller fleste tros- og livssynssamfunn er profesjonelle aktører, men sier smittesituasjonen ikke har tillatt at det kan åpnes opp mer.

Selv om det skulle bli endringer i kirkebenk-regelen, betyr ikke det at alle kirker har plass til inntil 200 besøkende og samtidig klare å overholde smittevernreglene. Størrelsen på kirken kan begrense antall besøkende til lavere enn det regjeringen setter som maksgrense.

Kirkerådet, NKR og kulturliv fornøyde

Norges Kristne Råd setter pris på at Ropstad nå åpner for å revurdere kirkebenk-regelen.

– Dette har vi jobbet for siden november. Det er positivt Ropstad nå tar tak i dette, sier generalsekretær Erhard Hermansen.

– Forskjellsbehandlingen som «fastmonterte seter» medfører for kirke og kulturliv må opphøre. En bedre regulering kan være å kreve anviste plasser, enten ved nummerering eller ved at deltakeres blir vist til sin faste plass, sier Hermansen videre.

Direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet støtter også regjeringens initiativ.

– Dette handler dypest sett om trosfrihet. Kirken skal følge smittevernreglene, men vi må ha logiske regler der gudstjenester ikke blir urimelig forskjellsbehandlet i forhold til andre arrangement. Anviste plasser vil være en bedre regel, i tillegg til krav om en meters avstand, og to meters avstand ved allsang, sier hun.

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører sier til Dagsavisen mandag kveld at en endring vil bety mye for arrangører innen musikk, kunst og kultur.

– Her har bransjen vært helt unison, øvet press, og tydelig sagt fra at dette er helt urimelige regler, sier hun.

KrF fikk på pukkelen i Stortinget

I begynnelsen av desember krevde Frps helsetalskvinne, Åshild Bruun-Gundersen, at Stortinget skulle hastebehandle et forslag om å skrote regelen, slik at flere kunne gå til julegudstjeneste.

Forslaget ble nedstemt, siden Ap ikke ville overkjøre direktoratets anbefalinger. Sp og SV stemte derimot for å endre regelen, som også rammer kulturarrangementer uten fastmonterte stoler. I debatten fikk KrF og regjeringen på pukkelen:

– Hvordan kan KrF forsvare en politikk som stopper forkynnelse av Guds ord i en julehøytid, smalt det fra Frps Åshild Bruun-Gundersen.

– Regler bør være forståelige og ha tillit. Dette er på grensen av hva folk kan forstå og det trekkes på smilebåndet, sa Sps Kjersti Toppe.

---

Dette er regelen

  • 5. november satt regjeringen en «grense på 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter» og «200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter».
  • 6. november fastslo Helsedirektoratet at kirkebenker ikke regnes som fastmonterte seter. Hensikten med regelen er at publikum skal sitte adskilt og på anbefalt avstand fra hverandre, mente direktoratet, og det er lettere å flytte på seg nærmere hverandre med benker enn adskilte stoler.

---

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk