Politikk

Røde KrF-lag sliter med å stille lister

I Hallingdal risikerer KrF å forsvinne fra lokalpolitikken. Den røde bastionen Trondheim sliter med å fylle topplasser.

– Rundt 25 prosent av dem vi har spurt om å stå på liste, oppgir at de ikke vil på grunn av retningsvalget, sier Helge Haraldset Hafsås, leder i Hemsedal KrF.

Lokale partilag er nå i innspurten med å stille lister til kommunevalget i september. Fristen for å melde lister til valgstyrene i kommunene er 1. april.

Vårt Land har vært kontakt med flere av KrFs lokal- og fylkeslag. Tilbakemeldingene er delte om status for listearbeidet, men det tegnes et bilde av at det går trått i flere av KrFs «røde» lag.

LES OGSÅ: Rød referansegruppe blir ikke rådført, Hareide til Granavollen

KrF kan forsvinne fra Hallingdal

Et eksempel er de fem kommunene i «røde» Hallingdal i Buskerud hvor KrF stilte lister i samtlige kommuner i 2015. I år står partiet i fare for ikke å kunne stille lister i noen av dem. Situasjonen i Hallingdal var først omtalt av avisen Hallingdølen. Billy Taranger, fylkessekretær i Buskerud KrF, håper likevel å stable på bena lister i to eller tre.

– Vi har stilt lister i disse fem kommunene i alle år. Nå er situasjonen stort sett negativ, sier Taranger.

Fylkessekretæren og lokallagslederne peker på ulike årsaker, men flere trekker fram partiets høyresving som en viktig årsak.

– Arbeidet går vanskelig på grunn av det vi gikk gjennom i høst. Vi var blant lagene som fikk nye medlemmer etter Hareides tale, men som straks meldte seg ut etter landsmøtet, sier Reidun Brusletten, leder av Nes KrF.

– Jeg tror vi skal klare å sy sammen en liste, men det er klart det er utfordrende. Noen av oss vil ikke være med lenger om vi går i regjering til høyre, sier Ludvig Munkejord, leder i Gol KrF.

LES OGSÅ: Røde KrF-ere nøler om ny plattform

Utfordrende i røde Trondheim

Slik er det også i røde lokallag i andre deler av landet. I Trøndelag bekrefter fylkessekretær Jann Karlsen at de har lag som ikke stiller liste i år på grunn av veivalget.

I Trondheim kommune har leder for nominasjonskomiteen, tidligere stortingsrepresentant Arne Lyngstad, støtt på utfordringer:

– Vi klarte ikke få på plass en toppliste på 20 navn i andre høringsrunde i nominasjonsprosessen. Det tror jeg skyldes veivalget, at folk avventer regjeringsforhandlingene og at vi har ønsket å få nye medlemmer til å stille. Særlig de nye som meldte seg inn i forbindelse med Hareides tale har meldt seg ut igjen. Det var i den perioden vi jobbet med å få på plass topplisten. Så det går litt tregere i år.

Nå har han imidlertid fått over 80 svar på høringsrunden. Lokallaget har omlag 400 medlemmer. Det er uvanlig bra, forteller han, og viser at det er engasjement. Spørsmålet er om navnene som spilles inn vil stille:

– Folk sitter på gjerdet og jeg får flere nei enn før. Flere av dem er røde. I Trondheim heter problemet Frp. Det blir avgjørende om folk kan identifisere seg med regjeringsprosjektet. Jeg er i tvil.

«Topplisten» på 20 prioriterte kandidater er kun én del av – toppene på – Trondheim KrFs endelige liste til kommunevalget. Ambisjonen er totalt 50 på listen.

Geirmnd Lykke, gruppeleder og kommunalråd i Trondheim bystyre, har foreløpig takket ja til gjenvalg og har det som utgangspunkt:

– Men jobben som gruppeleder er  krevende og jeg vil måtte forsvare regjeringens politikk i det daglige. Da må jeg kjenne på engasjement og stolthet over prosjektet jeg er del av. Derfor er jeg spent på forhandlingsresultatet, sier han.

LES OGSÅ: Dannelsen av Drivkraft indikerer at en åpnere partikultur befester seg i KrF

Sprikende i andre røde fylker

Også i Troms og Finnmark KrF melder lokallag om vansker med å fylle liste, ifølge 1. nestleder Grete Hetland Ege.

– Begrunnelsen er veivalget. Regjering eller ei – en del spør seg om det KrF som valgte som det gjorde i fjor høst er det samme partiet som de ønsker å stå for. Jeg var advarte i retningsdebatten om at å gå til blå side kan føre til at KrF slutter å være landsdekkende og i stedet bli et smalt og geografisk avgrenset parti. Utfordringene i Troms bekrefter den advarselen, sier Ege.

Fylkessekretær Liv-Grete Karlstrøm sier derimot at det ser greit ut med listene i Troms, selv om noen lag trenger litt mer drahjelp. Hun forteller at fylkeslaget har flere medlemmer enn før Hareides tale. Øst i Finnmark sliter man også med listene, men da på grunn av KrFs og regjeringens regionreform og tvangssammenslåing av de to fylkene.

I andre fylker som gikk i rød retning i høst, er bildet mer uklart. I Telemark har noen takket nei til listeplass på grunn av veivalget mens noen sitter på gjerdet i påvente av en regjeringsavklaring, forteller fylkesekretær Tone Helene Strat:

– Foreløpig tror jeg vi klarer å stille lister der vi planla det. Jeg tror det skal gå bra.

I Sogn og Fjordane gjør høstens veivalg det «litt vanskeligere i noen lokallag», ifølge fylkessekretær Ingunn Sognness.

Et av dem er røde Luster KrF, der fylkesleder Beate Bondevik Lie også er lokallagsleder.

– Lufta gikk nok litt ut av ballongen etter landsmøtet 2. november, men vi regner med at vi skal få det til. Det er ikke så veldig dramatisk. Men medlemstallet i fylket går klart i minus.

LES OGSÅ: KrF satser på at en pakke med seiere innen bioteknologi og tvillingabort

Historisk møte i Hol

Tilbake til Hallingdal. På årsmøtet i Hol KrF tirsdag kveld ble det klart at de ikke makter å stille liste. Partiet har vært representert i kommunestyret siden 1947.

Leder Inge Velle mener imidlertid at dette ikke har sammenheng med veivalget

– Dette var dessverre et problem også før Hareides glimrende tale.

Han tror det vil ha innvirkning på engasjementet til lokale KrF-ere dersom partiet går inn i en høyredominert regjering.

Børge Bekkestad, leder av Ål KrF, sier laget mest sannsynlig ikke vil klare å stille liste. Han peker både på alder og engasjement i andre frivillige organisasjoner som årsaker til at ingen vil toppe listen.

– For noen her ville det vært motiverende å gå mot venstre. Det kan godt hende vi kunne klart å stille liste da. Samtidig er noen glade for at det ble blått, men det er ikke nødvendigvis disse som har ønske om å engasjere seg, sier Bekkestad.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk