Politikk

Ny egg-strid mellom KrF og SV: – 10.000 gjør donasjon lukrativt

EGGDONASJON: KrF mener SV bidrar til å gjøre det for lukrativt å donere egg og utfordrer partiet til å gjøre bot. – KrF maler fanden på veggen, svarer Nicholas Wilkinson.

– En slik betaling vil være et linjeskifte. Da innfører vi økonomiske motiver som er noe helt nytt i Norge. Bare det å diskutere det er grunnleggende problematisk, sier KrFs Geir Jørgen Bekkevold.

Skal kvinner få 10.000 eller 5.000 kroner for å donere egg? Det er de to alternativene, som Helsedirektoratet har sendt ut på høring med svarfrist 20. januar.

Betaling vil være et linjeskifte. Da innfører vi økonomiske motiver som er noe helt nytt i Norge.

—  Geir Jørgen Bekkevold, KrF

Spørsmålet kommer opp etter at Frp, Ap og SV overkjørte regjeringen og sørget for liberaliseringer i bioteknologiloven i fjor vår – deriblant å tillate eggdonasjon.

Hvordan endringene skal gjennomføres har allerede skapt politisk drama.

Roper varsko og utfordrer SV

Nå advarer lederen i Stortingets helsekomité mot å haste gjennom et så høyt kompensasjonsnivå for å donere egg, som han mener bringer Norge nærmere «kjøp og salg av menneskelige celler».

Det vil være å gjenta feilen fra i fjor vår, da lovendringene ble vedtatt i ekspressfart mens konsekvenser var udebattert, mener Bekkevold.

Han utfordrer særlig SV, som «har vært opptatt av at det ikke skal være noen økonomiske insentiver for å donere»:

– Hvor mener de nivået på kompensasjonen bør ligge? Hvor mener de grensen går mellom kompensasjon og betaling, spør KrF-profilen.

SV sender ballen tilbake til KrF

SVs helsetalsmann, Nicholas Wilkinson, mener nøyaktig hva som er en rimelig kompensasjon er «et faglig spørsmål».

– Det er regjeringens og embetsverkets oppgave, sier han, og sender ballen tilbake til regjeringspartiet KrF.

De to beløpene Helsedirektoratet har sendt på høring, er basert på «Stortingets føringer».

Ap, Frp og SV fastslo i komitébehandlingen i fjor at eggdonasjon skal være «altruistisk» og kompensasjonen «nøktern». Den skal dekke utgifter og ulemper, men skal ikke i seg selv være en motivasjon for å donere.

Bekkevold: Får mindre for nyren din

Bekkevold frykter at SV og co. i praksis bidrar til å innføre betaling fremfor kompensasjon.

Han mener et nivå på rundt 10.000 kroner kolliderer med tradisjonen i Norge til nå, som formulert i «Forskrift om håndtering av humane celler og vev». Den slår fast at «enhver donasjon av celler og vev skal være frivillig og vederlagsfri».

I Helsedirektoratets veileder til forskriften står det at dette kravet skal «hindre at mennesker avgir celler og vev ut fra økonomiske motiver», påpeker Bekkevold.

– Jeg vil vite om Ap, Frp og SV la vekt på dette. Vi har ikke betaling ved annen donasjon. I dag kan du donere nyren din. Du får fortsatt bare kompensert for utgifter og ulempe. Jeg tror noe av motivasjonen for betalingen er at det er vanskelig å bygge opp en eggbank uten pengeinsentiver, sier han.

Wilkinson: – KrF maler fanden på veggen

Den kritikken synes Wilkinson lite om:

– Jeg opplever at KrF er veldig lite konstruktive her og prøver å male fanden på veggen. KrF burde heller juble for innskrenkningene SV fikk vedtatt.

Ap, SV og Frp viste til den samme forskriften som Bekkevold da gikk inn for et «moderat nivå», som ikke driver opp nivået i Norden, påpeker han.

– Det er en del av begrunnelsen for at SV fikk gjennomslag for at donasjonen skal være altruistisk, sier Wilkinson.

---

De to alternativene

  • 10 prosent av 1 G – 10.135 kroner i 2020.
  • 5 prosent av 1 G – 5.068 kroner i 2020.
  • Reiseutgifter kan dekkes i tillegg.
  • Kilde: Helsedirektoratet

---

Vil ha SV med på tydelig signal

Rundskrivet der nivået på kompensasjonen blir fastsatt havner verken på regjeringens eller Stortingets bord, ifølge Geir Jørgen Bekkevold.

Han håper likevel SV vil være med på å gi et tydelig signal om at beløpet må være lavest mulig.

– 10.000 er en del penger. Sårbare kvinner med lite penger kan føle at det er en inntektskilde. Da er vi på et helt annet sted, sier Bekkevold.

Wilkinson mener SV har satt skranker mot det:

– Eggdonor må møte en helseansatt om de psykososiale aspektene ved donasjon før hun kan godkjennes. Aldersgrensen på 25 år verner studenter med dårlig råd, sier han.Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk