Politikk

– Skremmende dreining

– Skremmende liberalistisk dreining, sier AUF om vedtakene fra Unge Høyres landsmøte. – Linjeskifte i norsk politikk, sier KrFU.

På Unge Høyres landsmøte i helgen ble det gjort en rekke liberale vedtak som ja til aktiv dødshjelp, altruistisk surrogati, opphevelse av spillmonopolet, ja til kjøp og salg av sex, legalisering av lettere narkotiske stoffer og liberalisering av lovgivningen rundt alkohol og tobakk. AUF reagerer kraftig på det de omtaler som nye, liberalistiske takter fra Unge Høyre hvor de skyver enkeltmenneskets frihet foran seg.

LES MER: De liberale vant på Unge Høyres landsmøte

Komplekse saker

– Summen av det de vedtar gjør at de samlet sett gjør en liberalistisk dreining. En ting er å ha grundige diskusjoner om saker som surrogati eller aktiv dødshjelp. Imidlertid ser det ut som dette er en del av en generell frihetskamp i Unge Høyre hvor store, komplekse saker avgjøres under parolen «frihet», sier Ina Libak, nestleder i AUF og lederkandidat etter Mani Hussaini.

Libak reagerer særlig på at Unge Høyre gikk inn for altruistisk surrogati, noe AUF er motstander av.

– I motsetning til en del verdikonservative i Unge Høyre, er jeg tilhenger av at man gir flere mulighet til å bli foreldre og at man skal åpne opp for mangfoldige familier og fosterhjem. Men selv om det er viktig at flere skal bli foreldre, går det en grense, sier AUF-nestlederen som ser flere dilemmaer ved altruistisk surrogati.

– Mennesker tar ikke valg i et vakuum. De kvinnene som blir spurt om å være surrogatmor, kan oppleve press. Videre blir man knyttet til det barnet man har i magen og kan angre seg senere. Dersom det oppstår komplikasjoner under svangerskapet, sitter surrogatmor igjen uten rettigheter. Surrogati er ikke som å tilby en hvilken som helst tjeneste, sier Libak.

LES MER: KrFU mener Unge Venstre går på tvers av menneskeverdet

Linjeskifte

Martine Tønnessen, leder av KrFU, er også svært skuffet over vedtakene fra Unge Høyres landsmøte.

– Det Unge Høyre vedtar representerer et linjeskifte i norsk politikk. Det jeg er mest skuffet over er at de setter menneskeverdet til side. De drar Norge i en liberal retning på områder hvor man burde ha et føre-var-prinsipp, sier Tønnessen.

Hun trekker særlig frem vedtakene på aktiv dødshjelp og altruistisk surrogati.

– Aktiv dødshjelp er en gradering av liv hvor staten skal bestemme hvem som skal kunne tilbys å dø. Det legger et press på den som er syk og allerede føler seg som en byrde, sier Tønnessen.

Hun mener avstanden mellom KrFU og Unge Høyre nå blir større.

– Jeg er lei meg for at Unge Høyre går bort fra noe av det verdigrunnlaget vi har delt. Hvordan dette vil ha innvirkning på forholdet vårt i praksis, vet jeg ikke ennå. Det kommer an på hvordan Unge Høyre vil jobbe med dette opp mot Høyre, sier Tønnessen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Politikk