Politikk

Grande overrasker med stor livssynspakke

«Trosminister» Trine Skei Grande snur planer og varsler trosfinansiering og livssynsmelding i én stor og samlet stortingssak. KrF er overrasket – og advarer.

Stortinget fikk i går en livssynspolitisk «bombe». For til slutt slapp den nye kulturministeren opplegget for hvordan Stortinget skal behandle grunnleggende endringer i tros- og livssynspolitikken.

I motsetning til hva forgjenger Linda Hofstad Helleland varslet, blir det ikke vedtak om penger først – og helhetlig livssynsopplegg etterpå. I stedet blir det «alt-i-ett-behandling». Kritikere frykter nå at et tøft oppgjør om støttekroner totalt vil overskygge politiske runder og samtaler om selve innholdet og nyansene i livssynspolitikken.

– Jeg vet ikke om dette er noen god idé, sier eksempelvis KrFs livssynspolitiske talsperson, Geir Jørgen Bekkevold.

LES OGSÅ: Her er den blågrønne trospolitikken

Lang stillhet

Varselet har nemlig lenge vært at en helhetlig lov for tros- og livssynssamfunnene skulle få en forrang for at en fristilt Den norske kirke og alle livssynssamfunnene få avklart nye støtteordninger.

Litt i etterkant skulle Stortinget ta fatt i livssynspolitikk på bred front: En egen melding – bygget på Stålsett-utvalgets innstilling om «det livssynsåpne samfunn». Grandes forgjenger varslet en stor grasrotsamtale om temaet. Men få opplevde noe av den.

Til nå har Venstre-statsråd Grande vært taus om når Stortinget skulle få sakene til behandling. Men i et spørretimeoppgjør med KrFs Bekkevold om livssynspolitikk slapp hun onsdag nyheten om hva som nå skal skje.

Nytt lovverk

– Når vi nå skal legge frem en sak om nytt felles lovverk om finansiering, kommer denne med en meldingsdel samtidig, opplyste Grande.

– Dette er nettopp fordi prinsipper for livssynspolitikken skal behandles samtidig med de praktiske løsningene for finansiering, poengterte kulturministeren.

Dermed etterkommer hun ønsket fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) som rett før påske vedtok en uttalelse om at «meldingen burde kommet først - eller samtidig som loven».

LES OGSÅ: KrF refser sekulær basis i verdierklæring

Frykter for samtalen

Men for KrFs talsperson var Grandes fremstøt overraskende. I stortingssalen presset han på om hva dette egentlig vil innebære. Overfor Vårt Land utdyper han skepsisen:

– Vi har sett for oss at Stålsett-utvalgets rapport skulle komme siden – i form av en egen melding. Livssynsdebatten kunne da løftes til å handle om mer enn finansiering, nemlig det store livssynsbildet i Norge.

– Du frykter altså at den store livssynspolitikken ikke får grundig nok behandling?

– Ja, hvis det bare kommer en liten meldingsdel i et dokument, får vi ikke behandlet dette grundig nok, svarer Bekkevold.

Blir innhold fra Grande for snevert, så regner Bekkevold med at Familie- og kulturkomitéen selv vil trekke stoff fra Stålsett-utredningen tungt inn.

LES OGSÅ: Sp-Vedum varsler kamp om kristenarv

Grande beroliger

Men det var nettopp Venstre som gjennom stortingsvedtak fikk presset Stålsett-utvalgets utredning opp fra daværende Høyre-statsråds skuff våren 2016.

Partiet ville få helheten på bordet: Eksempelvis rydding i hva som er greit om religiøse symboler, fri ved religiøse høytider, flerreligiøs betjening ved institusjoner – hele den mangfoldige pakken fra Stålsett-utvalget.

Til Vårt Land sier kulturminister Grande at Stortinget får totalpakken «i år». Hun mener kritikerne av parallellbehandling ikke har noe å frykte.

– For det betyr slett ikke at meldingsdelen om livssyn blir nedprioritert. Men prinsipper og praktiske løsninger bør drøftes samtidig. Det har denne saken godt av, sier hun.

– Hva sier du til bekymringen om behandlingsform?

– Jeg får to typer henvendelser: Fra Den norske kirke som har det travelt – og de andre livssynssamfunnene som vil ha drøftet prinsipper først.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk