Politikk

KrF: MDG er mer forsiktige med dyr enn mennesker

Knut Arild Hareide mener MDG er mer forsiktige med dyr enn mennesker i gen- og biopolitikken. – Faller på egen urimelighet, kvitterer De grønne.

– Det er et paradoks at MDG valgte å ha et føre var-prinsipp for dyr, men ikke for mennesker da de hadde mulighet til å ta stilling det, sier KrF-leder Knut Arild Hareide, som slik ymter om at MDG setter dyr og planter over mennesker.

På helgens landsmøte droppet Miljøpartiet De Grønne å behandle resolusjoner om assistert befruktning for enslige og fosterdiagnostikk. Dermed står partiet uten politikk i flere brennbare bioteknologispørsmål.

– I klima- og miljøsaken legger MDG et føre var-prinsipp til grunn. Det samme gjør de i spørsmål om genmodifisering av dyr og planter. Når det nå er snakk om å bruke gen- og bioteknologien på mennesker, velger derimot MDG ikke å fronte føre var-prinsippet, fortsetter Hareide.

LES OGSÅ: MDG parkerer verdisakene

En utfordring

I dag behandler Stortinget regjeringens bioteknologimelding, som skal munne ut i ny bioteknologilov.

Stortingsflertallet vil tillate eggdonasjon, noe også MDG har programfestet. Men det er fortsatt knyttet spenning til flere spørsmål og KrF-lederen utfordrer MDG til å tone flagg:

– I dag kan MDG vise at jeg tar feil. De kan vise at de er føre var i andre viktige verdispørsmål enn miljøsaken, la etikken styre teknikken og ikke omvendt.

Det har MDGs Per Espen Stoknes ingen planer om å gjøre i denne omgang:

– Jeg kommer til å stemme for assistert befruktning på enslige, fordi partiet og jeg er åpne for andre familiekonstellasjoner enn de tradisjonelle. Dette er vanskelige spørsmål som det er mange meninger om hos oss. Derfor er jeg fristilt i denne runden. Spørsmål om fosterdiagnostikk skal ikke stemmes over i dag, så vi har ikke tatt stilling til dem ennå, skriver stortingsrepresentanten i en e-post.

Han mener «Hareides beskyldninger faller på sin egen urimelighet»:

– Vi er opptatt av dyr og planter, miljø og klima, fordi de er forutsetningen for å ta vare på menneskene. Vi utfordrer KrF til faktisk å prioritere forvalteransvaret i forhandlinger med regjeringen og sammen med MDG.

LES OGSÅ: Splittende narko-oppgjør i Miljøpartiet

Sentrum

Hareide håper på sin side at MDG vil legge seg på linjen til KrF og Senterpartiet. For det tradisjonelle sentrum er splittet i gen- og biopolitikken og Venstre har beveget seg i stadig mer liberal retning.

– Håper du MDG kan ta Venstres gamle plass i sentrum på dette feltet?

– Ja, sentrum har tradisjonelt hatt et føre var-prinsipp i denne typen spørsmål. MDG har løftet mange andre viktige verdispørsmål også, sier Hareide.

Han viser til at KrF og MDG nylig klarte å samle flertall for å måle livskvalitet og legge det til grunn for politikk. For begge partier handler det om at livet er mer enn materielle goder – og skepsis til vedvarende forbruksvekst som forutsetning for beslutninger.

– Det er hyggelig at Hareide vil ha oss med i «sentrumsklubben». Selv ser vi ikke på oss selv som et sentrumsparti, men som det eneste virkelig grønne partiet i Norge. Skillet mellom grønt og grått er viktigst, svarer Per Espen Stoknes.

Han understreker at MDG og KrF begge er verdipartier, som er opptatt av etikk skal ligge til grunn for politikk. Stoknes viser til at MDGs landsstyre skal vurdere å nedsette et etisk råd som kan bistå partiledelsen i verdisaker.

LES OGSÅ: Hansson-avskjed med varsko og spark

Narkotika

I narkotikapolitikken tok MDG skritt i liberal retning på helgens landsmøte. Der vedtok delegatene en resolusjon om å utrede muligheten for statlig regulert omsetning av alle rusmidler som i dag er ulovlige.

Knut Arild Hareide er kritisk:

– Fagorganisasjoner- og myndigheter sier at slik legalisering vil ha negative ringvirkninger og gjøre det tøffere for brukerne.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Politikk