Politikk

Regjeringspartier i asyldrama – møteøkter i KrF og Venstre endte uten redning på «Stålsett-knipe»

KrF og Venstre møter veggen hos blå regjeringskolleger: Får ingen innrømmelser før stortingsdebatt om ureturnerbare asylsøkere skal få kunne jobbe lovlig.

Torsdag behandler Stortinget et SV-forslag om å la papirløse kunne jobbe midlertidig. Også Sp vil nå gjennomgå dagens forbud. Debatten skaper dramatikk fordi det gir anledning til å drøfte regelverk etter at pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett risikerer fengsel for å ha gitt arbeid til papirløs asylsøker.

Et møtedrama utover onsdagsettermiddagen ga ikke hardt pressede Venstre og KrF nye resultater: I dager har topper i partiene jobbet for å finne en mellomvei: Egne stortingsforslag som gjør at de slipper å stemme mot SV-forslag som de i innhold er for.

Etter gruppemøtene i Venstre og KrF var det rimelig taust:

– Ingen kommentarer, lød det både fra Venstres parlamentariske leder Terje Breivik og partiets Abid Raja i det de forsvant for å ta heis.

I Vårt Land fredag varslet nettopp Raja forslag om at fengselsstraff ikke skal møte lovbrudd som Stålsett og Arne Viste har begått. Onsdag kveld så det ut til å fisle helt ut.

Jakt på mellomløsning lyktes ikke – ordknapt fra KrF

Etter KrFs gruppemøte opplyste parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan at de fire regjeringspartiene på Stortinget hadde hatt møter tidligere på dagen for å forsøke å finne en enighet.

– Vi har i gruppemøtet diskutert et forslag vi vil legge frem for de andre regjeringspartiene, supplerte KrF-talskvinne Torhild Bransdal.

– Vi må nå se om vi kan få til noe annet som er bedre enn ingenting, sa Grøvan.

– Var det sterke meningsutvekslinger under gruppemøtet?

– Jeg er glad jeg er medlem av et parti der det er høyt under taket, svarer Bransdal.

KrF og Venstre uten annet utbytte enn noe som alt står i Granavollen-plattform

Men etter det Vårt Land får opplyst er ikke KrFs – og trolig Venstres – skisse og mulighet annet enn at de under debatten i Stortinget vil legge frem at regjeringen sammen vil oppfylle et punkt i Granavollen-erklæringen. Det er en allerede avtalt seier.

Det var i kveldingen heller ikke avklart om Høyre og Frp ville godta noe så spesielt som stortingsvotering over et enkeltpunkt i regjeringserklæringen. Prosessen de fire Solberg-partiene i mellom handlet om ord.

I «skissen» som alt er regjeringens politikk, heter det blant annet:

«Engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Løsningen rammes inn slik at den ikke skaper presedens».

Før debatten der siktelsen mot Stålsett blir tilleggstema, med dermed ikke KrF og Venstre med noe nytt. Kilder i KrF peker på at man rett og slett ikke kom lenger. Uansett stemmer KrFs og Venstres representanter nei til SVs forslag.

Hvor vondt gjør dette for KrF?

På spørsmål om hvor vondt dette nå gjør for KrF, svarer Grøvan:

– Vi ønsker en løsning for de ureturnerbare og vil kjempe for det synet fremover. Vi er ikke i den posisjonen nå og har vurdert andre alternative forslag.

Fem dager før julaften må Stålsett møte i retten for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. I mange år har han gitt arbeid til en ureturnerbar asylsøker.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad reagerte med å omtale Stålsett som «en hedersmann» og at dagens lov er gal. Venstre-profil Abid Q. Raja varslet forslag som ville bety slutt på fengselsstraff for personer som ansetter papirløse av humanitære årsaker.

Sp overrasket alle fra sidelinjen

Da de to partiene gikk inn i gruppemøter onsdag ettermiddag, overrasket Senterpartiet fra sidelinjen med en mellomvei til SVs forslag:

Sp vil torsdag foreslå å be regjeringen «gjennomgå forbudet mot midlertidig arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkere og vurdere en differensiering av regelverket blant annet for statsløse og eldre asylsøkere». Partiet vil også ha gjennomført en levekårsundersøkelse blant denne typen asylsøkere.

Her er Sps mellomvei

Parlamentarisk leder Marit Arnstad utdyper overfor Vårt Land hvordan Sps forslag skiller seg tydelig fra SVs:

– Deres forslag omfatter jo alle de ureturnerbare. Men denne gruppen er jo ganske mangfoldig: Den omfatter blant annet dem som nekter å reise tilbake – og de som er statsløse. Og det handler om eldre asylsøkere, som er i en mer krevende situasjon enn andre.

– Forslaget vårt innebærer å se nøyere på gruppen av ureturnerbare og så vurdere en differensiering av regelverket.

For Sp er saken kinkig på ett vis: Gunnar Stålsett var i perioden 1977-79 leder i nettopp Sp. Men topper i partiet har vært nøye med å fastslå at Stålsetts forestående runde i rettssalen tilhører ansvaret til rettsapparatet – ikke politikken.

KrFs Grøvan vil ikke kommentere om partiet har forholdt seg til Sps nye vri.

– Vi har registrert Sps forslag, men har ikke hatt kontakt med andre partier enn regjeringspartiene.

Også Ap tatt på senga av Sp

Sps fremstøt tok også Ap på senga. Foran stortingsdebatten ba det tunge fylkeslaget i Oslo egen stortingsgruppe om å be fremme et forslag om en lovendring slik at ureturnerbare flyktninger skal få midlertidig arbeidstillatelse så lenge de ikke kan returneres til sitt hjemland.

Foran torsdagens stortingsdebatt justerer SV nå sitt forslag – og forslår nettopp Oslo Aps ordlyd for å presse Aps stortingsrepresentanter.

LES OGSÅ:

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk