Politikk

Stålsett-rapport havner i skuffen

Regjeringen har skrotet deler av Stålsett-utvalgets omfattende utredning om fremtidig norsk tros- og livssynspolitikk.

– Stålsett-utvalgets rapport er lagt død. Mitt inntrykk var også at den rødgrønne regjeringen ikke hadde lyst til å følge opp Stålsett-rapporten, sier Svein Harberg (H), leder av Stortingets familie- og kulturkomité.

– Skuffende og feigt, sier den forrige kulturministeren, Hadia Tajik (Ap), om Harbergs utsagn.

– Det er direkte usant at vi ikke ville følge opp rapporten, tilføyer hun.

I 2010 oppnevnte regjeringen Stoltenberg et bredt sammensatt ekspertutvalg, ledet av teologen Sturla Stålsett, for å utmeisle en fremtidig, bærekraftig tros- og livssynspolitikk i et stadig mer mangfoldig Norge. I tre år ble det arbeidet med den første samlede og helhetlige gjennomgangen av tros- og livssynsfeltet siden 1960-tallet.

Kulturminister Thorhild Widvey er mer dempet i ordbruken enn Harberg, og hun sier at Stålsett-utvalget har gjort et omfattende, grundig og verdifullt arbeid.

Katta ut av sekken. Det var i et innlegg på landsrådsmøtet i KA Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon denne uka at Svein Harberg slapp katta ut av sekken. Tydeligere enn noen annen Høyre-politiker gjorde han det der klart at Stålsett-utvalgets arbeid ikke ligger til grunn for regjeringens tenkning om fremtidskursen i norsk tros- og livssynspolitikk.

– Det er elementer i dette materialet som er interessant informasjon. Men Stålsett-utvalget fikk sin bestilling fra den rødgrønne regjeringen, ikke fra oss. Stålsett-utvalgets arbeid har ingen status som grunnlag for vår videre politikk, sier Harberg til Vårt Land i etterkant av KA-møtet.

Han mener at Stålsett-utvalget «gikk utover sitt mandat»:

– De tok opp flere ting enn det som var utvalgets oppdrag. Jeg konstaterer at regjeringen som bestilte rapporten, ikke fulgte den opp. Det kan ikke forstås som annet enn at de syntes det var vanskelig å gå videre.

I skuff. – Og nå har den borgerlige regjeringen lagt denne saken i en skuff?

– Mitt inntrykk er at de rødgrønne ikke hadde lyst til å følge opp Stålsett-rapporten, og at de sørget for at den havnet i en skuff. Og vi har altså ikke tatt den opp fra skuffen, svarer Svein Harberg.

Han er Høyres fremste kirke- og kulturpolitiker på Stortinget.

Usanne påstander. – Jeg er både skuffet og overrasket, sier den forrige kulturministeren, Hadia Tajik (Ap) om komitéleder Harbergs utsagn.

Hun tok selv imot den 465 lange utvalgsinnstillingen da den ble lagt fram i januar i fjor, og avviser på det sterkeste Harbergs påstander om at de rødgrønne ikke ville følge den opp.

– Det er direkte usant. Vi hadde alle intensjoner om å følge den opp. Vi sendte rapporten på høring, som man normalt gjør med alle dokumenter av denne karakter. I en høring kommer høringssvar, før man jobber fram en stortingsmelding. Kort tid etter høringsfristen var det valg. At Høyre-regjeringen legger Stålsett-rapporten død kan vanskelig tolkes som annet enn feighet. De må våge å ta tak i de krevende dilemmaene som utvalget har lagt frem, sier Tajik til Vårt Land.

I fjor sommer foregikk det en omfattende offentlig høring i kjølvannet av Stålsett-utvalget. Høringsfristen gikk ut 5. september, like før stortingsvalget der de rødgrønne mistet flertallet og regjeringsmakten.

Ingen omkamp. På KA-møtet denne uka fulgte ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen i Kulturdepartementets kirkeavdeling opp Harbergs uttalelser, med henvisning til Solberg-regjeringens plattform.

– Grunnlovsbestemmelsene fra 2012 skal ligge fast. Det blir altså ingen omkamp om paragraf 2 og 16 i Grunnloven, slik Stålsett-utvalget tok initiativet til, sa Vad Nilsen.

Dette var en av de mest kontroversielle delene av Stålsett-utvalgets innstilling. I et fremtidskapittel, der utvalget svarte på spørsmål de ikke var bedt om å mene noe om, skisserte de en fremtid med et radikalt skille mellom staten og Den norske kirke.

Et stort flertall i utvalget, med Stålsett i spissen, tok her til orde for å luke ut henvisninger til Den norske kirke og kristendom i Grunnloven.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Politikk