LANDSMØTE:

Venstre feier ut «kristne og humanistiske tradisjoner» fra program

Venstre skjerper partiets livssynsnøytrale profil: Henvisninger til kristne og humanistiske tradisjoner skal ikke ligge til grunn og ord om livssynsfinansiering ble skrotet.

Alt før vedtak av nytt prinsipprogram lå det forslag fra Unge Venstre-leder Sondre Hansmark på bordet: Fjerne en henvisning til at «Det norske samfunn er preget av kristne og humanistiske tradisjoner». Selv om veteraner og profiler i partiet i debatten advarte sterkt, ble forsikringer om verditradisjoner ryddet ut.

Et forslag fra Oslo Venstre samlet overraskende flertall: Ikke bare strøk det ut henvisningen til kristentradisjoner, men tok med seg livssynsfinansieringen i samme slengen.

En forsikring om at «staten må bidra til med finansieringsordninger som ivaretar likebehandlingsprinsippet» ble nemlig strøket – mot landsstyrets anbefaling i forkant.

Nå er stortingsprogrammet neste – veteraner advarte

Et prinsipprogram ligger til grunn for partiers politikk i perioder fremover. Det er også grunnlaget for utforming av stortingsprogram. Dermed kvesser altså Venstre sin fra før livssynsnøytrale profil.

Både Vestlands-profilen Alfred Bjørlo og veteranen Odd Einar Dørum advarte sterkt mot å fjerne henvisningen til historisk arv:

– Det vil bli oppfattet som et merkelig signal om vi ikke er trygge nok på oss selv til å si det som nøkternt står her: At samfunnet er bygget på kristne og humanistiske tradisjoner, sa Bjørlo.

Dørum: «Ingen trosbekjennelse»

– Det bør være ukontroversielt i en historieløs tid at vi har den minimalistiske beskrivelsen at det norske samfunnet er preget av kristen og humanistisk tradisjon, sa Dørum.

Han advarte partiet mot å «dandere» historien ut fra hvordan den beskrives akkurat i dag.

– Setningen om kristen arv er ingen trosbekjennelse. Det vil vekke oppsikt dersom vi rydder bort kulturhistoriske beskrivelser, sa den tidligere Venstre-lederen og statsråden.

Unge Venstres leder: Må spikke fliser

Talere fra Oslo og ikke minst Unge Venstre gikk tydelig ut for å skjerpe nøytraliteten i programmet:

– Jeg har både gått på søndagsskole og er kristent konfirmert. Forslaget mitt kan virke som flisespikkeri, men et prinsipprogram handler nettopp om å spikke fliser. Venstres viktigste verdier er skille mellom stat og kirke, og skille mellom religion og politikk. Viktigste verdi er en sekulær og livssynsnøytral stat, sa Unge Venstre-leder Hansmark.

– Religion er makt – og trossamfunn er ofte maktstrukturer. Det skal det offentlige ikke finansiere, sa Jarl W. Alnæs fra Oslo.

Her er Venstres livssynsprinsipper etter slankingen

Det som nå blir stående om religion og livssyn i Venstres nye prinsipprogram er dette – under overskriften «Livssynsåpne samfunn»:

Tro og livssyn er dypt personlig og samfunnet skal sikre og ivareta full trosfrihet. Staten og andre offenlige institusjoner skal være upartiske og ikke knyttes til en bestemt religion».

Melby: Staten skal ikke velge én religion

Nyvalgt Venstre-leder Guri Melby representerer selv Oslo Venstre, men var ikke til stede under voteringen om livssynsformuleringene.

– For oss er det selvsagt at staten ikke kan velge ut én religion som passer spesielt godt for hele Norges befolkning, sa hun til landsmøtet i den første talen hun holdt som ny partileder.

«Blitt mer verdiliberalt gjennom de siste ti årene»

Rundt en fjerdedel av delegatene under helgens landsmøte kom fra mer verdiliberale Unge Venstre. Partiet liberaliserte abortpolitikken – og gjorde altså livssynspolitikken mer nøytral.

– Fremstår Venstre med disse vedtakene som et mer verdiliberalt parti etter helgens landsmøte?

– Venstre er blitt mer verdiliberalt gjennom de siste ti årene. Vi er et livssynsnøytralt parti, det skal være et rom for tro i samfunnet vårt, men staten skal være sekulær. Vi stadfester det og tydeliggjør den holdningen i disse spørsmålene, svarer partileder Melby.

LES OGSÅ:

• Venstre vraket dødshjelp. Men var nær å vedta fri abort til uke 18

Grande advarte mot «sterke krefter» i asyl og ruspolitikk

På sin ferd som ny Venstre-leder vil Guri Melby flytte på livssynspolitikk og la trossamfunn betale mer

Nytt Ap-program: Kontroll med trossamfunn er «viktige offentlige oppgaver»

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk