Politikk

Ap: Brende 
kan ikke 
makte jobben

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener utenriksminister Børge Brende (H) ikke har mulighet til å gjøre god nok jobb på bistandsfeltet.

Onsdag denne uken lanserte KrF sin egen utviklingsmelding­, som etterlyser kvalitetsreform og langtidsplaner som sikrer et høyt og forutsigbart bistandsnivå over flere år.

Roser KrF

Ap-leder Jonas Gahr Støre berømmer KrF etter å ha lest meldingen:

– Dette er en spennende­ rapport­ for morgendagens utviklingspolitikk­. Det er det mest gjennomarbeidete innspillet til en politisk debatt om bistand vi har sett i denne stortingsperioden.

Støre sier meldingen gir grunnlag for en bred diskusjon om verdigrunnlag, prioriteringer og organisering i bistanden, men undres over at den ikke kommer fra regjeringen.

– At det ikke kommer en stortingsmelding om utviklingspolitikk, skyldes to forhold som henger sammen: At det ikke er et prioritert område for regjeringen­, og at regjeringen ikke har en egen statsråd på dette området.

LES OGSÅ: Avviser egen minister

Umulig oppgave

Støre var utenriksminister i sju år fram til høsten 2012, mens en egen statsråd var ansvarlig for bistandsfeltet, slik tradisjonen har vært siden KrFs Reidun Brusletten ble Norges første bistandsminister i Willoch-regjeringen i 1983.

Støre mener utenriksminister Børge Brende (H) ikke har sjanse til å gjøre fullgod jobb også på bistandsfeltet.

– Jeg har respekt for Brende som utenriksminister, men å være utenriksminister er i vår konfliktfylte tid en altoppslukende oppgave. På samme måte kreves det innsats på full tid fra en utviklingsminister i en av verdens ledende bistandsnasjoner i kampen mot global fattigdom, sier Støre.

LES OGSÅ: Ikke fornøyd med regjeringens fokusland

Han garanterer at bistand får egen statsråd i en eventuell regjering­ under hans ledelse etter­ valget om et knapt år.

Felles verdikamp

Ap-
lederen svarer slik på spørsmål om verdifellesskapet til KrF på bistandseltet­:

– Det har vært historisk tette bånd mellom kristendemokrater og sosialdemokrater i kampen for global rettferdighet, drevet fram av bevegelser som står for nestekjærlighet og solidaritet med de svakeste.

Støre understreker at Ap derfor vil stå som garantist for at nivået på bistanden holdes oppe, slik KrF har bidratt til både i posisjon og opposisjon.

– Sammen kan vi hindre at Høyre og Frp gjør det de egentlig ønsker, nemlig å svekke bistanden. Vi vil samtidig sørge for en mer tillitsfull dialog med sivilsamfunnet i Norge, som er vesentlige bidragsytere i oppbyggingen av norsk bistand.

Nødvendig statsråd

Ap-lederen mener en egen utviklingsminister er viktig av minst tre grunner:

• For å sikre fullgod styring av forvaltningen. Støre etter-
lyser reformer i bistandsforvaltningen, med ny debatt om arbeidsdelingen­ mellom UD og bistandsdirektoratet Norad.

• En statsråd har større mulighet til å drive viktige utviklings-
politiske saksområder framover, også globalt.

• En statsråd kan prioritere å representere­ Norge på de viktigste arenaene der utviklingspolitikk blir diskutert.

– Hvis ikke en statsråd dukker­ opp på slike arenaer, så havner man fort langt ned på taler-
listen. Vi får høre fra utlandet at Norge­ er blitt mer fraværende på et område­ der vi har lang erfaring med å være en internasjonal pådriver, sier Støre.

1-prosenten

KrF legger stor vekt på at en større andel av norsk bistand må gå til de aller­ fattigste, og partiet vil ha på plass en langsiktig enighet om at minst 1 prosent av BNI skal gå til bistand.

– KrF får full støtte fra oss i kravet om minst 1 prosent av BNI til bistand. Dette skal ikke være gjenstand for årlige omkamper­.

LES OGSÅ: Vil gi mer bistand til Afrika

– Støtter dere også KrFs forslag om at utgifter til flyktninger og regnskogsatsing skal holdes utenom denne beregningen?

– Nei, ut fra dagens store­ utfordringer­ med flukt og migrasjon­ støtter vi den internasjonale­ forståelsen av at visse­ flyktningutgifter kan dekkes over bistandsbudsjettene. Omfanget må imidlertid kunne diskuteres.

Priorteringer

Ap-lederen gir flere signaler om partiets bistandsprioriteringer:

• Ap vil videreføre utdanningssatsingen til dagens regjering, på samme måte som Solberg-regjeringen videreførte de rødgrønnes helsesatsing.

• Støre støtter mer langsiktige rammer for bistanden, og viser til suksess med langsiktig støtte til eksempelvis globale vaksine- og aidsfond.

• Ap ønsker tydeligere fattigdomsreduksjon, og mener i likhet med KrF at regjeringen ikke har fulgt opp sine 12 fokusland med prioritering av midler og klar politisk retning.

• Ap vil ta en lederrolle innen forvaltning av havressurser. En viktig del av det vil være innen utvikling, inklusive bistand til å kartlegge uviklingslands kontinentalsokkel og de ressurser de har krav på.

Reform haster

KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson sier til NTB at regjeringen ikke har levert på partiets krav om en egen utviklingsmelding. Hun mener vi nå ser konsekvensene av store budsjettkutt, svingninger i bevilgningene og mangel på egen utviklingsminister.

– Nå haster det å ta grep: KrF ønsker en kvalitetsreform i norsk bistand og en klar prioritering av de fattigste, sier Frafjord Johnson, tidligere mangeårig­ utviklingsminister og FN-topp.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Politikk