Politikk

Dødshjelp splitter Venstre

Unge Venstre-leder ønsker åpning for aktiv dødshjelp, statsråd ønsker fortsettelse av dagens ordning. Det brygger opp til en verdikamp på landsmøtet i april som også omfatter abortgrense.

Programkomiteen i Venstre landet på delt innstilling i spørsmålet om aktiv dødshjelp. Det viser innstillingen til prinsipprogram som ble lagt fram onsdag. Dersom de vedtar å gå inn for aktiv dødshjelp, blir Venstre det andre partiet på Stortinget som sier ja til aktiv dødshjelp i sitt prinsipprogram. I dag er det bare Frp som har vedtatt dette.

I det ene forslaget heter det «Venstre ønsker å åpne for eutanasi under strenge forutsetninger.» Forslaget kommer fra blant annet Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, tidligere Unge Venstre-leder Tord Hustveit og statssekretær Sveinung Rotevatn.

Prinsipielt og pragmatisk

– Prinsipielt handler det om at man skal ha eierskap til egen kropp. Skal vi være så tydelige på det, må man også ha retten til å avslutte livet, sier Hansmark.

Unge Venstre-lederen ser også på dødshjelp som et mer pragmatisk spørsmål.

– Det er mange historier om folk som lever med store lidelser og smerter. De må kunne ha kontroll over sitt eget liv, og når de skal avslutte det.

LES MER: Selvmord og aktiv dødshjelp er to sider av samme sak

Strenge rammer

Han påpeker at forslaget legger opp til både strenge forutsetninger og reservasjonsrett for helsepersonell.

– Jeg håper partiet sier ja til forslaget. Forslaget er så godt innrammet at det bør være uproblematisk. Det handler om de svakeste i samfunnet, og at mer enn tre av fire i samfunnet ellers går inn for det, sier Hansmark.

Nybø ønsker ikke aktiv dødshjelp

I motsatt ende finner vi forslaget fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Hun ønsker «en rett til å avslutte medisinsk behandling, også når dette innebærer en framskynding av døden», også omtalt som passiv dødshjelp.

Blant Nybøs medforslagsstillere er ordfører Alfred Bjørlo og partiveteranen Odd Einar Dørum.

– Det er mer eller mindre en videreføring av dagens ordning, sier Nybø.

Statsråden er også leder for programkomiteen, og forteller at diskusjonen om aktiv dødshjelp har vært preget av at begge sider har respekt for at det er en vanskelig sak.

– Vi som er på den ene siden, ser at det er noen gråsoner i dette. De må vi leve med, sier hun.

Godt debattklima

Programkomitélederen håper det gode debattklimaet vil fortsette når aktiv dødshjelp tas opp under landsmøtet.

– Det er en debatt der mange kommer til å måtte gå dypt i seg selv. Det blir mye engasjement og mye følelser. Selv brukte jeg lang tid på å bestemme meg, det var vanskelig å konkludere, sier Nybø.

Hansmark ønsker selvbestemt abort til uke 18

Unge Venstre-lederen bryter med programkomiteen også i andre verdispørsmål. Programkomiteen i Venstre innstiller på setningen «For at færre kvinner skal måtte møte i abortnemnd, ønsker Venstre å utvide kvinners rett til selvbestemt abort,» mens Hansmark ønsker seg en konkret utvidelse til 18 uker. Han mener Norge i praksis tillater selvbestemt abort fram til uke 18 i dag.

– Det er prinsipielt problematisk for meg at kvinner som søker abort mellom 12. og 18. uke må forklare seg for en nemnd, når 98 prosent av dem får innvilget abort, sier han.

LES MER: Ap, SV og Sp spriker om verdisaker – her de tøffe verdislagene som venter i maktjakten

Vil ha mer konkret formulering

Han mener programkomiteen kunne vært mer konkret på hva en liberalisering betyr.

– Jeg er ganske trygg på at partiet vil gå inn for liberalisering. Så får vi se om det blir en generell eller konkret formulering, sier Hansmark.

Ønsker ikke henvisning til kristne tradisjoner

Unge Venstre-lederen ønsker også å stryke setningen «Det norske samfunn er preget av kristne og humanistiske tradisjoner.»

– I stortingsvalgprogrammet står det at vi ønsker å fjerne alle henvisninger til kristendom i grunnloven. Da er det veldig rart at vi ønsker å nevne en religion spesifikt i prinsipprogrammet, sier han.

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk