Politikk

Hvorfor er Moria-flyktningene forsinket? Her er svarene

FLYKTNINGER: Norge krever bare syriske familier. Det forsinker «Moria-flyktninger» fra å komme til Norge før jul. Det mener MDG, SV og Noas – men ikke FN.

– Regjeringen har et vanvittig kontrollbehov, og har laget en lang liste med kriterier. Da skjønner jeg at Norge ikke blir prioritert, sier MDG-leder Une Bastholm til Vårt Land.

Sammen med SV har hun foreslått at regjeringen må «sørge for at minst 50 asylsøkere hentes fra Hellas innen årets utgang, og om nødvendig utvide kriteriene for hvem som er aktuelle for relokalisering» for å få det til. Forslaget skal debatteres og voteres over i Stortinget på mandag.

1.643 flyktninger er så langt hentet fra Hellas og flyttet til andre land i Europa. I desember går det ytterligere åtte fly, ifølge en oversikt NTB har fått tilgang til. Ingen av dem skal til Norge. Dermed kommer det etter alt å dømme ingen Moria-flyktninger hit i år.

Splittede familier

Regjeringen vil ta imot 50 asylsøkere fra Hellas og Moria, og kriteriene er blant annet at disse må være fra Syria og tilhøre en familie med mindreårige barn som kan reise samlet til Norge. Samlede familier er vanskelige å finne.

– Familier blir splittet under krig og flukt. Det er en del av elendighetene mennesker blir utsatt for. For at det skal være noen vits for greske myndigheter å sende en liste over 50 asylsøkere til Norge, må de sjekke om hele familien er samlet. Om en familie på fem har en bror i Tyskland, er ikke den familien aktuell, og de må lete videre. Det er et kriterium som fra et humanitært grunnlag ikke gir mening, sier Bastholm.

Regjeringen har et vanvittig kontrollbehov.

—  Une Bastholm, MDG

MDG-politikeren påpeker at Hellas har bedt om hjelp til å relokalisere asylsøkere fordi landet ikke er i stand til å behandle alle asylsøknadene selv.

– Vi skulle hjelpe dem ved å ta byråkratiet knyttet til asylsøkere hit. Isteden har vi så mange krav at Hellas likevel må gjøre den byråkratiske jobben, og prosessen blir forsinket. Norge bør legge vekk kriteriene, og ta imot dem Hellas mener vi bør ta imot.

Enslige mindreårige

Regjeringen har fått kritikk at det tar lang tid å relokalisere asylsøkere fra Hellas, men er tydelig på at det ikke er mer de kan gjøre.

Norge har gjort alle nødvendige forberedelser, skriver statssekretær Hilde Barstad (H) i en e-post til Vårt Land. Norges ambassadør i landet har bedt Hellas skynde seg.

Vårt Land har spurt om regjeringen vil vurdere å endre kriteriene, men har ikke fått svar på spørsmålet fra statssekretær Barstad.

Afghanistan

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) er enig med SV og MDG at Norge kunne gjort mer.

– Egne krav fører til at arbeidet med relokalisering forsinkes. Det er lite formålstjenlig at hvert land skal kommer med en rekke ulike kriterier, sier Pål Nesse, generalsekretær i Noas.

Nesse synes at det er rimelig at Norge vil ta imot flyktninger som med stor sannsynlighet vil få opphold i Norge, men mener likevel utvalgskriteriene er for smale.

– Vi kunne tatt flere mindreårige, spesielt enslige uten familie. Vi kunne også valgt asylsøkere fra andre land, for eksempel fra utrygge områder i Afghanistan, sier han.

En tredjedel mindreårige

Da hadde kriteriene vært enklere å oppfylle. Av de 1.643 flyktningene som er relokalisert i Europa til nå, kommer 51 prosent fra Afghanistan og 26 prosent fra Syria. Nesten en tredjedel er enslige mindreårige.

Norge har lenge vært strenge med å gi opphold til afghanske flyktninger, men i fjor fikk 57 av 60 enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan innvilget opphold, ifølge statistikk fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

---

Norge og Moria:

  • Flere branner i Moria-leiren 8. og 9. september etterlot rundt 12.000 asylsøkere uten tak over hodet.
  • Etter brannene forpliktet Norge seg til å hente 50 syrere fra flyktningfamilier i Hellas gjennom EUs relokaliseringsprogram. Instruksen Det er ikke spesifisert at de må hentes fra den tidligere Moria-leiren.
  • Allerede i mai var regjeringen enige om at Norge skulle hente asylsøkere fra Hellas, men de ville vente til 8-10 andre land gjorde det samme.
  • Ni europeiske land har så langt tatt imot 1.643 flyktninger fra Hellas. Ingen har kommet til Norge foreløpig.

---

Ber om mer hjelp

UNHCR vil ikke bekrefte at Norges utvelgelseskriterier forsinker prosessen, slik Noas, MDG og SV mener. Ifølge høykommissæren tar prosessen lang tid fordi Norge leverte sitt vedtak om å hente flyktninger fra Hellas senere enn mange andre land.

– På det tidspunktet var vi allerede involvert i et høyt antall saker og med å adressere andre lands vedtak om å hjelpe, sier Elisabeth Arnsdorf Haslund, talsperson for UNHCR Norge.

Hun påpeker at også koronapandemien har forsinket prosessen.

– I tillegg er det viktig å understreke at relokalisering er en veldig kompleks prosess som rett og slett tar tid. Det er mer enn bare et tall med saker. Det handler om mennesker, barn og familier, sier Haslund.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk