Politikk

«Homoterapi» seiler opp som den største verdistriden siden KrF gikk i regjering

KrF skal ha godtatt utredning om forbud mot «homoterapi», men så snudd. Saken vekker uro blant regjeringspartnere med tynnslitt tålmodighet.

KrF og regjeringspartiene skal ha vært enige om å utrede et forbud mot «homoterapi», men så snudde KrF etter et møte i stortingsgruppa. Det erfarer Vårt Land fra flere regjeringspartier.

KrFs stortingsgruppe skal være delt i synet på en utredning.

Seiler opp som stor verdikonflikt

Konverteringsterapi seiler nå opp som den største verdikonflikten mellom regjeringspartiene siden KrFs inntreden i vinter.

Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne har fremmet forslag om et forbud. Det er flertall på Stortinget for det, men KrF sier tvert nei.

I en så betent og offentlig sak prøver partiene i en regjering i det lengste å stå sammen. KrFs partnere har derfor signalisert at de kan gå med på bare å utrede et forbud. Kjell Ingolf Ropstad har derimot sagt at han mener en utredning er unødvendig.

Høyre, Venstre, Frp og KrF jobber på spreng i familie- og kulturkomiteen for å samle seg om en felles formulering. Fristen for å avgi innstilling om Aps og MDGs forslag løper ut 3. desember.

Ordlyden avgjør om og hvor sterkt regjeringspartiene forplikter seg på at en utredning skal munne ut i et forbud.

I Venstre er tålegrensen nådd

Arbeidet er en tålmodighetsprøve for KrFs partnere, som allerede opplever at de har gitt mye.

Helt til toppen av regjeringen er det misnøye med at KrF ikke har funnet en løsning med partnerne på Stortinget, erfarer Vårt Land.

Da fortsetter nemlig medieomtalen. Dermed blir Venstres, Høyre og Frps velgere minnet om at også KrFs konservative ståsted er en del av regjeringen.

Ap krever dessuten fullsatt stortingssal når forslaget deres om forbud skal behandles. Dermed tvinges mange av regjeringspartienes representanter til å stemme ned et forbud de egentlig er for.

Særlig Venstre og Høyre er utålmodige med KrF. «Homoterapi»-saken vekker opp igjen bildet fra i vinter:

Da skapte KrFs abortseier uro blant Venstres velgere og Høyres moderate. I disse partiene frykter man igjen å bli stemplet som delaktig i et konservativt KrF-fremstøt.

Innad i Venstre er tålegrensen nådd: Partiet ønsker forbud, men kan godta utredning. Sentralt i Venstres apparat godtar man ikke at KrF får konsesjoner som skader Venstre.

Uro i Høyre: Erna Solberg alene om å mane til tilbakeholdenhet

På stortingsgruppemøtet i Høyre sist onsdag skal Erna Solberg ha stått alene om å mane til tilbakeholdenhet i saken, erfarer Vårt Land.

Fra deler av Høyre fortelles det om misnøye med tilbakeholdne uttalelser fra statsministeren om konverteringsterapi. De mener det setter partiet i et dårlig lys og gir inntrykk av at Høyre ikke tydelig tar den svake partens side. Høyres skeive nettverk, Åpne Høyre, skal ha lobbet hardt internt for å utrede et forbud.

Andre toner derimot ned uro i partiet og mener man må ha takhøyde for KrFs egenart. Men også de bekrefter uttålmodighet med KrF og at saken er vanskelig og tidvis følelsesladet. Flere av disse tror likevel på en felles løsning.

Saken er ekstra vanskelig og tidkrevende fordi den har kommet inn fra sidelinjen gjennom VGs dokumentarserie om homoterapi i sommer.

Den heller ikke omtalt i Granavolden-plattformen. En rekke juridiske og menneskerettslige hensyn må veies allerede før man lander en formulering om en utredning, mener flere i Høyre.

«Homoterapi»-saken har blitt diskutert i regjeringspartiers stortingsgrupper og på partiledernivå, får Vårt Land opplyst.

Ropstads uttalelser om MDGs menneskesyn vekker sterke reaksjoner i Venstre

På toppen av dette kommer Kjell Ingolf Ropstads kritikk av deler av miljøbevegelsens og Miljøpartiet De Grønnes menneskesyn.

Den har vekt «ganske kraftige reaksjoner» i Venstres stortingsgruppe, bekrefter stortingsrepresentant Guri Melby overfor Vårt Land.

Ifølge andre Venstre-kilder skal stortingsrepresentant Ketil Kjenseths tirade mot KrF og Kjell Ingolf Ropstad i Dagbladet være dekkende for stemningen blant Venstre-folk på Stortinget nå.

Vanligvis lavmælte Kjenseth sa han var «sjokkert»:

– Særlig i konteksten med den politiske situasjonen i dag. Vi er i en debatt om et forbud mot homoterapi. Det vil de ikke engang være med på å utrede. Jeg tenker han bør nøye seg med å diskutere det menneskesynet, sa han til avisen.

Blant Høyres folk på Stortinget spriker beskrivelsene av reaksjonene på Ropstads uttalelser. Noen forteller om uro i partiet, andre om skuldertrekk.

Les mer om «homoterapi»-debatten:

Disse landene har forbud mot homoterapi

Erna Solberg: «Vi må tåle at minoriteter har standpunkt som strider mot de rådende samfunnsnormer»

Melder seg ut av KrF etter partiets nei til forbud mot konverteringsterapi

---

Konverteringsterapi

  • Konverteringsterapi er en betegnelse på forsøk på å endre en persons seksuelle legning, eller forsøk på å bidra til at personen avstår fra å leve ut sin legning.
  • Omtales også som seksuell reorientering, konversjonsterapi og «homoterapi».

---

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Politikk