Politikk

«Kirken er politisk»

Vi skal ikke langt tilbake i historien før kirkens engasjement kunne plasseres på høyresiden, skriver Silje Kvamme Bjørndal.

Politikk handler om mer enn hva som foregår innenfor Stortingets vegger, og kirken handler om mer enn hva som foregår innenfor kirkeveggene. Kirkens budskap og hensikt har etiske og politiske implikasjoner som er nødvendig å sette ord på og ivareta, både for samfunnets skyld og for kirken selv. Hvordan dette gjøres på best måte er en pågående samtale som det heldigvis er stort engasjement for både i og utenfor kirken.

Hoppe paradis

Det er imidlertid to innfallsvinkler som punkterer denne samtalen og kjører den inn på blindveier. Den ene går på grenseoppganger og den andre på politiske fargekoder. Når inngangsspørsmålet til diskusjonen er «hvor skal grensene gå for kirkens politiske engasjement?» forveksles fotball med paradishopping, hvor fokuset blir på å holde seg innenfor de opptegnede strekene i stedet for å sikte på målet med engasjementet.

Da kan resonnementet fort ende opp med å bli at så lenge kirken begrenser seg til noen få tema, som egentlig ikke har noen reelle praktisk-politiske konsekvenser, ja, da må de gjerne få messe på. Men straks en biskop uttaler seg om noe som berører faktiske prioriteringer og valg vi gjør som individ og samfunn, da har det gått for langt. Særskilt hvis det – Gud forby! – får konsekvenser for lommeboken.

Fargelegging

Hvilket bringer meg til det andre blindsporet, som handler om bekymringen for at kirkens politiske engasjement er for venstreorientert. For det første skal vi ikke langt tilbake i historien før vi finner eksempler på at kirkens engasjement kunne plasseres på høyresiden. Da SV og Ap frontet selvbestemt abort, stod en samlet kirke støtt på høyresiden i sin motstand. For det andre, så må det avgjørende momentet være hvordan kirkens overbevisninger forholder seg til sakene – og ikke hvorvidt sakene til enhver tid fordeler seg jevnt nok over den politiske fargeskalaen.

Norge trenger en samfunnsengasjert kirke som er politisk for en hensikt, og den hensikten er ikke å gjøre alle til lags eller få like stor applaus fra alle politiske partier til enhver tid.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk