Politikk

Bare tre partier stemte for å hente syk fireåring til Norge

Stortinget har stemt ned et forslag om å hente den norske fireåringen som er syk i flyktningleiren al-Hol i Syria og hans familie til Norge raskest mulig. KrF viser til sikkerhetsmessige hensyn.

Det var MDG som fremmet hasteforslaget. De ville ha resten av partiene med seg på følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å raskest mulig hente den norske fireåringen i al-Hol til Norge på grunn av humanitære hensyn hvor det står om liv og død for et alvorlig sykt barn. Det innebærer også å hente til Norge søsteren på tre år og barnas norske 29-årige mor, som etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltakelse i terrororganisasjonen IS».

Det var kun MDG, SV og Rødt som støttet forslaget.

Sikkerhetsmessig vanskelig

KrF har i lang tid krevd at alle de norske barna må hentes hjem, og jobber for dette internt i regjering. De har spesielt vært opptatt av den syke gutten. Likevel valgte de altså i dag å stemme mot forslaget om å hente ham, moren og søsteren til Norge. Det begrunner KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan slik:

– Det er ikke fordi vi ikke er enige i intensjonen. Slik forholdene i leiren beskrives nå, er det nærmest opprørslignende tilstander der. Det er innført sharialover i delen av leiren, og de som setter seg opp mot det straffes. Det er blitt skutt på folk. Det å da offentliggjøre et navn på et barn og si at Stortinget har valgt å hente ham og familien hjem, tror vi kan medføre stor risiko for dem, sier Grøvan.

Han understreker at selv om regjeringen skulle ha ordnet en løsning for gutten kunne de ikke ha offentliggjort det, av samme årsak, men legger til at de ikke har kommet fram til noen løsning nå, som han kjenner til.

LES OGSÅ: Ap presser KrF til å stemme nei til politikk partiet er enig i: Aktivt få barn i Syria hjem

– Ytterst prekært

Han sier de er nesten daglig i kontakt med Redd Barna og får fortløpende oppdateringer både om guttens tilstand og situasjonen i leiren.

– At det nå er blitt farligere i leiren gjør vel ikke situasjonen mindre prekær for gutten...?

– Nei, situasjonen er ytterst prekær. Helsetilstanden til gutten gjør at situasjonen er så krevende at det kreves tiltak snarest. Derfor har vi lagt et stort press på resten av regjeringa for å få en løsning veldig fort, sier Grøvan.

Tror på løsning

Regjeringa har vært delt i saken - Venstre og KrF har krevd at alle barna må hentes hjem, mens Frp har sagt at det er helt uakutelt. Grøvan har liekvel tro på at det vil være mulig å få hjulpet gutten raskt.

– Jeg tror det kan komme en rask løsning på plass. Vi både tror og vi jobber for det. Men vi har ikke noe kjennskap til at det kommer noen løsning i dag. Jeg tror det vil komme en løsning som i hvert fall i første omgang kan berge denne gutten. Det er ingen i det norske regjeringsapparatet som kan sitte rolig og se på at en liten gutt dør i situasjonen som har oppstått, sier Grøvan.

Han sier KrF bruker «all vår tid og energi på å få gjennomslag for dette i regjering». Og han benekter at regjeringa ikke har gjort noe i saken.

– Det må føyes til, i rettferdighetens navn, at regjeringa har tilbudt helsehjelp til gutten, og moren har valgt å si nei til minst ett av tilbudene. Regjeringa har ikke vært passiv.

Kvinnens advokat har overfor VG reagert på regjeringspåstander om at moren har sagt nei til helsehjelp, og hevder hun flere titalls ganger har samtykket til dette. Hun skal ha sagt nei i én spesifikk situasjon som gjaldt en omfattende operasjon de mener det ikke var grunnlag for.

LES OGSÅ: KrF: Stortingsvedtak om å hente fireåring fra Syria ville utgjort en sikkerhetsrisiko

Ber om redegjørelse

Stortingsflertallet har i stedet blitt enige om et alternativt forslag fra Arbeiderpartiet om saken. Det lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig og på egnet måte redegjøre om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og som befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium.»

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk