Politikk

Globaliseringen utfordrer kristne og vestlige verdier

Jeg vil ha et samfunn der det er like naturlig og lov til å kritisere buddhismen, hinduismen og islam som det er å kritisere kristendommen.

Bilde 1 av 2

Siv Jensen

Partileder i Frp og finansminister

Verden blir stadig mer globalisert, og landegrenser får en stadig mindre betydning i folks liv. Økt globalisering knytter folk tettere sammen og bidrar til at flere løftes ut av fattigdom når mindre utviklede land får selge sine varer til Vesten. Økt internasjonal handel bidrar og til mindre internasjonal konflikt, for hvem vil gå til krig mot sine venner?

Selv om det er mye positivt med globalisering, betyr en mer åpen verden at vi i større grad enn tidligere må stå opp og forsvare våre grunnleggende verdier som Norge har vært tuftet på gjennom flere hundre år. Jeg mener det er viktigere enn noen gang å forsvare de vestlige og kristne verdiene våre, fordi globaliseringen utfordrer disse.

Aksepterer ikke lovbrudd

Vestlige tradisjoner og kristent livssyn har fulgt oss i generasjoner. Vi, våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre fikk sin oppdragelse, og ble formet som innbyggere av et Norge med basis i det kristne livssynet, og norsk og vestlig tradisjon og kulturarv.

Tros- og livssynssamfunn spiller en viktig rolle i mange enkeltmenneskers liv. Religionsfrihet er et grunnleggende element i Fremskrittspartiets politikk, som et liberalistisk folkeparti. Vi forsvarer enkeltmenneskets rett til å velge livssyn eller religion, og å organisere sitt liv i samsvar med dette. Derfor vil vi arbeide mot diskriminering på religiøst grunnlag. Vi aksepterer imidlertid ikke at lovbrudd, tvang, vold eller trussel mot rikets sikkerhet eller mot enkeltpersoner begrunnes med tro eller religionsfrihet.

Alle religioner og trossamfunn må tåle å bli sett i kortene. Jeg mener det er riktig og bra at folk sier fra når religiøs og tradisjonell lære utfordrer vestlige verdier som likestilling, demokrati og likeverd. Når muslimske menigheter ikke aksepterer likestilling mellom menn og kvinner, må vi kunne konfrontere dem om at dette er i strid med våre verdier, uten å bli beskyldt for å være islamfiendtlig. På lik linje mener jeg man må stille kritiske spørsmål ved kristne menigheter som driver med demonutdrivelse eller påfører medlemmene sine negativ sosial kontroll.

Tro er privatsak

For Frp er religion en privatsak, og bør ikke finansieres av staten. Man kan ikke tvinges til tro, man må velge det selv. Selv om Frp er mot statlig finansiering av trossamfunn, mener vi likevel at staten skal ta ansvar for å ta vare på historiske kirkebygg. De er en del av vår kulturarv.

Å være motstander av at staten skal finansiere folks tro, betyr ikke at vi ikke bryr oss om hva trossamfunn gjør. Jeg mener fortsatt, uavhengig av statlig finansiering, at alle trossamfunn skal følge norsk lov. Det er det tydeligvis ikke alle som ønsker.

NRK intervjuet for en stund siden tidligere medlemmer av Jehovas Vitner, som kunne fortelle at trossamfunnet hadde et problematisk forhold til homofili og kvinners plass i et likestilt samfunn.

LES OGSÅ: AP: Staten bør si et kraftig «nei» til Jehovas vitner

Må tåle religionskritikk

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen var raskt ute med å true med trekk i statsstøtten til kristne trossamfunn som ikke godtok homofili. Jeg er enig i at homofile skal ha en plass og aksepteres for sin legning i hele samfunnet. Men hvor blir det av Arbeiderpartiet når muslimske organisasjoner i Norge hever seg over våre vestlige verdier? Enten det er spørsmål om homofili, Sharia eller voldelig hevn. Og hvor er likestillingspolitisk talsperson og Kvinnepolitisk leder i Arbeiderpartiet når muslimske trossamfunn separerer kvinner og menn og tvinger kvinner til å bruke en egen inngang? Jeg har til gode å høre Ap rette den samme kritikken mot muslimske trossamfunn, og vil frata dem den økonomiske støtten.

Toleranse er ikke det samme som fravær av kritikk. Religionsfrihet, som Frp er en sterk tilhenger av, må aldri misforstås til å bli en beskyttelse mot religionskritikk. For Frp er ytringsfriheten ukrenkelig og en av våre viktigste frihetsverdier, som vi alltid vil forsvare.

Vår konklusjon var klar

Kristendommen har blitt mye kritisert de siste 50 årene. Det har vi tålt. Derfor var det også riktig å fjerne blasfemiparagrafen. Frp gikk lenge inn for å bevare paragrafen som en sovende paragraf, for å symbolsk vise vår historie og religionens plass i samfunnet. Det var ikke vår intensjon å hindre en helt vanlig debatt om religion.

Da enkelte grupperinger forsøkte å gjenopplive paragrafen for å hindre religionskritikk i kjølvannet av karikaturstriden, tok vi den raskt opp til ny vurdering i Frp. Vår konklusjon var klar. Vi kan ikke ha en lov i Norge som blir brukt for å hindre folk i å føre en vanlig debatt om ulike religioner. Jeg vil ha et samfunn der det er like naturlig og lov til å kritisere buddhismen, hinduismen og islam som det er å kritisere kristendommen. Noe annet ville være å gi de øvrige religionene særstilling. Det tjener ingen.

Endrer ikke ytringsfriheten

For meg er vi like uansett hvilken religion vi velger å tro på. Enten vi bekjenner oss som ikke-troende, kristne eller muslimer. Ingen skal tvinge andre til å innta standpunkter, holdninger eller legge bånd på hvordan de ytrer seg.

Norge har ytringsfrihet, og vil for alltid ha ytringsfrihet. Ingen religioner skal kunne endre på det.

LES HVA DE ANDRE PARTILEDERNE SKRIVER I VÅR KRONIKKSTAFETT OM TROS- OG LIVSSYNSPOLITIKK:

---

Fakta:

---

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk