Politikk

Derfor frykter rusfeltet friere alkoholsalg

Organisasjonen på rusfeltet, Actis, mener regjeringen med KrF om bord kan komme til å liberalisere dagens alkoholpolitikk enda mer.

Generalsekretær Pernille Huseby og staben i paraplyorganisasjonen Actis har saumfart den nye regjeringsplattformen og finner flere punkter der restriktive KrF har forpliktet seg til mer liberal alkoholpolitikk.

Flere av innrømmelsene kan i følge Huseby også svekke unntaket Vinmonopolet har for konkurranse i EØS-avtalen.

– Gjennomgangen vår gjør oss bekymret. Vi tror regjeringen kan komme til å fortsette den samme liberaliseringen som vi har opplevd de siste fem årene, sier Huseby.

Da KrF gikk inn i Solberg-regjeringen i forrige uke, bidro partiet til at den ble en flertallsregjering. Da er sakene i regjeringsprogrammet på forhånd sikret flertall i Stortinget.

LES OGSÅ: Slik gikk KrF i gang med sitt eget samlivskurs

Videreføre linjer

I programmet har KrF fått inn en generell formulering om å «videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk». Dette skal innebære «regulerte salgs- og skjenketider, alkoholavgifter og reklameforbud».

Også da KrF sto utenfor den da blåblå regjeringen og hadde samarbeidsavtale mellom 2013 og 2017, het det at alkoholpolitikken skulle ligge fast. Likevel kom det forslag om flere salgsdager på Vinmonopolet, gårdssalg av alkohol og plutselig en utvidet taxfree-kvote der tobakk kunne veksles inn i alkohol.

KrF gikk hardt ut mot denne oppmykningen. Også Actis reagerte, for i sum ga den en friere alkoholpolitikk.

Innstramming?

I regjeringsprogrammet fra KrF og de blågrønne varsles det at Vinmonopolets åpningstider skal flyttes fra dagens klokken 9-15 til klokken 10-16 på lørdager. I følge Actis er dette et liberaliseringsgrep:

– Man selger jo mer vin og sprit mellom klokken 15 og 16 enn mellom 9 og 10. Argumentasjonen er at dette vil trygge Vinmonopolets rolle, men hvis det er målet, så burde jo eksempelvis Vinmonopolet få overta taxfreesalget ved flyplassene.

I Stortinget er det langt på vei flertall for å la Vinmonopolet overta dette salget. Men i plattformen merker Actis seg at det bare heter at regjeringen «vil utrede en ordning der Vinmonopolet kan delta i konkurranse om å drifte taxfreesalget på flyplassene».

– De vil bare utrede enda litt mer, altså er det her snakk om en utsettelse, sier Huseby.

Men sammenlignet med forrige Jeløya-erklæring er punkter om å utvide butikksalg av øl til klokken 21, også på lørdager, samt åpning for å la polet følge butikktid for salg fjernet i nye Granavollenplattformen.

– Men dette er jo i praksis en innstramming av blågrønn politikk?

– Jo, men flertallet i Stortinget ville i stor grad stoppet dette.

LES OGSÅ: Pappa Ropstad: – Tøft å stå i mediekjøret

Pol-konkurranse

På to områder frykter rusfeltets organisasjon at regjeringen kan utfordre unntaket Norge har for å beholde dagens alkoholmonopol innenfor EØS:

• Gi kommunene lov til å gi salgs- og skjenkebevilling i lokaler tilknyttet bryggeri.

• Innføre mer fleksibel alkoholgrense (innenfor klasse 1) slik at mikro- og minibryggerier skal kunne selge produkter i vanlig butikk.

Det siste kan innsnevre forskjellen mellom dagens butikkøl og sterkere alkohol som i dag må selges på polet.

– Vi er i tvil om dette er i tråd med EØS-retten og i praksis kan det true polet. Det å gi skjenkebevilling knyttet til små bryggerier og gårdsutsalg kan i praksis gi nye former for puber og salgssteder. Tilrettelegging for en ny salgskanal utenfor Vinmonopolet kan gjøre unntakene i EØS mer utrygge, mener Huseby.

Sp: Kunne bremset

Også Sps helsetalskvinne Kjersti Toppe mener KrFs inntreden i Solberg-regjeringen vil by på nye, gradvise oppmykninger av alkoholpolitikken.

– På svært mange av de områdene der KrF nå må godta liberaliseringer, ville de sammen med oss og de andre rødgrønne snarere fått flertall for å stoppe frislipp. Det gjelder forskyvningen av åpningstidene på polet, åpningen for sterkere butikkøl og ikke minst spørsmålet om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget, sier Toppe.

– Dette siste punktet har KrF faktisk nå «forhandlet ned». Det ser ut til at Frp har vunnet frem i regjeringsplattformen, mener Sp-talskvinnen.

LES OGSÅ: Bollestad parkerer lederdebatt – tar oppgjør med «umenneskelig» pressekjør

KrF-forsikring

KrF-representant Geir Jørgen Bekkevold forsikrer at partiet vil bruke krefter for å unngå mer liberalisering. Alkoholpolitikken skal ligge fast, og Bekkevold imøtegår frykt for sterkere øl i butikkhyllene:

– Vi snakker ikke om at det blir sterkøl i butikk – altså sterkøl utenfor dagens klasse 1. Det dreier seg om en liten justering som små produsenter har ønsket, påpeker han.

Han poengterer at KrF er en sterk forkjemper for vinmonopolordningen og leter etter måter å trygge det på.

– Om åpningstidene er det ikke snakk om utvidelse, men en forskyvning. Jeg hører jo argumentet om at det da kan bli solgt mer alkohol, og ja: Det er det en mulighet for. Men vi er glad for at salget av alkoholfrie drikker på polet nå øker.

Bekkevold sier han er klar over at de rødgrønne kunne gitt KrF støtte om taxfree-salget på flyplassene.

– Men det er bra at dette blir utredet. Her vil KrF sette tyngde inn. Jeg ikke bekymret for noen glideflukt i alkoholpolitikken. Det tror jeg folk forstår, all den tid KrF faktisk sitter i regjering.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk