Politikk

Drama i Stortinget: Jensen og Solberg avfeier ultralyd-nederlag

BIOTEKNOLOGI: Frp-lederen og statsministeren avviser at det vil føre til forsinkelser at Frp verken fikk penger eller forpliktende ord om tidlig ultralyd i budsjettavtalen. Solberg er utydelig om pengene kommer i revidert nasjonalbudsjett.

Onsdag meldte Vårt Land at Frp ikke klarte å sikre de nødvendige millionene i budsjettavtalen med regjeringspartiene til å gjennomføre en trinnvis innføring av tidlig ultralyd til alle gravide neste år i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Dermed så det ut til å gå mot en solid forsinkelse, særlig hvis ikke regjeringen legger penger på bordet i revidert nasjonalbudsjett til våren.

Tidlig ultralyd til alle gravide var en stor seier for Frp, Ap og SV da de overkjørte regjeringen og vedtok historiske liberaliseringer i bioteknologiloven i vår.

Solberg og Jensen med motoffensiv

Torsdag rykket derimot Erna Solberg og Siv Jensen ut i Stortinget for å avvise at Frp hadde gått på et nederlag i budsjettforhandlingene – og for å tilbakevise at innføringen av tidlig ultralyd i helsevesenet blir forsinket.

– Vi er enige om å komme tilbake til gjennomføringen av denne saken i revidert budsjett. Utgangspunktet er at dette skal innføres i tråd med Stortingets vedtak og som avtalt, skrev Erna Solberg til Vårt Land torsdag ettermiddag.

Ifølge TV2 skal Siv Jensen ha truet med å danne flertall med Ap og SV for å pålegge regjeringen å gi penger til tidlig ultralyd og NIPT-test etter å ha lest Vårt Lands sak.

Frp-irritasjon over Bent Høie

Bakteppet for motoffensiven i stortingssalen er i alle tilfelle at Frps helsetalskvinne, Åshild Bruun-Gundersen, har vært tydelig irritert på helse- og omsorgsministeren i høst.

Da det ble kjent at regjeringen verken hadde øremerket penger til innføring av tilbud om tidlig ultralyd eller den omstridte NIPT-testen i sitt budsjettforslag, sa Bruun-Gundersen til Vårt Land:

– Bent Høie driver med bevisst trenering av et vedtak som han er uenig i. Tilbud om tidlig ultralyd og NIPT skal innføres fra 1. januar 2021.

Svaret fra statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) var kontant:

– Frp må selv prioritere dette i de pågående budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Jensen: «Vil ikke ha det på meg»

I torsdagens finansdebatt i Stortinget brukte Frp-leder SIv Jensen sitt første spørsmål til statsministeren på å avfeie at Frp hadde gått på et nederlag.

Jensen tok utgangspunkt i Vårt Lands artikkel fra kvelden før og kalte det en «misforståelse» at tidlig ultralyd og NIPT kan gå mot en forsinkelse.

– Jeg vil ikke ha det på meg at ikke Frp ikke har vært opptatt av å ivareta Stortingets forlik om bioteknologi, sa Jensen om budsjettavtalen med regjeringspartiene.

Erna Solberg fulgte opp i sitt svar:

– I enigheten om budsjettet har vi et verbalforslag, som sier at vi skal komme tilbake med hele «systemet» og hele tidsplanen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Ingen enighet om ultralyd i avtalen

Vårt Land har gjennomgått både budsjettavtalen og de såkalte «verbalene», som Frp og regjeringspartiene presenterte tirsdag kveld.

Der står ingenting om tidlig ultralyd. Ei heller om at en helhetlig pakke og tidsplan skal legges fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Derimot varsles det et forslag om at «gravide kan tilbys NIPT-test også i offentlig regi i løpet av 2021» i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår.

Slik svarer Erna Solberg når Vårt Land påpeker dette:

– Ja, men poenget er at vi i den forbindelse har hatt disse diskusjonene. Og NIPT er jo en viktig del av dette.

– Skyldtes ordvekslingen med Jensen i stortingssalen at det kanskje brenner litt under føttene på Frp-lederen nå, siden de ikke klarte å sikre penger til tidlig ultralyd i budsjettavtalen?

– Nei, det kommer av at det er feil at dette blir forsinket. Det blir det ikke, svarer Solberg.

Vil ikke uttrykkelig love penger

I Stortingets vedtak om bioteknologi fra i vår ber flertallet regjeringen om å «innarbeide de økonomiske konsekvensene av endringene i bioteknologiloven i statsbudsjett for 2021»

Et flertall bestående av Ap, Frp og SV fastslo at endringene som får større konsekvenser for statsbudsjettet skal «tre i kraft når kongen bestemmer, likevel senest 1. januar 2021», meldte Aftenposten i etterkant.

Ifølge TV2s kilder skal regjeringspartiene og Frp sent torsdag ettermiddag ha blitt enige om å presisere at regjeringen skal finansiere NIP-testen og tidlig ultralyd i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem til våren.

Når Vårt Land treffer statsministeren i Stortingets vandrehall sent torsdag ettermiddag kan hun likevel ikke uttrykkelig love penger til tidlig ultralyd i revidert nasjonalbudsjett til våren.

– Hva vi gjør i revidert, bestemmer regjeringen når revidert kommer. Tidsplan skal vi komme tilbake til i revidert også. Vi skal i alle fall legge opp til at Stortinget kan fatte vedtak, sier Solberg.

Helsedirektoratet: Tidsplan forutsetter penger

Da Stortinget vedtok de nye ordningene i vår, var nemlig et sentralt ankepunkt fra regjeringspartiene at de ikke var utredet på forhånd.

18. november la Helsedirektoratet derfor fram en utredning, som den har gjort på oppdrag fra regjeringen, om hvordan tidlig ultralyd og NIPT bør innføres i helsevesenet.

Tidlig ultralyd kan tidligst være på plass i begynnelsen av 2022, hvis tilbudet fases inn trinnvis i løpet av 2021, er direktoratets vurdering. NIPT kan fases helt inn i løpet av 2021.

Det forutsetter imidlertid penger, står det i rapporten. Prislappen er på 220 millioner, anslår Helsedirektoratet. De sier vel å merke ikke når pengene må være på plass.

– At vi venter til revidert nasjonalbudsjett, skal ikke forsinke arbeidet, forsikrer Solberg.

---

Ordliste

  • Stortinget vedtok i vår å innføre rutinemessig tidlig ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 11 til 13. Dermed vil trolig flere fostre med risiko for kromosomavvik avdekkes.
  • NIPT – «Non-invasiv prenatal test» – er en relativt ny og omdiskutert form for fosterdiagnostikk. Blodprøven er godkjent for å påvise Pataus, Edwards og Downs syndrom.
  • Alle gravide med rett på fosterdiagnostikk, skal få tilbud om NIPT. Aldersgrensen for å ha rett på tilbud fra det offentlige om fosterdiagnostikk skal dessuten senkes fra 38 til 35 år. Dette er endringer som Stortinget påla regjeringen i vår.

---

Klar beskjed om rask opplæring

Overfor Vårt Land sier Solberg at hun forutsetter at helseforetakene går i gang med arbeidet som er nødt til å være påbegynt før revidert nasjonalbudsjett legges fram til våren.

– Det er i tråd med det Helsedirektoratet har ment at man kan jobbe frem, sier statsministeren.

Dette gjelder særlig opplæring av jordmødre i tidlig ultralyd, forklarer hun:

– Det koster kanskje 20 millioner og går fint i helseforetakenes budsjetter, for å si det sånn, fortsetter Solberg.

Vil ikke si om hun vil følge eget direktorat

– Så du sier at tidsplanen, som anbefales av ditt direktorat, skal ligge til grunn?

– Nei, altså vi kommer tilbake i revidert nasjonalbudsjett med tidsplanen og gjennomføringen av dette. Samtidig er det ikke sånn at det i utgangspunktet skal forsinke innføringen. Men det er mange ting vi må passe på på veien, blant annet at vi har en pandemi, som helsevesenet står midt oppe i, svarer statsministeren.

– Direktoratet visste at det pågikk en pandemi da de skrev rapporten. De skriver at fremdriftsplanen forutsetter penger.

– Jada, og da må man på et tidspunkt komme med penger. Men tiltakene som du må starte tidlig med, slik som opplæring, er ikke så store. De krever bare tid å gjennomføre.


Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk