Politikk

Helleland skal snekre livssyn – henter Stålsett opp av skuffen

Linda Hofstad Helleland trykker på startknapp for å lage ny tros- og livssynspolitikk. «Stålsett-utredningen» hentes opp av skuffen.

Dermed imøtekommer Høyre-statsråden initiativet fra Venstre, som før jul fremmet forslag om å få stortingsbehandlet en ny tros- og livssynspolitikk for landet.

– Det er vi svært glade for. En rekke debatter som angår livssyn tas fragmentert og når de dukker opp. Det kan være om hijab i skolen – eller livssynsnøytrale rom. Slik vokser behovet for en samordnet livssynspolitikk, forklarer Venstres talskvinne på Stortinget, Iselin Nybø.

Forslaget skulle behandles i Stortinget i vår, men nå har kulturminister Helleland skrevet brev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget med klar melding: Hun stiller seg bak Venstres initiativ.

LES MER: Kan samle flertall for ny livssynspolitikk

Grunnleggende trosdebatt

For regjeringen kommer til å sette i gang en prosess som skal gi en ny stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. I praksis hentes også arbeidet fra Stålsett-utvalget om «et livssynsåpent samfunn» opp av skuffen.

Vårt Land møter kulturministeren, som har livssynsansvaret, og Venstre-representant Nybø på statsrådens kontor. Også Helleland mener det nå er behov for en grunnleggende livssynsdebatt som kan munne ut i en helhetlig forståelse. Hun betegner Venstres forslag som «klokt».

– Med jevne mellomrom dukker det opp debatter, ofte i en litt rar kontekst: Som den å måtte ha tillatelse hjemmefra til å gå rundt juletreet på skolen før jul. Slike runder blir ofte følelsesladde, uten diskusjon om større perspektiver, forklarer statsråden.

LES OGSÅ: Frp vil ha skolegudstjenestene tilbake på gamlemåten

Ikke «rushe» igjennom

Derfor ser Helleland for seg en større «samtale» – som til slutt blir til en stortingsmelding. Den skal «ikke skrives på et kontor alene», men formes ut i fra møter med mennesker, aktører på feltet og politikere.

Men først skal vedtak om ny kirkelov gjennom Stortinget, og etter hvert skal et opplegg for finansiering av trossektoren på plass. Disse beslutningene er likevel ikke noe hinder for den nye tros- og livssynsdebatten.

– Tiden vi faktisk bruker på livssynsdebatt er verdifull i seg selv. Er det en sak som ikke skal «rushes» igjennom, så er det nettopp denne her, sier Helleland.

– Prosessen om stat og kirke skal gå sin gang. Men debatten om religion bør likevel ha sin egen plass, tilføyer Nybø.

Helleland vil ikke sette noen frist for meldingen. Men «spadetaket» for en ny livssynspolitikk skal tas nå i denne perioden. Og da blir det i følge Helleland noe historisk over det:

– I denne fireårsperioden avvikles en 1000 år gammel kirkeordning – og samtidig skal livssynssamfunn likebehandles.

LES OGSÅ: Lærere kan tvinges på skolegudstjeneste

Flyktningstrøm forklarer

Det er nå gått tre år siden Stålsett-utvalget la frem innstillingen sin. Livssynsnøytrale rom. Kirkelig eller nøytral vigsel. Hijab i politiet. En rekke brennbare spørsmål ble drøftet og var ment som grunnmur for en ny stortingsmelding.

– Stålsett-utvalget gjorde en grundig utredning. Kanskje trengte regjeringen et puff for å gå i gang igjen, sier Nybø.

Men Helleland poengterer at også flyktningstrømmen gjør en ny livssynspolitikk aktuell. Siden Stålsett-utvalget jobbet, er det kommet «atskillig flere nye til landet».

LES OGSÅ: Han gir norske skilsmisser islamsk godkjentstempel

Trenger veikart

– Da trenger vi et veikart. Personlig opplever jeg at mange nordmenn er litt ustøe på hvor vi står trosmessig. Samtidig er en del av dem som kommer hit, veldig stødige i tro. Da famler vi litt, sier Helleland.

– Men mange livssynsspørsmål polariserer. Hvordan kan man unngå konfliktfylt debatt?

– Det er ikke helt enkelt. For det handler om jus, politikk og følelsesladd tro. Men det er viktig at man lytter og ikke har konkludert før man snakker sammen.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk