Politikk

Sps Lundteigen: – Ap må være mer ydmyke hvis de vil holde på arbeidsfolk

Ap kommer ikke i regjering uten Sp, slår Lundteigen fast. Nå krever han et mer ydmykt Ap. Særlig når det gjelder arbeidsliv.

I oppkjøringen til Sp landsmøte tar stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen et tydelig oppgjør med norsk arbeidslivspolitikk. Han mener alle partier må forholde seg til at EØS-avtalen ikke har vært positiv for norsk arbeidsliv. Spesielt retter han skytset mot Sps mulige framtidige regjeringspartner, Ap:

– Dette er en kraftig utfordring til Ap. De er meget hardt ramma av det som skjer. Det samme er andre sosialdemokratiske partier i hele Europa. Med Aps frie arbeidsinnvandring blir Sp et mye mer attraktivt parti for arbeidsfolk. Vi er allerede det nest største partiet blant LO-medlemmer, sier han.

LES OGSÅ: Klima skaper økt rødgrønn spenning

Lundteigen mener maktforholdene i den rødgrønne alliansen nå er forskjøvet, og forventer at Sp i større grad må legge premissene ved et eventuelt nytt regjeringssamarbeid.

– Ap kommer i dag ikke i regjering uten avtale med Sp, sier Lundteigen. Han sier at han også forventer at det blir slutt på at Ap-ledelsen kaller Sp-politikere inn på teppet. Lundteigen opplevde dette selv flere ganger under den rødgrønne regjeringen.

Ulikhet og utrygghet

Lundteigen peker på et Europa der protestbevegelser vinner fram, opptøyer i gatene og politisk uro. Kjernen er slik han ser det en arbeidslivspolitikk utenfor folkevalgt kontroll som gir utrygghet for inntekt og familieliv. Han mener grunnlaget ble lagt da store deler av Øst-Europa ble medlem i EU fra 2004. Øst-europeiske ledere ble lokket med sitt konkurransefortrinn, billig arbeidskraft. Og det har de levert til gagns. Samtidig har de aktuelle landene blitt tømt for fagfolk og en hel generasjon som søker lykken i Europa.

– Er det ikke rettferdig at folk fra fattige land skal kunne ha en mulighet til å øke sin velstand og søke arbeid i land med høyere lønninger?

– Joda, det må være mulig å arbeide i et annet land, men det må reguleres. Vi skal ikke stenge grensene og bygge mur, men også regulere og stille krav på grensa. Vi får ikke full sysselsetting i Norge når det er så mange, midlertidige arbeidsinnvandrere som vil arbeide for en lavere lønn, sier han. Lundteigen påpeker at prinsippet om fri arbeidsinnvandring diskuteres i flere EU-land nå, ettersom det er stadig større motstand mot denne måten å organisere arbeidslivet på.

LES OGSÅ: Vedum vil stenge døren mellom politikk og PR-bransje

Se til Sveits

Så hvordan vil Lundteigen og Sp løse dette? I en resolusjon partiets landsmøte skal behandle, skisseres flere løsninger opp. Lundteigen peker mot Sveits, som står utenfor EØS.

– Arbeidsgivere som vil bruke arbeidsinnvandrere i Sveits må betale inn et depositum, og sende inn informasjon om hvem det gjelder. Deretter går myndighetene inn og undersøker blant annet lønns- og arbeidsvilkår, kontrakt, og lignende. Hvis dette ikke er på stell holdes depositumet igjen, forklarer Lundteigen.

LES OGSÅ: Norsk Industri og Nav skal få flere unge ut i arbeid

– Situasjonen i Storbritannia har vel vist at det ikke er så enkelt å skulle prøve å forhandle sin egen avtale?

– Det er ikke lett, men det er ikke noen umulighet. EU har en utfordring nå, der flere protestbevegelser vokser og vil gjøre et godt valg. Så de blir nødt til å gjøre noe og gi etter for en del krav, mener han. For Sps del handler det om at det er Stortinget som skal styre det norske arbeidsmarkedet.

– Vi har nå erfaring fra flere tilfeller med at norske arbeidsvilkår og tariffavtaler blir overstyrt, stikk i strid med landsmøtevedtak i LO.

Større alvor nå

Sp har hatt samme standpunkt til EØS siden 90-tallet. De har uttalt seg sterkt imot avtalen, men likevel virker ikke saken å ha vært øverst på dagsorden når samarbeidsavtaler har vært forhandlet eller i den daglige politikken. Hva er annerledes nå?

– Det er langt mer alvor nå. Mange flere i fagbevegelsen er klar over sammenhengene mellom EØS-avtalen og det som skjer på deres arbeidsplass. Det viser blant annet at Fellesforbundet på Vestlandet har gått fra ja til nei til EØS, sier han.

LES OGSÅ: – Vi er nødt til å skape en tilhørighetsfølelse

– Bedrifter i distriktene er de som i størst grad gir uttrykk for at de er avhengige av den frie flyten i EØS-avtalen?

– Distriktene har ingen framtid om de skal leve med dårlig betalt arbeidskraft. Man er nødt til å ha bedre vilkår i for eksempel fiskeriforedlingsindustrien og reiseliv. Da må vi legge til rette for bedre lønnsomhet, sier Lundteigen. Slik han ser det, handler det om politisk vilje. Gjennom stortingsvedtak gav man skipsfarten lønnsomme vilkår, påpeker han.

Krever offensivt Sp

Han er for øvrig ikke nådig mot bønder som bidrar til det han kaller sosial dumping.

– Det er ikke lov i dag i landbruket å betale mindre enn tariff. Tariffavtalen er allmenngjort. Men med fri arbeidsinnvandring får vi mange ufaglærte. Mange av disse søker naturlig nok til jordbruket. Slik er det i alle land, og vi har internasjonal erfaring for at sosial dumping starter først innen landbruket, sier han.

LES OGSÅ: Tar grep etter klimakritikk

Lundteigens svar er økt lønnsomhet. Han mener Sp må gå mer offensivt til verks.

– De som arbeider med olje og gass tjener gode penger i dag. De som produserer og foredler fornybare naturressurser tjener små penger. Vi må gjennom bedre rammebetingelser flytte milliarder til eiere og fagfolk i de fornybare næringene, sier han.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk