Politikk

Skodd for tøff kamp om kristenarv

KrF har lenge snakket mykt om familieverdier, men Kjell Ingolf Ropstad velger gjerne en hard konfrontasjon. Familiens egne valg må bli vinneren over andre politiske krav.

Bilde 1 av 4

– Målet er å gjenreise KrF, lover Ropstad.

Det har også de to ­forgjengerne hans sagt. Men nå flagger ­Ropstad vilje til endringer og nye politiske grep. Rundt K­ongens bord har 33-åringen makt, blant annet over KrFs yndlingsfelt, ­familiepolitikken.

Den tåler han godt mer støy rundt. Spesielt hvis angrep ­kommer fra rød kant.

Lørdag ettermiddag velger landsmøtet Ropstad til ny KrF-leder. I dette intervjuet med Vårt Land snakker han om:

Hvordan familiepolitikken kan bli ny – og vekke velgere til KrF.

Svensk kristenparti-suksess – og hva KrF kan lære av lederen Ebba Busch Thor.

Hvorfor han valgte et omstridt abortløp – hvordan han nå vil velge sine verdislag.

LES OGSÅ: Jonas (21) kan bli ordfører for KrF: – Veivalget ga oss en oppsving

«Endrer seg raskt».

– Hvordan vil du løfte et hardt rammet KrF, Ropstad?

– Utgangspunkt er krevende. Oppgaven er ikke one-man-show, men hardt lagarbeid. Det er bare sammen vi klarer å løfte KrF, svarer han.

– Både KrF-prosjektet og ­regjeringsprosjektet vil virke. Tar vi utgangspunkt i målingene, har de jo ligget slik lenge. Ting endrer seg raskt i politikken, samtidig vil det ta tid å bygge laget og å få frem prosjektet, tror Ropstad.

Tydelig fiende

Da handler det ikke minst om kamp for egen ­politikk. Bit for bit pusses nemlig et nytt rom i KrFs politiske hus opp. Familiepolitikken med kontantstøtten løftet i sin tid KrF til store høyder. Nå er «prosjektet» utvidet:

Barnetrygden er plusset på med KrF i regjering. Engangs­stønaden skal opp. Ja, hele ­pakken med ulike kontant­ytelser til familier med barn høynes så monnelig at spesielt Ap går på barrikadene mot hele ­prinsippet: Nei til kontantordninger – ­heller gratis skolemat og ordninger med gratis SFO.

– Vi ville hatt et helt annet samfunn om vi hadde gjennomført alt det venstresiden ønsker, sier Ropstad.

For med Ropstad skal KrF nå være motpol mot dette. ­Kampen vil stå om folk skal «få velge ­familielivet selv» – eller inn i ­nybygde offentlige ­ordninger. Hensyn til like­stilling og ­integrering må ikke lenger ­automatisk «overstyre» familiene.

– Jo, arbeidslinja er avgjørende for å skape inntekter fremover. Men familielinja må faktisk ha forrang i enkelte tilfeller, ­varsler han.

LES OGSÅ: Bedehusfolket som snur ryggen til KrF

Dunk mot ­mammablogger

Men KrF har også innledet en holdningskamp mot ­ganske annen fiende: A4-samfunnet – og presset for å være ­perfekt. I et foredrag nylig tok Ropstad oppgjør med press fra ­såkalte «mammablogger», med ­idealer om velstelte hjem og at ­«kjedelige» brødskiver til barn helst kan være formet som dyre­figurer. Samt kravet om at rekke­hus, fast jobb og stasjonsvogn må på plass før man får barn.

– Jeg har faktisk aldri hørt noen fortelle om traumene fra å ha sine første leveår i leiebolig. Det er ikke skadelig for barn å dele rom, sa Ropstad i foredraget.

– Hva er det du her vil fortelle?

– Det er et forsvar for at ­familien vet best. Den skal få ta sine egne valg. Jeg ønsker at alle – både den som kjenner på ­dårlig samvittighet for å være ­hjemme og de som sender ettåringen i barnehagen – skal slippe den dårlige samvittigheten, svarer barneministeren.

Inn i kristenkamp

Den nye KrF-sjefen vil også gjøre ­partiet tydelig i kampen for kristne ­verdier.

– Disse er nå inne i den nye regjeringsplattformen. Her er det et rom KrF opplagt har utnyttet for dårlig.

– Altså fremstå som et mer kristelig forankret parti?

– Nei, vi skal være Kristelig Folkeparti. Men vi skal være ­tydelige utad om at de ­verdiene som har bygd landet, er de ­verdiene som skal ligge til grunn. I et mangfoldig land, er det blitt desto viktigere å være trygge på de røttene vi har.

– Hvordan vil du markere ­kristen forankring?

– Det handler om å vise stolthet av dette, svarer han.

LES OGSÅ: Slik kan KrF kave med å være synlige i regjeringen

Slutt på ja til alt

– Noen ­ganger er det fristende å gi en historietime: Hvem startet rus­omsorg, skoler, helsehjelp – ­utgangspunktet var nemlig folk med kristne verdier. Og det er i den tiden vi lever nå, at de k­ristne verdiene trengs og at et parti ­løfter dem frem. Vi vet dessuten at spørsmålet om ­aktiv dødshjelp vil komme, fordi et stort flertall ønsker dette.

– I en TV-debatt med få ­minutter til rådighet, så kan du altså trekke kristen­forankringen inn?

– Ja, absolutt.

Ropstad varsler også et «mer ansvarlig» KrF. Også KrF skal synes på at det ikke kan bli ja til alle gode formål.

– Vi må bli tøffere til å ­prioritere hvilke saker vi skal ­bruke penger på. KrF må jobbe for bedrifter og arbeidsplasser som gir noe tilbake til lokalsamfunnet og gir rom for folk med hull i CV-en. Dette er også ut fra en haugiansk arv.

For idealer fra lekpredikant og industrigründer Hans ­Nielsen Hauge kan for KrF ligge i bunn i både næringspolitikk og være rettesnor for offentlig nøysomhet.

Fordel: Snakke likt

Tydelighet har vært vinnerresept for ­kollega Ebba Busch Thor, som ­leder svenske Krist­demokraterna (KD). Partiet steg fra lavt tretall til over seks prosent i valgkampen. Nå er gallupsnittet hele 12,3 prosent.

I en filmsnutt fra fjorårets valgvake i søsterpartiet i ­sosiale medier gjør Ropstad på moro «klappelek» med suksessglad KD-leder.

– Vi kjenner hverandre fra ­politisk arbeid i KrFU-tiden, ­forteller Ropstad.

– Hva kan KrF lære av henne og KD?

– Hun er en ekstremt god debattant, en super leder. Hun har klart å rigge KDs organisasjon slik at man kommuniserer gjennomgående likt. Det er en stor fordel for partiet. I Sverige er hun den tydeligste stemmen om trygghet, eldreomsorg, helse og familiens rolle. Og ikke minst: Hun står for en tydelig, kristen verdiprofil.

LES OGSÅ: KrF glemte ut all alkoholkamp i nytt partiprogram

Ta svensk høyresving?

Men søsterpartiet har en hardere profil enn dagens KrF. De ligger mer til høyre i landskapet og er ­tøffere i klypa om asylpolitikk, terrorpolitikk og lov og rett.

– Kan KrF vinne på bli mer som Busch Thor og KD?

– Det er stor forskjell på ­utfordringene i Norge og ­Sverige. Vi har heldigvis heller ikke et parti som Sverige­demokraterna og så store utfordringer i inn­vandrings- og integrerings­politikk. Men KDs vekst inspirerer og viser at et kristendemokratisk parti opplagt kan løfte seg, svarer Ropstad.

Velge verdikampene med omhu

Søster­partiet godtar den svenske abortgrensen på 18 uker, mens Ropstad kjempet for endringer i abortloven da regjeringsplattformen ble forhandlet.

– Hvor aktuelt er det for KrF fremover å la noen tapte verdisaker ligge?

– Vi utfordret vi ikke selve prinsippet om selvbestemt abort under forhandlingene, selv om det høres ut som om det var nettopp det alt handlet om. Jeg har alltid vært målrettet: Hva kan vi faktisk få gjort noe med? Kan vi få til endringer? Det handler om å utnytte muligheter.

LES OGSÅ: Sp-Lundteigen vil overta KrFs arvegods

Forsvarer abortkamp

– Prinsippet blir altså å prioritere 
saker dere faktisk får gjort noe med?

– Ja, i alle fall når det handler om hva slags kamper man skal kjempe. Om tvillingabort sa ­enkelte at saken ikke egnet seg i forhandlinger under et ­veivalg eller i en valgkamp. Men her var det mulighet til gjennomslag for en sak som er viktig for alle KrF-ere. Tidligere har vi f­remmet stortingsforslag, uten å bli hørt. Derfor må det være mulighet å løfte vanskelige, etiske problemstillinger – og få gjennomslag for dem.

– Hvordan vil du forhindre at KrF i polarisert kamp får et ­konservativt stempel?

– Motstandere av tvilling­abort er mange flere enn dem som stemmer KrF. Norge hadde en av de mest liberale lovene, og i verdispørsmål er modighet ­viktig. Jeg vil prioritere de feltene der vi kan få gjennomslag.

Spår Sp-nedgang

KrF ligger under sperregrensen, uten noe tydelig oppsving etter å ha blitt regjeringsparti. Sp forsyner seg mest av tidligere KrF-velgere. Trygve Slagsvold Vedum sa i Vårt Land nylig at han ønsket KrF-ere på flukt velkommen til Sp.

– Hvordan skal du forhindre at Sp blir det nye sentrumshjemmet også for kristne velgere?

– Ved å vise frem vår egen ­politikk: At det er naturlig å ­stemme KrF om man er opptatt av kristne verdier, familie­-
politikk og bosetting i hele ­
landet. De tar velgere fra alle partier, men på et tidspunkt kommer Sp til å gå nedover. Men hovedkonfliktlinjene går ikke mellom oss og dem.

Grenser for Drivkraft?

Ikke bare Sp skaper urosone rundt KrF. Også ­grupperingen av ­frafalne og aktive KrF-ere i ­organisasjonen Drivkraft. ­Ropstad er tilbakeholden med beskrivelser.

– Men for en KrF-leder er det vel grenser for Drivkraft og ­alternativ virksomhet på partiets grunn?

– Om de er tidligere KrF-ere eller ikke, kan jo arbeidet der kan bidra til god politikk­utvikling. Det er jo positivt. Alle som vil fremme kristendemokratiske verdier bør engasjere seg i KrF. Også Kristendemokratisk Forum er et møtested for folk knyttet til partiet.

LES OGSÅ: Presset øker i KrF for ja til alle IS-barna

Vil bli større enn i 2017

Kjell ­Magne Bondevik ledet KrF i tolv år, Valgerd Svarstad Haugland i ni, Dagfinn Høybråten i syv og Knut Arild Hareide i nær åtte. ­Hareide ledet KrF til lave 4,2 prosent i 2017.

– Hvor lenge håper du å være KrF-leder?

– I politikken kommer hendelser fort. Spoler vi et halvt år ­tilbake, ville ikke så mange ­gjettet at det ble slik som det nå er blitt. Å spå om tiden framover, vil jeg ikke bidra til. Men ­målet, det er å gjenreise KrF, svarer Ropstad.

For KrF er det «et viktig valg å vinne» om seks måneder. Selv om partiet fortsatt er i en ­såkalt krevende situasjon, ble det f­lere lokalvalgslister enn mange ­antok.

– Min klare opplevelse, er at de aller fleste KrF-erne nå har snudd seg rundt og sagt: Dette partiet brenner jeg for. Politikken er så viktig at jeg stiller opp. Så jeg tror vi kan gjøre et godt valg i 2019, men 2021 er avgjørende. Da har jeg klart mål om å bli større enn i 2017.

– Det er altså prosentmålet ditt?

– Ja.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk