Politikk

Ropstad med 25 millioner ekstra til sårbare grupper før jul

Med 11 millioner til juleaktiviteter håper Kjell Ingolf Ropstad at frivillige organisasjoner kan motvirke ensomhet i ukene som kommer.

I nysalderingen av revidert statsbudsjett, altså den siste finpussen på budsjettet for 2020, fremgår det at regjeringen vil gi 25 millioner til en rekke organisasjoner som arbeider med sårbare grupper.

De største postene er:

• 11 millioner til frivillige organisasjoner som tilbyr juleaktiviteter – Frelsesarmeen, Blå Kors, Kirkens Bymisjon og Røde kors.

• 5 millioner til Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn, og er øremerket digitale arrangementer i desember måned.

• 5,7 millioner til å styrke likemannstilbudet i regi av ideelle og frivillige organisasjoner.

• 2 millioner som skal holde fritidsaktiviteter for sårbare barn og unge åpne.

– En mørkerød tid

En julepakke, kaller barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) det. Han forteller Vårt Land at noe av hensikten er å sikre at frivilligheten kan holde hjulene i gang til tross for det han beskriver som en mørkerød tid.

– Vi vet at jula er vanskelig for mange. Nå er det enda flere som går en usikker tid i møte fordi mange av tiltakene for de gruppene, er stengt ned, sier Ropstad.

Kan planlegge aktiviteter

Ropstad forteller at man har hatt god dialog med de store, frivillige organisasjonene gjennom hele året. Han har registrert at flere har snakket om tiltak de mener burde vært gjort. Derfor tok departementet et møte med flere organisasjoner.

– Vi kalte inn flere av de nasjonale, frivillige organisasjonene for å lodde stemningen: Er det mulighet for å gjøre mer? Hvordan kan vi eventuelt møte behovene?

Ministeren forteller at det vanlige kanskje ville være å gå ut med en gitt sum penger som flere kunne søke på, men at det ville tatt for lang tid i denne omgang. Ropstad trekker frem som positivt at organisasjonene nå vet at midlene kommer, og at de dermed kan planlegge aktiviteter og tiltak den neste seks ukene.

– Hva tror du denne hjelpen betyr?

– Jeg håper vi kan nå ut til flere, slik at vi kanskje kan motvirke ensomhet og skape gode juleopplevelser for dem som opplever jula som en sår tid.

Sårbare grupper

I revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslo regjeringen en tiltakspakke på over 400 millioner kroner for å bedre situasjonen for sårbare barn og unge, både under og etter koronakrisen. Denne tildelingen er 25 nye millioner.

Blant mottakerne i tildelingen, er en rekke organisasjoner som jobber for sårbare barn og unge. Blant annet økes tilskuddene til chattetjenesten Mental Helse ungdom og Alarmtelefonen for barn og unge.

De 11 millionene til frivillige organisasjoner er fordelt slik: 5 til Frelsesarmeen, 3,5 til Blå kors, 2 til Røde kors og 500.000 til Kirkens bymisjon. Tilskuddet er øremerket juleaktiviteter.

Viser det går an å snu seg rundt

Ropstad mener mange frivillige organisasjoner har vist evne til å snu seg rundt og tilpasse seg stadig endrede smitteverntiltak.

– Det offentlige klarer ikke å snu seg så raskt, det være seg å legge om for å tilpasse seg smittevern eller å tenke helt nytt.

Han trekker frem Frelsesarmeen, som siden mars har delt ut 50.000 måltider, som et godt eksempel. I høst fikk de på plass en foodtruck i Oslo sentrum, som gjør det lettere å nå ut til trengende når smitteverntiltak setter begrensninger.

– Dette er et godt eksempel på hvordan man snur seg rundt.

LES OGSÅ:

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk