Politikk

Ropstad avfeier «budsjetthandel»: Flyktninger mot billigere øl og vin

BUDSJETTKAMP: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad går ikke med på at Frp-seier om lavere avgifter er løftebrudd om å bevare dagens alkoholpolitikk.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Etter tre ukers budsjettkamp og avtale var landet mandag kveld, sa Ropstad at han var lite glad for innrømmelsen: 10 prosent lavere avgifter på «grensevarene» øl og vin.

– Jeg kjempet mot dette hele veien , sier han i samtale med Vårt Land.

I KrFs leir er det likefullt lettelse:

• Frp gikk lenge i forveien hardt ut for «null kvoteflyktninger» - og tapte slaget.

• Partiet ville kutte kraftig i bistandsbudsjettet - men nivået på 3.000 blir uendret.

Svelget alkoholpriskutt?

Byttet KrF vern av flyktningkvote og bistand mot billigere vin?

– Avtalen er en helhet og forhandlingene handlet om mange viktige saker, både for KrF og Frp. Å sette saker opp mot hverandre, nytter ikke. Men det er klart: Vi var veldig opptatt av å sikre internasjonal solidaritet. Bistanden går feil vei internasjonalt.

KrF svelget alkohol-løsningen. Partiet går for første gang siden Bondevik-regjeringens tid inn for lavere alkoholpriser mens de selv har statsråder. Men i regjeringserklæringen loves det at dagens alkoholpolitikk skal «ligge fast».

Med så store endringer i avgifts-verktøyet vil den vel ikke det?

– Helheten skal ligge fast. Avgifter er omtalt i plattformen, men ikke nivået. Jeg gikk mot kuttet fordi det er viktigere med solidaritet med barn som lider av voksnes forbruk. Siden Frp kjempet for kutt på 5,25 milliarder og endte med 0,7, så er jeg glad det ikke ble annerledes.

Ropstad uenig: Frp dytter ikke KrFs politikk

Frp utfordret både KrF og Venstre i kravet om betydelig kutt i antall kvoteflyktninger - viktige merker for dem i regjeringsprogrammet. Etter enigheten jubler Frp over enkelte innstramminger i innvandringspolitikken. Blant annet heves kravet for å få permanent opphold fra 3 til 5 år, og underholdskravet økes.

Hvordan vil du kjempe mot påstander om at Frp igjen dytter dere politisk?

– Jeg er ikke enig. Vi var mot innstrammingene, men grupper blir skjermet. Har du beskyttelsesbehov og er flyktning, skal du få det. Selv om det går fem år før man får permanent opphold, sier KrF-lederen.

---

Budsjettenighet

  • Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF la frem statsbudsjettet 7. oktober. Siden 9. november har partiene forhandlet med Frp om flertall for budsjettet.
  • Mandagens avtale innebærer at Frp gir subsidiær støtte til budsjettløsningen. I Frps stortingsgruppe stemte åtte av medlemmene mot avtalen.
  • Torsdag vedtas statsbudsjettet under finansdebatten.

---

«Jeg har alltid vært opptatt av religiøst forfulgte»

Da enigheten ble presentert, innrømmet Frp-leder Siv Jensen tap om færre kvoteflyktninger. Men hun la vekt på at avtalen for første gang bidrar til at «kristne flyktninger prioriteres».

Var du på Jensens lag før dette kom på plass?

– Jeg har alltid vært opptatt av religiøst forfulgte, svarer Ropstad.

Fikk du drahjelp av Jensen i dette spørsmålet?

– Det vil ikke bare være religiøst forfulgte som hentes. Men å prioritere kristne, ahmadiyya-muslimer og jezidier, har vært en viktig sak, som når noen forfølges for å være minoritet eller ha konvertert. Men dette skal ikke gå ut over barnefamilier eller sårbare grupper. Det var en enighet jeg kan forsvare.

Spekulerer ikke i «hva og hvis» om bistanden ble kuttet

Ville KrF kunnet fortsette i regjering om bistandsprosenten ble kuttet?

– Da KrF gikk inn i regjering med Granavolden-plattformen som grunnlag, var jeg trygg på at regjeringen ville stå opp for dette. Å spekulere i «hva og hvis» har jeg ikke tanker om.

I budsjettavtalen innrømmes minstepensjonister 5.000 mer i året. Frp mener å ha flyttet budsjettet i mer sosial retning. Også for Ropstads parti stemmer i at budsjettløsningen gir «et viktig løft for våre eldre».

Om livssynskutt snakker Ropstad ikke ut

Hva smerter mest av det KrF måtte gå med på?

– Totalen ble en avtale jeg kunne signere. KrF får gode avtrykk, enten det gjelder fattige, eldreomsorg, familiepolitikk eller støtten til trossamfunn, som Frp hadde ambisjoner om å kutte.

Ropstad vil ikke kommentere om kutt i støtten til tros- og livssynssamfunn var på bordet under forhandlingene.

– Det var et tydelig krav i det alternative budsjettet deres, påpeker han.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk