02 December 2020Politikk

FrPs utstrakte hånd til kristne velgere er en hån mot verdens flyktninger

Å sette trostilhørighet som kriterium for å inkluderes i Norges flyktningkvote, bryter med prinsippet for vurdering av kvoteflyktninger

Vegard Flatebø Trætteberg

Leder, Bergen KrFU

Torsdag forrige uke, kunne vi lese at Frps innvandrings- og integreringsutvalg ønsker å sette forfulgte kristne først i køen ved inntak av kvoteflyktninger. Sylvi Listhaug begrunner dette med «at Norge har vært et kristent land i lang tid» og at «det er naturlig å stille opp for kristne flyktninger».

Det presiseres videre at Norge kun skal ta imot «et begrenset antall kvoteflyktninger». Dette kan lett anses som et dårlig forsøk på å nå ut til kristne velgere, men ideen som ligger bak og hvordan dette eventuelt sett ville fungert som praktisk politikk, gir uttrykk for noe mye mer alvorlig.

LES OGSÅ: Kan ikke gi enkelte grupper forkjørsrett

Å sette trostilhørighet som kriterium for å inkluderes i Norges flyktningkvote, er ikke bare uansvarlig og diskriminerende, men det bryter også med selve prinsippet for vurdering av kvoteflyktninger; at vi til enhver tid skal basere oss på FNs anbefalinger og ta imot dem som har størst behov for hjelp. Da kan vi ikke gi enkelte grupper forkjørsrett. Det er derfor Norge i 2019 tok imot 3000 kvoteflyktninger, hvorav 2500 mennesker ble hentet fra Syria, Sør-Sudan og Kongo. Fordi disse menneskene anses som noen av de aller mest sårbare i verden.

Deler engasjement for forfulgte kristne

Sett i lys av Frps øvrige flyktningpolitikk, blir dette forslaget enda mer håpløst. Frp har varslet tøffe krav til de kommende forhandlingene om statsbudsjett, og Siv Jensen har uttalt at hun ønsker antall kvoteflyktninger for neste år nærmest mulig null. De ønsker altså å videreføre «Hjelp dem der de er»-metoden, men nå skal de gi unntak for et begrenset antall mennesker, fra en spesifikk gruppe, mens de utelukker alle andre. Dette gjør de i en tid hvor det befinner seg 80 millioner mennesker på flukt og om lag halvparten av dem er barn. Mennesker på flukt fra krig, sult og forfølgelse. Mennesker med drømmer, følelser og et akutt behov for hjelp og trygghet.

Jeg deler Sylvi Listhaugs engasjement for forfulgte kristne, men jeg har også et engasjement for forfulgte muslimer, forfulgte ateister og alle andre som flykter på grunn av religion, etnisitet, seksualitet eller politisk tilhørighet.

LES MER:

Pastor Frank Håvik: «Kanskje er Listhaugs forslag bare et forsøk på å oppildne egne velgere?»

Regjeringen foreslår 3.000 kvoteflyktninger i statsbudsjettet

Frp vil gjøre det umulig å få asyl i Norge

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk