Politikk

Unge Venstre: Høyre har skiftet linje i asylpolitikken

Venstre og KrF møter fortsatt veggen hos Høyre i Moria-saken. – Høyre har valgt en ny linje i asylpolitikken, sier Sondre Hansmark.

Unge Venstre-lederens asylpolitiske dom over Høyre kommer rett før slaget om Moria-barna står i Stortinget.

Tirsdag står debatten om SVs forslag om å hente barn fra greske flyktningleire til Norge. Avstemningen skjer torsdag.

I regjeringen arbeider Venstre og KrF fortsatt for å få innrømmelser fra Høyre i saken – fortsatt uten hell, etter det Vårt Land forstår.

Mener Høyre-topp vil bryte flyktningkonvensjonen

– Høyre har valgt en ny linje i asylpolitikken, sier Sondre Hansmark nå til Vårt Land.

For det er ikke bare om Moria-barna regjeringspartneren nå har lagt seg på en tydelig restriktiv linje.

– I mars sa Ove Trellevik at Norge bør slutte å realitetsbehandle asylsøknader. Det er et åpenbart brudd på flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettserklæringen, sier Hansmark.

10. mai tok også Stefan Heggelund til orde for strengere innvandringspolitikk. I Klassekampen etterlyste Høyre-representanten en kraftig reduksjon i antall kvoteflyktninger.

I Granavolden-plattformen har KrF og Venstre fått gjennomslag for 3.000 i året. Heggelund vil ha tallet ned til 1.000.

Bekymring i Venstre

På Stortinget jobber Venstre og KrF nå med et eget Moria-forslag, som de håper kan samle flertall. Det betyr at de har gitt opp å få med seg Høyre.

Sentralt aktører i Venstre ser med bekymring på utviklingen i Høyre på asylfeltet.

Allerede i Kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling til Mora-forslag fra SV og Rødt skilte regjeringspartiene lag. Der markerer Høyre seg i stedet sammen med Frp:

• Om Rødts forslag skriver de to partiene at de «merker seg bekymringen fra justis- og beredskapsministeren om at signaleffekten av å relokalisere vil være at flere begir seg ut på den farlige reisen til Europa».

• Om SVs forslag skriver de at det «ikke er forsvarlig å relokalisere flyktninger all den tid norske myndigheter kjemper for å begrense smitten», De mener kapasiteten i asylmottakene er for lav.

Andre i Venstre har merket seg tøffere markeringer, men stiller seg avventende til om det er snakk om et egentlig linjeskifte. Andre igjen mener det snarere er slik at Høyre kan fronte primærpolitikken sin mer nå som Frp er ute av regjeringen.

Trellevik: Asylinstituttet har brutt sammen

Bakteppet for utspillet fra Høyres Ove Trellevik som Sondre Hansmark reagerer på, var at Tyrkia hadde begynt å slippe flyktninger over grensen til Hellas.

– Høyre ønsker ikke å behandle noen asylsøknader fra flyktninger som har vært innom trygge land på veien til Norge, sa Trellevik til Klassekampen.

Det vil i praksis bety at så å si ingen som ankommer Norge vil få behandlet asylsøknaden sin.

– Asylinstituttet har brutt sammen. Det er 70 millioner mennesker på flukt i verden. Det så man aldri for seg da man laget flyktningkonvensjonen i 1951, sa Trellevik i mars.

Han påpekte at mange som flykter, gjør det på grunn av krig. Dermed er de «ikke nødvendigvis asylanter», mente Trellevik.

Redd Barna: Oppsiktsvekkende linjeskift

Det førte til kraftige reaksjoner fra organisasjoner som NOAS og Redd Barna.

– Høyre signaliserer nå et helt klart brudd på Flyktningkonvensjonen, som gir rett til å søke beskyttelse i et annet land og få en individuell vurdering av sitt beskyttelsesbehov. Det er et oppsiktsvekkende linjeskift fra et parti som tradisjonelt har hatt en saklig og anstendig tilnærming til asylfeltet med vekt på å respektere internasjonale konvensjoner, skrev generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna i Dagbladet.

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk