Politikk

Uenig med eget parti i prestelønn-saken

Venstres Guri Melby reagerer på at stortingsgruppen støtter regjeringens forslag om å gi mer penger til Den norske kirke enn til andre trossamfunn.

Melby, som inntil nylig var samferdselsbyråd i Oslo, sier hun er skuffet over at Venstre støtter regjeringen som gir prestene lønnsøkning uten at andre trossamfunn skal få tilsvarende ekstratilskudd.

– Dette er et skritt tilbake for likebehandling, og jeg er svært skeptisk til forslaget, sier Melby til Vårt Land.

LES MER: Venstre sikrer flertall for omstridt prestelønnslov

Vil ha reell, økonomisk likebehandling

Hun tror at flere partier kanskje ikke ser det store problemet ved en engangs lønnsøkning på 50.000 kroner til prestene som følge av at boplikten opphørte, men mener det prinsipielle er avgjørende.

– En enkeltkostnad kan virke bagatellmessig for noen, og jeg er usikker på alvorlighetsgraden i en enkeltsak, men det er fare for at dette ikke er den eneste ekstrastøtten Den norske kirke kan komme til å få. Man ser ikke de prinsipielle innvirkningene som faktisk kan reises.

LES MER: Kirker og humanetikere krever likebehandling

Melby var med i Stålsett-utvalgets omfattende utredning om fremtidig norsk tros- og livssynspolitikk, som ble lagt frem i 2013.

– I Stålsett-utvalget var vi opptatt av en reell, økonomisk likebehandling. Jeg mener lovendringen går på tvers av dette. Derfor er jeg kritisk til denne endringen, sier Melby.

LES MER: Folkekirken avviser forslag om særbehandling

Vil ha ny gjennomgang

Selv om hun ikke er enig med sitt eget parti om lovendringen, er hun sikker på at Venstre er enig med henne i at de ønsker en mer helhetlig debatt om likebehandling av trossamfunn.

– Lovendringen viser at det åpenbart er behov for å sikre likebehandling i framtiden og hvor stort behovet er for en helhetlig gjennomgang av støtten til trossamfunn. Jeg synes det er synd at Stålsett-utredningen har blitt liggende i en skuff.

LES MER: Widvey trosser protester fra Livssyns-Norge

– Alle høringsinstansene var imot regjeringens forslag. Likevel får de nå støtte fra Venstre. Hva sier det deg?

– Jeg har ikke vært til stede på drøftingene som har vært innad i Venstre, og jeg vet ikke hvilke vurderinger som ligger til grunn. Men jeg mener høringsinstansene har gode poenger, og jeg håper det fører til at stortinget tar initiativ til en helhetlig gjennomgang av støtten til trossamfunn.

LES MER: Prestelønn gir ikke mer til andre trossamfunn

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Politikk