Politikk

Actis: – Direkte feil av Unge Venstre

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark advarte mot å lytte til Actis. Rusorganisasjonen mener det er useriøst og at han farer med faktafeil.

– Sondre Hansmark må tåle meningsmotstandere, ikke stemple og definere dem ut av debatten, sier Pernille Huseby, fungerende generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

«En forsurende stemme i debatten» – det var merkelappen Unge Venstre-lederen ga den ruspolitiske organisasjonen i gårsdagens Vårt Land.

Han hevdet Actis «arbeider etter en utopi om et rusfritt samfunn» og «derfor avviser tiltak som virker», slik som heroinassistert behandling – altså å gi heroin til tunge heroinister som ikke får til legemiddelassistert behandling (LAR) med for eksempel metadon.

LES OGSÅ: Får refs for hasj-liberalisering

– Direkte feil

I går skrev Vårt Land om fagfolk som tar til motmæle etter at en rekke ungdomspartier har gått inn for å legalisere cannabis.

Bekymringen speiler funnene i en erfaringsundersøkelse som Actis gjorde blant medlemsorganisasjonene innen rusbehandling i 2016. Den viste at 88 prosent av ansatte hos aktører som Blå Kors, Frelsesarmeen og ulike behandlingskollektiver var mot legalisering av cannabis.

Unge Venstre-lederens kraftsalve kom da han ble bedt om å kommentere denne.

– Det er direkte feil at vi arbeider for et rusfritt samfunn. Det står ikke i vedtektene våre. Vi arbeider for forebygging og skadereduksjon, sier Pernille Huseby.

Hun sier at Actis ikke prinsipielt er mot heroinassistert behandling, men mener det er feil prioritering.

– Ledende fagmiljøer mener tiltaket ikke vil nå de gruppene det er ment å nå, og at man heller bør utvide LAR. Vi vil prioritere lavterskeltilbud som utdeling av sprøyter og brukerutstyr, bedre oppfølging av mennesker med rusproblemer etter behandling og soning, samt å utvide og forbedre LAR-ordningen, sier Huseby.

LES OGSÅ: Norsk ruspolitikk under press

– Klasse for seg

Sondre Hansmark avviser derimot kritikken:

– Vi skal tåle motstand, men Actis har konsekvent nedvurdert internasjonal forskning. De overdriver skadepotensialet til ulike rusmidler og ser heller ikke den gode effekten som avkriminalisering av bruk og regulering av salg kan ha. Actis er i en klasse for seg og driver kampanje mot all rusliberalisering, svarer han.

– Actis avviser at de jobber for et rusfritt samfunn og at skepsisen mot heroinassistert behandling handler om frykt for å normalisere rusbruk, slik du påsto?

– Actis har kanskje ikke den visjonen svart på hvitt, men de er del av avholdsbevegelsen som har hatt det som visjon. Den har vært mot alle slike skadereduserende tiltak med den begrunnelse at det normaliserer narkotikabruk. For eksempel sprøyteutdeling i fengsler. Problemet er når det kommer i veien for tiltak som vi vet fungerer og hjelper de svakeste. Vi er helt enig i at vi må satse på sprøyteutdeling, men dette handler om de som aldri vil klare å bli rusfrie. Ofte er det regelverket som er hindringen.

LES OGSÅ: De unges rusrevolusjon

– Provoserende

Pernille Huseby håper derimot at Sondre Hansmark vil «lytte til de som jobber tettest på problemstillingene» og som sa klart nei til å legalisere cannabis i Actis sin undersøkelse.

Det synes Unge Venstre-lederen er en «ganske provoserende» uttalelse:

– Husk at Actis også er en lobbyorganisasjon, ikke en nøytral instans. Actis-medlemmer som Blå Kors og Frelsesarmeen har en kristen rusagenda. Vi hører på nøytrale forskere og snakker med Foreningen for Human Narkotikapolitikk og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon – folk som lever i rushelvetet selv.

– Hva legger du i «kristen rusagenda»?

– Avholdsbevegelsen har som regel vært kristen. Tankesettet der har vært å sette idealet om rusfrihet over skadereduserende tiltak vi vet fungerer. Rusbruk har blitt sett på som umoralsk, sier Hansmark, som presiserer at kristne også kan ha et annet ruspolitisk ståsted.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk