Politikk

Unge Venstre og flere fylkeslag varsler asylopprør

Både Unge Venstre og en rekke fylkeslag i Venstre, vil gi marsjordre til partiet om å prioritere asylpolitikk høyere i regjering. De vil være en «liberal motvekt» til Ap, H, Frp og Sp.

– I regjering har vi inngått mange kompromisser på asylfeltet. Det er behov for å markere hva som er partiets primærpolitikk, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Både Unge Venstre og partiets fylkeslag i Sogn og Fjordane og Hordaland har fremmet uttalelser til landsmøtet 8.-10. mars med klare krav om en mer liberal asyl- og flyktningpolitikk. De fleste av kravene er stikk i strid med regjeringens politikk.

– Med denne uttalelsen gir vi partiet et spark bak om hva man skal prioritere i forhandlinger fremover, sier Hansmark.

De vil blant annet få landsmøtet med på krav om å stanse bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige, mindreårige asylsøkere, å gjeninnføre rimelighetsvilkåret, å ta imot 5.000 kvoteflyktninger årlig, å gi papirløse rett til helsehjelp og å gi asylbarn rett til videregående opplæring.

LES OGSÅ: Listhaug storfornøyd med KrF- og Venstre-tap om kvoteflyktninger

Problematiske

– Venstre har klart å dra regjeringens politikk i liberal retning på noen områder, mens andre ting har gått i feil retning. Nå er det viktig å korrigere det som har gått i feil retning, sier Hansmark.

Han peker på at det er flere punkter i regjeringserklæringen på asylfeltet som er problematiske for Venstre. Han sier det største tapet for partiet var at plattformen inkluderte et Frp-krav om å åpne opp for såkalt subsidiær beskyttelse av flyktninger.

Limt til Frp

Jan Erik Nygård, leder av Sogn og Fjordane Venstre, sier det er krevende for Venstre å bli knyttet til deler av regjeringens politikk på asyl og innvandring.

– Frp har et behov for å markere seg på dette feltet, så det er mange ting å kjempe mot. Det er selvfølgelig en belastning å bli limt fast til denne politikken i regjering, sier Nygård.

Han understreker samtidig at det er bedre å kjempe mot dette i regjering enn utenfor, og at heller ikke Ap er noe «fyrtårn» i asylpolitikken.

LES OGSÅ: Analyse: Derfor senker KrFs abortkamp Venstre

Vil legge om

Det er knapt en måned siden Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug triumferte over gjennomslag i regjeringserklæringen om nye innstramminger i asylpolitikken. Til tross for at de fire regjeringspartiene har blitt enige om hovedlinjene fram til 2021, mener Venstre-toppene at man kan jobbe for å endre regjeringens politikk på feltet.

– Politikken kan hele tiden endres. Det handler om bevegelse blant regjeringspartiene, men også bevegelser i opposisjonen. KrF kan styrke kravene våre i regjering. Det kan også være at Høyre støtter oss i noen av punktene, sier Nygård.

Også Åsta Årøen, leder av Hordaland Venstre, tror partiet kan få med seg regjeringen på å legge om politikken.

– Jeg tror vi kan få større gehør fra de andre partiene etter hvert. Dette handler ikke bare om å være snill, men også om å bygge et trygt samfunn. En ordentlig behandling av mennesker på flukt er viktig, også med tanke på sikkerhet, sier Årøen.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark stemmer i og sier det er vanskelig å se for seg at alt av politikk på asyl og innvandring skal ligge fast ut perioden.

Frykter ny kurs

Hansmark sier videre at asyluttalelsen er en marsjordre til partiet om å delta mer aktivt i asyldebatten.

– Når man har en debatt om fremtiden til asylinstituttet, er det viktig at også Venstre deltar – men som en liberal motvekt, sier Hansmark.

Han sier han er redd for strømningene man ser om asylpolitikken i flere av de andre partiene.

– Ap, H, Sp og Frp danner flertall som drar politikken i en mer restriktiv og inhuman retning. Nå som også Ap staker ut en mer restriktiv kurs gjennom migrasjonsutvalget, er jeg redd for at andre følger etter, sier Hansmark.

LES OGSÅ: 43 listetopper mener Grande er lite egnet som Venstre-leder

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk