Politikk

Gnisninger om «patriotisk» Frp

Styret i Oslo Frp vil ha et mer «patriotisk» Frp inspirert av det nye høyre i USA og Europa. Kan gå mot gnisninger på landsmøtet, men neppe retningsskifte, tror kilder i og rundt partiet.

Fremskrittspartiet må bli «en del av Europa og USAs nye høyreside, og være et fyrtårn for patriotiske velgere». Det tar et enstemmig fylkesstyre i Oslo Frp til orde for i en resolusjon, melder Dagbladet. Målet skal være å presse fram et veivalg på vårens landsmøte, ifølge avisen.

Ble forbauset over motstand fra Siv Jensen

Vil Frp gå i mer nasjonalistisk retning etter at partiet forlot regjeringen? Vil den mye omtalte spenningen mellom nasjonalistisk og liberalistisk orienterte Frp-ere nå for alvor komme til overflaten?

«Nei» og «kanskje» er svarene Vårt Land får fra et knippe kilder i og rundt partiet.

Avtroppende leder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, hevder målet ikke er en kursendring. Resolusjonen var ment å kvesse Frps primærpolitikk i tråd med signalene Siv Jensen ga da hun truet med å forlate regjeringen, ifølge henne.

– Jeg ble forbauset over at Siv gikk ut mot den, sier Ims Larsen.

Overfor Dagbladet avviser Siv Jensen at Frp trenger et veivalg og sier partiet er «godt forankret som et liberalistisk folkeparti».

Ims Larssen sier resolusjonen var ment for det ekstraordinære landsstyremøtet som skulle vedta krav for å bli i regjeringen. I stedet trakk Frp seg ut og styrket seg kraftig på målingene.

Tone Ims Larssen: – Det er jo Frps primærpolitikk

Nå blir det opp til årsmøtet i Oslo Frp om den sendes videre til vårens landsmøte i stedet. I så fall innvarsler det «tøffere retorikk fra Oslo Frp», ifølge Ims Larssen.

Resolusjonen slår fast at Frp i større grad skal verne om nasjonalstaten, skriver Dagbladet. Den lister opp ti politikkområder der det skal skje (se faktaboks).

Hva legger dere i å koble dere til det nye høyre i USA og Europa?

– Mange i partiet er veldig for USA og Trump. For meg har han ødelagt mye av mitt syn på amerikansk politikk, svarer Ims Larssen.

– Det nye høyre står vel for proteksjonisme, samt vern av familie og nasjonens kultur mot fremmede?

– Det er jo der Frp har sin primærpolitikk. Frihet for enkeltmennesket, nasjonen må bestemme selv og en restriktiv innvandringspolitikk, sier fylkeslederen, som vedgår at hun personlig ville valgt andre ord på noen av punktene.

Roy Steffensen: Frp er et liberalistisk parti

Stortingsrepresentant Roy Steffensen fra Rogaland liker ikke den «patriotiske» linjen resolusjonen trekker opp.

– Frps grunnprinsipper har i snart 50 år vært færre offentlige inngrep og lavere skatter og avgifter. Vi er tuftet på liberalistiske prinsipper, kombinert med en streng innvandringspolitikk, sier Frp-politikeren.

Kjenner du noe slektskap til «den nye høyresiden» i USA og Europa?

Jeg ser økt proteksjonisme i USA. Det mener jeg er galt. Der varer krysser grenser, gjør ikke stridsvogner det. Jeg vil ha mest mulig handel og samarbeid. Samtidig sier Frp nei til EU og tok dissens i regjering om FNs migrasjonsavtale. Vi har funnet en linje som balanserer bra. Det folk har savnet er et tydeligere Frp, sier Steffensen.

Han opplever ikke at det er noe «trykk» for å dra partiet i en mer nasjonalistisk retning blant tillitsvalgte og velgere, men at «noen velkjente stemmer» tar til orde for det innimellom.

Resett-Akerhaug: Vil ha «sterk gjenklang» blant kjernevelgere

Andre Vårt Land har snakket med i Frp på Stortinget sier at det er et reelt påtrykk for å dra partiet lenger til høyre – også i retning mer nasjonalisme og motstand mot overstyring utenfra. Gjennomslag på landsmøtet er tvilsomt, men debatten kan komme opp, er budskapet derfra.

Det vil finne «sterk gjenklang» blant kjernevelgerne til Frp, mener Lars Akerhaug, redaksjonssjef i innvandringskritiske Resett.

– Blant våre lesere finner du også Frps kjernevelgere. De er veldig opptatt av innvandring og nasjonal suverenitet, sier han til Vårt Land.

Det siste kommer til uttrykk gjennom motstand mot EØS, norsk tilslutning til EUs energibyrå (Acer) og kraftkabler til utlandet.

– Jeg er ikke sikker på at denne nasjonalkonservative retorikken som Oslo Frp har begynt å bruke har særlig gjenklang i det brede tillitsmannsapparatet, sier Akerhaug.

– Får neppe et gjennombrudd på landsmøtet

Han ser riktignok at «det mobiliseres litt her og der i Frp nå».

– Jeg tror ikke denne tankegangen får et gjennombrudd på landsmøtet. Men at det er noen gnisninger i partiet nå, det er åpenbart, sier redaksjonssjefen.

Akerhaug tror Frps sentrale ledelse fanger opp signaler av typen Oslo Frp sender ut.

– De ser at det å være for unnfallende i sånne saker bidrar til slitasje blant kjernevelgerne, sier han.

På spørsmål om hvor det mobiliseres viser Akerhaug til en resolusjon om alternative medier, samt en opplevelse av at Frp har blitt «for mye av et vanlig parti».

– Men nå går det godt på målingene, ledelsen virker samkjørt og det er nok optimisme i lokallagene. Lykkes Siv Jensen ved valget i 2021 og holder på optimismen kan hun sitte så lenge hun vil. Da blir det ikke store endringer i Frps profil.

Avviser brudd med Frps liberalistiske tradisjon

Tone Ims Larssen avviser at resolusjonen tar til orde for å bevege seg vekk fra Frps liberalistiske tradisjon. Hun er sterkt uenig i at det er noe nasjonalkonservativt ved resolusjonen.

– Men det er jo en grense for hvor langt liberalismen skal gå. Det er viktig å balansere mot suverenitet i eget land, sier hun.

Ims Larssen mener Frps kraftige gallupbyks og medlemsvekst etter at de forlot regjeringen viser at styret i Oslo Frp «traff riktig i tråd med partilederens signaler».

Nå skal Frp «ta omkamper, være tøffe og annerledes», varsler hun.

LES MER OM FRPS POLITISKE PROFIL:

• Listhaug ny nestleder. Islamkritisk Tybring-Gjedde inntar topporganet

Frp har størst andel velgere som sier: Å være ordentlig norsk er å være kristen

Et falskt brev om at muslimer kom til å overta Norge, markerer et skille i Frps historie

---

Resolusjonen

 • Dette er politikkområdene der styret i Oslo Frp mener Frp «skal ta tydelig stilling», ifølge Dagbladet:
 • FNs altomfattende klimapolitikk
 • Overnasjonalitet gjennom EØS/FN
 • Immigrasjon, asyl og familiegjenforening
 • Vindkraft
 • Forsvar
 • Borgernes trygghet
 • Sentralisering
 • Media
 • Skolesystemet
 • Uthuling av grunnloven

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk