Politikk

Varsler landsmøtekamp i Ap om asyl

Bedre enn fryktet, men mye å ta tak i, er tilbakemeldingene fra Aps liberale fløy på forslaget til ny asyl- og flyktningpolitikk for partiet.

– Som medlem i utvalget, er jeg fornøyd med helheten i innstillingen. Det betyr selvsagt ikke at mine og Trondheim Aps primærstandpunkter er ivaretatt på alle områder. Men skal man samle partiet, så må man finne kompromisser, sier Hanne Moe Bjørnbet.

Hun er både leder i Trondheim Ap og ett av 12 medlemmer i Arbeiderpartiets mye omdiskuterte migrasjonsutvalg som la fram første del av sin innstilling onsdag (se faktaboks).

Gjennom hele året har det stormet rundt partiets arbeid med ny migrasjonspolitikk. Utvalgsleder Masud Gharahkhanis er beskyldt av egne for å lefle med Frp-retorikk gjennom flere kontroversielle utspill.

LES OGSÅ: Aps migrasjonsutvalg vil bruke bistandspenger på flyktninger

Storbyopprør

De liberale Ap-lagene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har alle vært tydelige på at de krever oppmykninger og sier nei til Gharahkhanis strenge linje. Vårt Land har snakket med flere Ap-topper fra den liberale fløyen av partiet. Flere melder om at innstillingen er bedre enn fryktet:

– Innstillingen fra utvalget er mer balansert enn debatten i forkant. Det har vært stemmer i utvalget med et annet syn enn Gharahkhani, noe som gjør at innstillingen har blitt mer nyansert, sier Lubna Jaffery, nestleder i Bergen Ap.

– Her er det mange bra og spennende forslag, og utvalget har gjort en veldig god jobb. Jeg ser fram til videre diskusjon om dette temaet fram mot landsmøtet neste år, sier Frode Jacobsen, leder av Oslo Ap.

– Jeg er trygg på at vi kan samle et bredt flertall i partiet for en god og fremtidsrettet flyktning- og integreringspolitikk, sier Frode Berge, leder av Stavanger Ap.

Nå skal migrasjonsutvalgets innstilling ut på høringsrunde i partiet. Samtidig som det generelle inntrykket av innstillingen synes å være godt, varsles det allerede nå at det vil spilles inn til dels store endringer på forslaget som skal vedtas som ny politikk på landsmøtet til våren:

LES OGSÅ: Fornying av Aps migrasjonspolitikk ga både bråk og utsettelse

Kommer endringer

– Det er en del ting i forslaget som må konkretiseres. Det gjelder særlig antallet kvoteflyktninger som utvalget ikke har spesifisert. Vi har vedtak på at man bør følge FNs anbefaling om at Norge bør ta imot 5000 kvoteflyktninger årlig, og dette skal vi spille inn, sier Jaffery i Bergen Ap.

Hun varsler også kamp for å sikre at enslige mindreårige skal få en ordentlig behandling og at de med beskyttelsesbehov, skal få det. I tillegg er hun kritisk til at den foreslåtte «solidaritetspotten» på fem milliarder som skal hjelpe flyktninger i nærområdene skal finansieres av bistandsbudsjettet.

– Vi bør ikke ta disse midlene fra andre som trenger bistand. Det bør finnes rom for å ta disse pengene fra andre steder, sier Jaffery.

LES OGSÅ: – Aps retningsvalg om innvandring kommer til å gjøre vondt

Uklar

Ap-veteran Gro Balas har vært blant de mest kritiske til Gharahkhanis utspill og arbeid med ny migrasjonspolitikk. Nå er hun mer forsonende i tonen.

– Disse temmelig ville utspillene til Masud, er heldigvis eliminert. Jeg vet at det har vært mange fornuftige folk i utvalget, og forslaget de har kommet med gir et godt grunnlag for debatt, sier Balas.

Hun roser utvalget for å foreslå forbud mot søskenbarnekteskap og stille strengere krav for id-krav og krav om forsørgelsesmulighet ved familiegjenforening. Men også hun varsler at det blir kamp om å endre flere punkter i forslaget.

– Det viktigste blir å konkretisere en del ting slik at man forstår hva som faktisk skal gjøres. Så er det også mange stemmer som hever seg mot at man ikke vil ta inn rimelighetskriteriet for mindreårige og særlige sårbare familier. Det blir en kamp, sier Balas.

Kritisk

Ap-veteran og tidligere stortingsrepresentant Grethe Fossum er den mest kritiske blant dem Vårt Land har snakket med. I juni utalte hun at hun vurderte å melde seg ut av partiet dersom resultatet på landsmøtet ble en streng linje.

Fossum sier at hun enn så lenge blir i partiet, men at hun særlig reagerer på at utvalget foreslår at man skal skille mellom flyktninger som er individuelt forfulgt av for eksempel politiske årsaker, mens man vil gi midlertidig beskyttelse til dem som «kun» rømmer fra krig og konflikt.

– Skal man nå definere noen flyktninger som verdige og andre som uverdige. Det kan umulig være riktig med tanke på menneskerettighetene. Jeg skjønner ikke forskjellen på å bli forfulgt av landets myndigheter og å få en bombe i hodet, sier Fossum.

Hum mener midlertidig opphold vil gjøre livet betydelig vanskeligere for flere flyktninger.

– Når man får midlertidig opphold, setter man livet på vent og klarer ikke å planlegge framtida. Vi ønsker god integrering, men det er vanskelig å integrere seg uten familiegjenforening eller løfte om et langt liv i Norge, sier Fossum.

LES OGSÅ: Gharahkhani: – Frp styrer ikke vår politikk

Setter tak

Hun er også kritisk til at utvalget vil sette et tak på det totale antallet av kvoteflyktninger, asylankomster og familiegjenforeninger man skal ha årlig.

– Det virker som et matematisk regnestykke som ikke tar innover seg at verden stadig endrer seg. Tenk om det skjer en katastrofe eller blir krig, men at vi ikke kan hjelpe fordi vi allerede har tatt imot mange det året. Dette blir både teoretisk og umenneskelig politikk, sier Fossum.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk