Politikk

Putnam er mannen alle lytter til

Sosial ulikhet har tatt livet av den amerikanske drømmen, mener Norges-aktuelle Robert D. Putnam.

Den verdenskjente, amerikanske statsviteren Robert D. Putnam er i Norge for å holde forelesning om sin siste bok Our Kids: The American Dream in Crisis. Putnams mål er å vise hvordan den sosiale mobiliteten i USA er blitt borte som følge av økende ulikhet. Dermed er også «den amerikanske drømmen», prinsippet om at alle er født like og har like muligheter, knust.

– Putnam tar tak i viktige utviklingstrekk og har endret mange politikeres måte å tenke på, sier Marte Gerhardsen, leder i tankesmien Agenda, som sammen med Universitetet i Oslo arrangerer forelesningen i dag.

Gerhardsen vektlegger betydningen Putnam har hatt for USAs sittende president, Barack Obama.

– Obama har vært tydelig på at kampen mot økte forskjeller er noe av det viktigste for ham.

TILLITOLOGIEN: Er Putnams teorier sprøyt eller nøkkelen til politisk ingeniørkunst?

Fattige barn

Putnams forskning viser at barn i dagens USA ikke har like muligheter. Gapet mellom barn av mer og mindre velstående familier har økt siden 1950-tallet. Dette skyldes først og fremst at fattige barn i dag har det langt verre enn tidligere. Mens rike barn har fått det bedre på områder som skoleresultater, idrett, sosiale nettverk og matvaner, har fattige barn sakket akterut.

LES MER: Agendas anmeldelse av Our Kids.

Skolesystemet er klassedelt, og barn fra ulike sosiale sjikt møtes sjeldnere. Det er også blitt mindre vanlig å gifte seg utenfor sin egen sosiale klasse, oppsummerer Agenda.

Han evner å få forskningen sin inn i den politiske debatten.

– Marte Gerhardsen

Gerhardsen peker på at Putnam har hatt innflytelse på både høyre- og venstresiden i politikken. Samtidig ser det ut som om Our Kids har fått mest oppmerksomhet i sentrum/venstre, som hun selv tilhører.

– Foreløpig har jeg ikke hørt så mye fra høyresiden, men boken er også ganske nylig kommet ut, understreker hun.

I debattpanelet etter forelesningen sitter politikere som Aps Hadia Tajik og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre.

Bush og Obama

I tillegg til å være rådgiver for Obama, har Putnam vært en viktig for de to foregående de amerikanske presidentene; Bill Clinton og George W. Bush. Harvard-professoren nyter stor respekt fordi han er ryddig, grundig og tydelig på konklusjonene sine, fremhever Gerhardsen.

– Han evner å få forskningen sin inn i den politiske debatten. Det er nettopp dette debatten trenger, sier hun.

LES OGSÅ: Han

Putnam har samtidig blitt kritisert for ikke å ha så gode politiske løsninger og forslag. Han styrke er å analysere og beskrive. Slik har han også kunnet være rådgiver for så ulike politikere. Har han anbefalt en medisin mot ulikhetene, har han nærmet seg den norske velferdsmodellen, med gratis skole og foreldrepermisjon, forteller Gerhardsen.

Vi må hindre at forskjellene øker i Norge. Og de øker nå raskere enn i mange andre land.

– Marte Gerhardsen

Norsk parallell?

Den amerikanske og den norske samfunnsmodellen er grunnleggende ulike. Der Norge har hatt et sosialdemokrati med en sterk stat, har USA vært bygget opp med langt større vekt på private initiativ.

Gerhardsen mener Our Kids er en viktig bok, også i norsk kontekst.

– Vi er lagt unna situasjonen i USA, men vi ser tendenser til at den sosiale mobiliteten er på vei ned, også i Norge. Flere tar mindre utdanning enn sine foreldre, samtidig som færre tar mer utdanning enn foreldrene, sier hun og viser til en studie av SSB-forsker Rachel Ekren.

TILLITOLOGIEN: Putnam er mannen som Støre trykker til sitt bryst

– Rikdom går i større grad i arv. Studier viser at det er store forskjeller i inntekt, avhengig av hvor du bor.

Noe av det viktige med Our Kids er at den viser hvor galt det kan gå hvis forskjellene blir for store, mener Gerhardsen.

– Vi må hindre at forskjellene øker i Norge. Og de øker nå raskere enn i mange andre land, sier hun.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk