Politikk

KrF kan snu og støtte forbud mot atomvåpen

En enstemmig programkomité i KrF går inn for å melde Norge inn i FN-traktaten om å forby atomvåpen. I fjor stemte partiet mot et slikt forslag i Stortinget.

Ifølge Klassekampen er følgende tekst en del av forslaget til nytt partiprogram som legges fram denne uka:

«KrF vil at Norge slutter seg til atomvåpenforbudet som ble framforhandlet i FN i 2017, under forutsetning av gjensidig og etterprøvbar nedrustning».

– Et viktig verktøy

– Det vil være et viktig verktøy for å legge press på atomvåpenstatene og for å legge til rette for en forpliktende og langsiktig nedrustning. I dag skjermer Norge atomvåpenstatene mot press om å forhandle, sier Edel-Marie Haukland, KrFU-leder og medlem av programkomiteen.

I oktober tok flere KrFU-ere til orde for at moderpartiet skulle gå inn for et slikt forbud.

Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Venstre stemte for forslaget da saken ble behandlet i Stortinget i mars i fjor. Arbeiderpartiet stemte mot, men ifølge Klassekampen arbeider blant andre AUF for at partiet skal snu på landsmøtet til våren.

Avtalen gjelder fra januar

Atomvåpenmotstanderne jublet da FNs forbud mot atomvåpen fikk den nødvendige støtten blant FN-landene nylig. Det skjedde da Honduras ble det 50. landet som ratifiserte avtalen.

Den trer i kraft 22. januar neste år. Avtalen støttes ikke av noen Nato-land, ei heller av atommaktene Kina, Russland, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea

Røde Kors mener det er mulig for Norge å slutte seg til, selv om allierte land som USA, Frankrike og Storbritannia har atomvåpen.

– Enkelte har hevdet at en norsk tilslutning til FN-forbudet mot atomvåpen strider mot Norges forpliktelser overfor Nato. Det mener vi er feil. Det er et betydelig politisk og humanitært handlingsrom i Nato, sa generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i Norge da forbudet ble ratifisert.

LES MER:

• Ole Robert Sundes essay: «Jeg har vært enkemann i fire år, og jeg vet ennå ikke om jeg har fattet at min kone er død»

«Moderne slaveri er vårt ansvar», skriver Norges kristne råd

• Kari Veiteberg: «Vår tale bør vere fred, fred og nei, nei til atomvåpen! Nei. Utropstegn! Ferdig snakka»

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk