Politikk

Frp ber om hastevedtak – vil skrote omstridt kirkebenkregel før jul

JULEGUDSTJENESTE: Frp foreslår å skrote omstridt regel om kirkebenker og ber om hastevedtak i Stortinget. Partiet får støtte fra Norges Kristne Råd.

– Det er vondt å se at Bent Høie tvinger kirker til å avvise tusenvis av mennesker i døra på grunn av en rigid regel, sier Åshild Bruun–Gundersen til Vårt Land.

Nå står Fremskrittspartiets helsetalskvinne i spissen for et forslag om å skrote den omstridte «kirkebenkregelen».

Kort fortalt sier den at kirkebenker ikke er å regne som fastmonterte seter. Det betyr at kirker med benker maks kan ha 50 mennesker til gudstjeneste. Kirker med fastmonterte stoler kan derimot ha inntil 200.

Ber om hastevedtak i tide til jul

Fredag sendte Frp derfor inn et forslag «om å umiddelbart likestille smittevernreglene for fastmonterte benker og stoler i kirker og andre forsamlingslokaler, så lenge øvrige smittevernregler overholdes».

– Vi ber om at det hastebehandles, så vi rekker å få ryddet opp i dette før jul, sier Åshild Bruun-Gundersen.

– Julegudstjenesten er en viktig del av folks familietradisjoner, som man må respektere og legge til rette for, fortsetter hun.

julegudstjeneste i østenstad kirke med arnestad skole desember 18. desember 2014. skole kirke

Får støtte fra Norges Kristne Råd

Nå får Frp støtte fra kirkelig sektor:

– Jeg støtter intensjonen i forslaget, sier Erhardt Hermansen i Norges Kristne Råd.

– Jeg mener kirkene hele veien har vist at de tar smittevern på høyeste alvor og kan overholde reglene, fortsetter generalsekretæren i paraplyorganisasjonen for kristne trossamfunn.

Hermansen skulle ønske forslaget hadde kommet før, slik at kirkene kunne fått mer forutsigbarhet. Nå har mange kirker allerede lagt alternative planer for julen, siden regelen sier maksimalt 50 besøkende. Noen har for eksempel planlagt utendørsarrangementer for å kunne inkludere flere.

– Men jeg tror mange som planlegger tradisjonelle gudstjenester ut fra 50 besøkende også vil kunne ivareta 200. De har allerede jobbet med innholdet, så da gjenstår bare sikring av smittevern hvis regelen blir endret. Jeg tror veldig mange vil klare å ivareta det, sier Hermansen.

Erhard Hermansen er ny generalsekretær i Norges Kristne Råd

Opphetet debatt

Det var i begynnelsen av november at Helsedirektoratet slo fast at kirkebenker ikke var å regne som «fastmonterte seter» – kravet for å kunne ha flere enn 50 besøkende ved konserter og gudstjenester. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Direktoratet begrunnet vurderingen med at benker ikke er individuelle seter og fikk støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Man kan flytte seg på benken og gudstjenester er et arrangement hvor folk kjenner hverandre og dermed sosialiserer med hverandre etterpå, påpekte seniorforsker i FHI, Tone Kristin Bjordal Johansen, overfor Vårt Land.

«Det ville heller ikke vært praktisk å stille krav om montering av seter eller fysiske sperrer for å hindre en fortetting», utdypet departementet i en e-post til Vårt Land.

Det kjøper ikke Frp

Frp mener direktoratets og departementets begrunnelse ikke holder vann.

Stortingsrepresentantene bak forslaget «ser ingen grunn til at smittevernkrav om avstand og andre forhold skal være vanskeligere å oppfylle med en benkeløsning sammenliknet med en stolløsning», står det i forslaget.

– Lokalet er det samme. Jeg mener kirkene forstår ansvaret de har med å opprettholde smittevern. Dette må være mulig å løse på en smidig måte, slik at flest mulig familier får mulighet til å gå til julegudstjeneste etter å ha vært hjemme i lang tid, sier Åshild Bruun-Gundersen.

---

Dette er er regelen

  • «Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.»
  • Helsedirektoratet har slått fast at kirkebenker ikke er år regne som fastmonterte seter.
  • Nå vil Frp endre på dette, så flere kan gå til gudstjeneste i julen.

---

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk