Politikk

Press i Ap for mer nøytral livssynspolitikk

Fylkeslag i Ap vil skjerpe nøytralitet i livssynspolitikken. Ikke bare skroting av faget KRLE, men også krav til skolegudstjenester spilles inn til Ap-landsmøtet.

– Forslaget uttrykker et ønske om å gi tematikken et større trykk fra Aps side, sier Hans-Erik Ringkjøb, leder i Hordaland Arbeiderparti.

Fylkeslaget er ett av mange som ber Aps landsmøte skjerpe punkter i livssynspolitikken. Landsmøtet avvikles helgen etter påske, og skal vedta nytt partiprogram for neste fireårsperiode. Om Ap da er regjeringsparti, vil programmet ha stor vekt når regjeringsplattform lages.

Fra før ryddet Ap i partiets livssynsprogram og tilpasset det en mer pluralistisk tid. Den norske kirke er bare nevnt én gang.

LES OGSÅ: Ap vil regulere i trossamfunn

Skolegudstjenester

Vårt Land skrev i vinter at det brygger opp til landsmøtestrid om Ap skal fjerne KRLE-faget eller ei. Hordaland Ap er et av fylkeslagene som vil ha gjeninnført «forgjengeren», faget RLE. Men forslaget deres – som nå redaksjonskomitéen skal vurdere – går lenger enn som så:

• De krever at skolen ikke skal stå som arrangør av religiøse arrangementer.

• At det skal være aktiv påmelding til eventuelle skolegudstjenester, selv om skolen fortsatt skal legge til rette for slike.

Ap-fylkesleder Ringkjøb er ordfører på Voss, kommunen der rektorene ved skolene før jul sa nei til julegudstjeneste i kirken. Hendelsen på Voss skapte nasjonal debatt, men i følge Ringkjøb er dette en tematikk som har vakt store interesse lokalt i partiet.

– Dette er en debatt som nå pågår i Ap, sier Ringkjøb. Det kan være nyttig å få en avklaring nasjonalt om praktisering av skolegudstjenester.

LES OGSÅ: Duket for strid i Ap om K'en i KRLE-faget

Aps linjeskifte

Aps nye program skal vedtas på landsmøtets nest siste dag, og redaksjonskomiteen på møtet har stor makt over hva som slipper igjennom til avstemning. Utkastet i program tydeliggjorde tros- og livssynspolitikken, og fra kjennere av Aps politikk ble innholdet karakterisert som et linjeskifte.

Ap vil nemlig stille klare krav til både demokrati og kvinneandel i trossamfunn som får støtte. Og kravene har i stor grad adresse til trossamfunn utenfor Den norske kirke.

Blant annet krever Ap at styringsorganene som forvalter pengestøtte skal ha en kvinneandel på 40 prosent og være demokratisk valgt. Unntaket er organer som tar stilling til teologiske spørsmål.

Lederen av programarbeidet, Hadia Tajik, var uenig i at Ap hadde foretatt et linjeskiftet og fremstilte det som en konkretisering av tenkningen fra integreringsutvalget i 2011.

Trospengene

Men her vil krefter i partiet gå lenger.

• Oslo AUF ber landsmøtet fjerne unntaket for teologiske organer. De vil også rydde bort løftet om at ordningen skal «gjelde fra 2020».

• Oslo Ap vil fjerne ord om at hovedlinjene i dagens livssynsstøtte skal «sikre forutsigbarhet og være som i dag». I stedet vil de ha vedtatt at finansieringen skal «sikre forutsigbarhet og likebehandling». Slik er det åpning også for å redusere støtten.

LES OGSÅ: Venstre-Grande ber KrFs fylkestopper roe seg ned

KRLE-strid

Derimot kommer ikke Ap unna en løsning på KRLE-striden i partiet. Et mindretall bestående av AUF-leder Mani Hussaini og lederen av Kvinnenettverket, Anniken Huitfeldt, vil ha programfestet at partiet skal fjerne K for kristendom i navnet på skolens religions- og livssynsfag. En rekke fylkeslag støtter de to.

– Denne saken har ikke vært en prioritet, og det har ikke vært et ønske om å lage en stor sak ut av den. De som er opptatt av å få bort K'en, legger mer i dette enn flertallet, sa Støre til Vårt Land i vinter.

Tilhengerne av å kaste K ut av fagnavnet kan fort vinne frem i Ap. Under landsmøtet må gjerne Ap-ledelsen ta noen nederlag, og internt i Ap pekes nettopp denne ut som en slik. Helgens landsmøte i Venstre vedtok for øvrig å programfeste fjerning av K i KRLE-faget.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk