Politikk

– Setter klima på vent

Regjeringen skulle gjøre det dyrere å gjøre kloden varmere, men vil vente på utredning. – De bruker det som hvilepute, mener Kari Elisabeth Kaski i Zero.

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, mener regjeringen nå går baklengs i klimapolitikken.

– Budsjettet som vi vedtar i desember må ha en helt annen klima- og miljøprofil. Det må gå i riktig retning og ha en størrelse som gir mening, sier han.

Kari Elisabeth Kaski, nestleder for miljøstiftelsen Zero, synes regjeringen skuffer stort.

– Regjeringen utsetter å gjøre de nødvendige tiltakene som holder oss på veien mot målet mot 2020, sier hun.

Innen 2020 skal norske klimautslipp kuttes med 8 millioner tonn CO2.

SE VIDEO: – Hviler et tungt ansvar på Venstre og KrF

Skulle forsterke

Kaski understreker at regjeringen har sagt at den vil forsterke klimaforliket.

– Det vil i praksis si nye tiltak som gir kutt i norske utslipp fram mot 2020. Det legger de ikke på bordet. Bevilgningene til Klimateknologifondet og Enova er så marginale at det ikke vil ha noen effekt egentlig. Dette er et hvileskjær og stillstand i klimapolitikken, sier hun.

Elvestuen har etterlyst omlegginger som gjør det dyrere å gjøre kloden varmere, og billigere å leve klimavennlig. Elbilpolitikken er et eksempel. Regjeringen viser til at den har satt ned et utvalg som leter etter slike tiltak, en grønn skattekommisjon. Den leverer i desember neste år.

– Vi kan ikke vente på den. Vi må handle med én gang, sier Elvestuen.

Kaski mener regjeringen bruker utredningen som hvilepute.

– Når forslagene kommer i desember 2015, kommer tiltakene kanskje inn på statsbudsjettet for 2017. Da er vi så langt ute i denne perioden at vi står overfor en regjering som ikke har levert på klima, sier hun.

LES KOMMENTAREN: Skattekutt på blå resept

Nedprioritert

Grønne skatter er godt utredet, mener Kaski.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at Venstre og KrF må prioritere klima høyt i forhandlingene og at også Arbeiderpartiet og de andre vil være interessert i å løfte fram klima som en av de viktigste sakene i budsjettforhandlingene. Det er nedprioritert av denne regjeringen, sier hun.

Finansminister Siv Jensen (Frp) understreket i sin tale at klimaproblemet er globalt og må løses globalt. Til det sier Elvestuen at det er ingen motsetning til lokal innsats.

– Summen av det landene forplikter seg til, skal være grunnlag for en internasjonal avtale. Nå er det enda viktigere for det internasjonale arbeidet at vi gjør mer hjemme. Skal Norge kutte som lovet innen 2020 og 40-50 prosent mot 2030, må vi begynne i dag, sier han.

LES OGSÅ: Sp-leder: – Klar prioritering av dem som har mest

‘Vi skal jo bli enige med Venstre’

– Budsjettet starter et taktskifte i miljøpolitikken, mener Nikolai Astrup (H) nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité.

Han trekker fram mer penger til kollektivtransport, bedre vilkår for vindkraft og småkraft, og «milliardsatsing på miljøteknologi». Regjeringen vil gjøre det dyrere å forurense, men venter ifølge Astrup på utredningen.

– Når det er sagt, skal vi jo bli enige med Venstre, sier Astrup.

– Er det ikke litt lenge å vente til 2017-budsjettet med slike tiltak?

– Det er jeg enig i. Det vil komme endringer i skatter og avgifter i grønn retning før det. Vi hadde en god del i budsjettet i fjor, og så kommer en helhetlig gjennomgang av drivstoff- og kjøretøyavgiftene i revidert nasjonalbudsjett i mai, sier Astrup.

Regjeringen vil halvere omregistreringsavgiften for bil.

– Det gjør det enklere å bytte til miljøvennlig bil, sier Astrup.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne synes budsjettet var enda verre enn ventet.

– Jeg har tro på menneskene, og ble litt entusiastisk over Erna Solberg i trontaledebatten i går.

Hansson er glad for mer penger til klimateknologifondet, kollektivtransport og forskning. Men synes mer drar tungt motsatt vei, som store beløp til vei og statlige oljeinvesteringer.

– Vi mangler et resultatmål for klimaet, sier Hansson.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk