Politikk

Krever at Helleland får på plass helhetlig religionspolitikk

– Finn fram igjen rapporten fra Stålsett-utvalget, oppfordrer tros- og livssynstopper.

Linda Hofstad Helleland (H) ble onsdag presentert som Thorhild Widveys etterfølger. Den nye statsråden med ansvar for tros- og livssynspolitikk blir møtt med tildels store forventninger:

– Forbilledlig prinsipiell

– Hofstad Helleland var medlem i Høyres tros- og livssynspolitikk. Anført av Inge Lønning utformet partiet en forbilledlig prinsipiell og helhetlig tenkning. Mine forventninger til den nye kulturministeren ligger i at hun følger opp den linjen, sier generalsekretær Knut Refsdal i Norges Kristne Råd.

LES MER: – Jeg har et sterkt forhold til kirken, sier Helland

– Finn fram igjen rapporten fra Stålsett-utvalget, tilføyer lederen i paraplyorganisasjonen som samler så godt som hele bredden av norske kirkesamfunn.

I januar 2013 la et utvalg ledet av Sturla Stålsett, oppnevnt av de rødgrønne, fram forslag til en «helhetlig tros- og livssynspolitikk».

– Første dag på kontoret bør Linda Hofstad Helleland lese hva som står i regjeringens egen Sundvolden-erklæring. Den er tydelig på å skille stat og kirke, og fremholder likebehandlingsprinsippet mellom tros- og livssynssamfunn. Dernest bør hun lage en stortingsmelding med en helhetsplan for tros- og livssynsfeltet. Her er det mye god tenkning å hente i rapporten fra det statlige utvalget som Sturla Stålsett ledet, sier rådsleder Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

LES MER: Kirken ber ny minister droppe søndagshandel

– Viktig for mange

Hun erkjenner at tros- og livssynssaker nok er en liten del av Kulturdepartementets portefølje.

– Men dette er viktig for veldig mange mennesker i Norge. Våre medlemssamfunn har til sammen over fire millioner medlemmer. Vår forventning er derfor at hun skal ha stor oppmerksomhet på tro og livssyn, tilføyer Joys.

Hun mener det nå er viktig å få inn tros- og livssynsperspektivet i flyktning- og integreringspolitikken.

– Det vil lette integreringen, men også styrke dialogen og svekke ekstremismen, mener lederen i rådet som er en brobygger mellom 14 ulike tros- og livssynssamfunn.

LES MER: «Helland går til ferdiglagte gjerninger», skriver redaktør Trygve W. Jordheim

HEF ønsker fortgang

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund oppfordrer også den nye tros- og kirkeministeren til å hente fram igjen Stålsett-utvalgets utredning om fremtidig norsk tros- og livssynspolitikk.

– Den overordnede utfordringen for den nye statsråden må være å komme videre i skillet mellom stat og kirke. Den prosessen har konsekvenser også for andre tros- og livssynssamfunn. Her er det tatt viktige skritt i riktig retning. Men jeg ønsker fortgang, også når det gjelder den varslede felles lovgivning på tros- og livssynsfeltet, og forslaget om fremtidig finansiering av tros- og livssynssamfunn, sier Mile.

Direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet i Den norske kirke mener den første og største oppgaven Linda Hofstad Helleland må få på plass er lovendringene i kirkeloven som gjør det mulig å overføre prestene til Den norske kirke som arbeidsiver og å overføre en rammebevilgning til Den norske kirke fra 1. januar 2017.

– Dette må skje umiddelbart over nyttår. Vi har forventninger om at Stortinget gjør de nødvendige vedtakene om dette før påske. Det er nødvendig for å gjennomføre reformen med tydelig skille mellom stat og kirke, som regjeringen har varslet, sier Johnsen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Invitert til Kirkens hus

Kirkerådets ledelse sendte onsdag invitasjon til den nye kulturministeren om besøk i Kirkens hus i Oslo.

– Vi er avhengige av å ha n nær og god dialog med statsråden i disse store prosessene som følger opp Stortingsbehandlingene av endringen i relasjonene mellom staten og Den norske kirke. Vi antar at hun ikke kjenner disse saksfeltene i detalj, så derfor er rask nærkontakt viktig, sier Jens-Petter Johnsen.

– Den nye kulturministeren må også ta tak i den nye den bebudede, helhetlige loven for tros– og livssynssamfunn, som må fremmes for Stortinget i 2018 – 2019. Det betyr at regjeringen må ta tak i det store tros- og livssynsfeltet og gjennomtenke det helhetlig, mener kirkerådsdirektøren.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk