Politikk

Begrenser vitners frihet

Inaktive medlemmer av Jehovas vitner lever i limbo, de kan ikke melde seg inn i politiske partier eller andre trossamfunn. – Klart brudd på menneskerettig­heter, sier Helsingforskomiteen.

– Jehovas vitner har begrenset min frihet. Det er mye jeg har 
lyst til, men ikke kan, sier ­«Magnus».

Mange inaktive ­medlemmer av Jehovas vitner lever et liv i ­redsel for å bryte tros­samfunnets ­regler. Blir de tatt i politiske ­engasjement, blir de ekskludert fra trossamfunnet og mister ­kontakten med familien.

«Magnus» har tidligere vært en eldste i Jehovas vitners 
eldsteråd. I dag er han et ­såkalt «papir­medlem». Han er bare ­registrert som medlem i­ ­menigheten, men er ikke aktiv. Han kan ikke stå fram med fullt navn, men Vårt Land kjenner hans identitet.

DETTE ER SAKEN: Jehovas vitner kan bli ekskludert hvis de stemmer ved offentlige valg

ROPSTAD SVARER: Kan være grunn til å nekte statsstøtte

Familien

Grunnen til at ­«Magnus» ikke melder seg ut av Jehovas vitner, er at han da må kutte båndene til hele ­familien. De er fortsatt aktive Jehovas ­vitner.

Selv om han lever et liv utenfor trossamfunnet må han stadig være forsiktig med hva han gjør. Som medlem av Jehovas vitner har han ikke lov til å bli med i politiske partier, andre tros­samfunn, og ikke-nøytrale ­organisasjoner.

– Siden jeg er født Jehovas ­vitne har jeg levd i et parallellsamfunn lenge. Jeg lurer hele tiden på hvordan funker det egentlig der ute i den virkelige verden, sier «Magnus».

LES MER: Flere trossamfunn praktiserer også stemmenekt

‘Bryter menneskerettig­heter’

Gunnar M. Ekeløve-Slydal er ­assisterende generalsekretær Den norske Helsingforskomité, og han mener Jehovas vitner ­bryter flere menneskerettig-
heter.

– Hadde Jehovas vitner vært en stat, hadde verden reagert på alle menneskerettighetene de bryter. Men siden de er en verdensomspennende religion er det vanskeligere å felle dem på grunn av religionsfriheten – så lenge det er frivillig å være medlem.

Ekeløve-Slydal minner om at den norske stat i dag støtter ­Jehovas vitner økonomisk, og dermed gir en form for aksept for at de bryter med menneskerettighetene.

– Hvis «Magnus» går til sak mot Jehovas vitner fordi de har innskrenket hans ­politiske ­rettigheter, ville det blitt en ­meget interessant sak. Hvordan kan Norge respektere religionsfriheten, men samtidig sikre alle de andre menneskerettighetene til Magnus, spør Ekeløve-Slydal.

LES MER: – Den norske stat kan bli ansvarlig for stemmenekt

Styring

Han sier Jehovas vitner går langt i å detaljstyre menneskers liv, selv når de ikke ønsker å være med lenger – og stiller familiemedlemmene i en vanskelig situasjon.

Ekeløve-Slydal mener at trossamfunnet bryter med retten til familieliv, politiske rettigheter og friheten til fritt å velge egen religion.

– Menneskers rett til å ha kontakt med sin familie er en grunnleggende menneske­rettighet. Vil staten støtte en ­organisasjon som forhindrer kontakt ­mellom ­familiemedlemmer? Siden ­Jehovas vitner pålegger sine medlemmer – og indirekte også tidligere medlemmer – en hel rekke begrensninger det viktig at myndighetene vurderer om disse i sum er så alvorlig at man vil stoppe statsstøtten, sier han.

Statsstøtten

«Magnus» er glad for at KrF-statsråd Kjell ­Ingolf Ropstad er så tydelig på at ­Jehovas vitner kan miste statsstøtte hvis de ikke endrer praksis.

– Det hadde vært et viktig ­signal til de unge i Jehovas vitner om Ropstad trekker statsstøtten. Da sier storsamfunnet klart ifra at det Jehovas vitner praktiserer er ikke greit, sier han.

Barne- og familieminister Ropstad, som har ansvaret for tros- og livssynspolitikken, ønsker ikke å kommentere saken nå. Jehovas vitner har ikke besvart Vårt Lands forespørsler om kommentar til saken.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk