Politikk

Unge Venstre-lederen vil ha fri abort til uke 24

Man bør kunne ta abort fram til fosteret kan føle, mener Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre.

– Vi vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 24. Det handler om å harmonisere vårt regelverk med land som Nederland og Storbritannia som tillater abort frem til uke 21 og 24. Det er mange land som går lenger enn Norge, og det er ingen grunn til at vi skal være mer konservative enn disse, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Doble grensen

I torsdagens avis skrev Vårt Land om at AUF på sitt landsmøte i oktober med stor sannsynlighet vil gå inn for å avskaffe abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker. Nå ønsker Unge Venstre-lederen AUF «velkommen etter»:

Unge Venstre har siden 2014 tatt til orde for å fjerne nemndordningen og å ha fri abort til uke 18. Men i forkant av Unge Venstres landsmøte 26.-28. oktober, vil Hansmark gå enda lenger og doble dagens abortgrense fra 12 til 24 uker. Han har tro på støtte i organisasjonen.

– Hvorfor skal grensen settes ved 24 uker, Hansmark?

– Vi må spørre oss hva som gir fosteret en form for moralsk verdi. Vi tilegner gjerne noe en moralsk verdi når man kan føle, som med dyr. For et foster skjer det når det utvikler et sentralnervesystem og begynner å føle smerte, ubehag og lyster. Dermed blir det rasjonelt å sette grensen ved uke 24, sier Unge Venstre-lederen.

Dagens grense på 12 uker handlet om å ta en finger ut i luften for å finne ut hva som var politisk mulig, mener han.

LES OGSÅ: Høyre avviser AUFs abortforslag

Levedyktig

I dagens abortlov må abort etter uke 18 være begrunnet med «særlige tungtveiende grunner». Det er ikke lovlig å utføre en abort dersom man kan anta at fosteret er levedyktig. Man regner med at fostre har en sjanse til å overleve etter 22 uker av svangerskapet. Dermed går Unge Venstre-lederen med dette forslaget bort fra prinsippet om at antatt levedyktighet utelukker abort.

– Jeg synes det er dårlig å sette en grense ved når et foster er levedyktig. Problemet med å knytte fri abort til når fosteret kan overleve, er at grensen stadig kan flyttes nedover mot uke null med ny teknologi. En abortgrense må kunne stå lenger enn den teknologiske utviklingen, sier Hansmark.

LES OGSÅ: Overlege advarer mot å øke abortgrensa til uka 18

Etisk spørsmål

– Har du noen etiske betenkeligheter ved at man ved uke 24 kan abortere potensielt levedyktige fostre?

– De færreste fostre er levedyktige før uke 24, så det er ingen fare for at man i storstilt grad vil abortere levedyktige fostre. I Storbritannia er det bare 2 prosent av de utførte abortene som skjer mellom uke 20 og 24 av svangerskapet, sier Hansmark.

Unge Venstre-lederen tar sikte på å løfte abortspørsmålet på Venstres landsmøte våren 2019. Da skal moderpartiet vedta nytt prinsipprogram.

– I Venstre handler det om å ta dette steg for steg. I første omgang blir det viktigste å få fjernet abortnemndene og å få selvbestemt abort til uke 18, sier Hansmark.

LES OGSÅ: Abortsøkende kvinne følte seg tvunget til å møte abortnemnd

Problematisk

Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson Carl-Erik Grimstad (V) gir honnør til Unge Venstre for å ta opp et vanskelig tema, men går imot fri abort frem til uke 24.

– Dette forslaget er høyst problematisk fordi man krysser grensen for når det er mulig å redde et barn. I dag redder man barn ned til 22 uker. Det er også medisinske utfordringer med abort etter uke 18, sier Grimstad.

Å åpne for aborter frem til uke 24 vil bety en formidabel belastning for kvinnen, mener han.

– Jo senere en abort utføres, desto større er belastningen, både fysisk og mentalt, sier Grimstad.

Han tror ikke at forslaget vil få gjennomslag i Venstre, men innrømmer at han har tatt feil før. Grimstad er likevel åpen for å se på dagens nemndordning.

– De forskjellige nemndene fungerer ulikt, og vi kan ikke ha det sånn at det er forskjellig lovgivning rundt omkring i landet, sier Grimstad.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk