Klima

Ga Paris-løfte, men DNB fortsetter å låne ut til olje og gass

NORDISKE BANKER: En rapport har vurdert om ti nordiske banker har tilpasset seg til målene i Paris-avtalen. Det har de ikke.

– Det er forstemmende at bankene ikke har tatt konsekvensene av det i praksis. Vi trenger mindre store ord og mer forpliktende initiativer og tiltak som faktisk kutter utslipp, sier leder for Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Hun understreker at bankene har forpliktet seg til å legge seg på en kurs som er i tråd med Paris-avtalen.

Jeg tror mange norske kunder i Nordea, DNB og Danske Bank vil være skuffet over å se at de har store investeringer i fossil energi.

—  Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender
Nordsjøen 20200107. 
Oversiktsbilde Johan Sverdrup feltsenter som åpnes offisielt tirsdag. Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.
Foto: Carina Johansen / NTB

Ti nordiske banker

Rapporten «Banking on Thin Ice» har sett på hvordan ti nordiske banker forholder seg til olje, gass og kull. De ti bankene gir 67 milliarder dollar (rundt 580 milliarder kroner), i lån og garantier til selskaper med virksomhet innen fossil energi. I tillegg har selskapene aksjer i fossil energi til en verdi av 7 milliarder dollar, rundt 60 milliarder kroner.

«DNB er et av selskapene med høyest låne- og investeringseksponering til kull, olje og gass i denne rapporten. Det viser behov for å utvikle en strategi som mye mer faser ut all finansiering av fossil energi», heter det i rapporten.

Riise forstår at norske banker har en lang praksis for å gi lån til oljeselskaper, men understreker at bankene kan tjene på å gå ut av fossil energi. Alternativet kan bli at noen av dem sitter med skjegget i postkassa en dag, fordi virksomhet innen fossil energi er blitt tapsprosjekter. Det kan også skje at kunder rømmer fra banker som finansierer fossil energi.

– Jeg tror mange norske kunder i Nordea, DNB og Danske Bank vil være skuffet over å se at de har store investeringer i fossil energi, sier Riise.

Rapporten er utarbeidet av Profundo og BankTrack, og er et samarbeid mellom BankTrack, Profundo, Etisk Bankguide Norge (der Framtiden i Våre hender er involvert), Sveriges Konsumenter, Oxfam IBIS Danmark og ActionAid Denmark.

EU-bank går ut av fossil energi

Den europeiske investeringsbanken (EIB) kunngjorde i november 2019 at den vil slutte å finansiere prosjekter innen fossil energi fra utgangen av 2021, og innen utgangen av 2020 tilpasse all finansieringsaktivitet til målene i Paris-avtalen. Framtidige utlån skal bidra til å øke farten på innovasjon for ren energi, energieffektivitet og fornybar energi.

I september 2019 skrev DNB under på FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet, som 206 banker til nå har signert. Der heter det i prinsipp nummer én at selskapet skal sørge for at de har en strategi som er i tråd med målene i Paris-avtalen.

This report is a joint publication of BankTrack, Profundo, Fair Finance Guide Norway (Etisk
Bankguide), Fair Finance Guide Sweden (Sveriges Konsumenter), Oxfam IBIS (Denmark) and
ActionAid Denmark.

Mest fossil-tung

Ifølge rapporten gir DNB lån og garantier på 19,9 milliarder dollar til fossil energi. Det er dobbelt så mye som svenske SEB. Den største låntakeren er Aker BP (1,1 milliarder dollar), etterfulgt av Noble Energy (952 millioner dollar), Lundin Energy (718 millioner dollar) og Equinor (568 millioner dollar). DNB låner også ut rundt 500 millioner dollar til Murphy Oil, Enterprise Product Partners, Transocean, Seadrill og Plains GP Holdings.

I tillegg har DNB 1,3 milliarder dollar i aksjer i fossil energi ved utgangen av 2. kvartal 2020. Det er litt mindre enn i 2019, da investeringene i fossil-aksjer var på 2,1 milliarder dollar, ifølge rapporten. DNB har aksjer i Enel, Equinor, Subsea, Exxon Mobil og Chevron blant annet.

Når det kommer til strategidokumenter har DNB visse restriksjoner for kullkraft, og banken skal ikke finansiere utvinning i oljesand.

DNB: – Vi speiler norsk økonomi

DNB svarer i en e-post at banken har en utlånsportefølje som «speiler norsk økonomi, hvor olje og gass fortsatt er en sentral del av næringen».

– Men vi jobber aktivt for, og ser stort potensiale og nye markeder for norske selskaper i energiomstillingen, sier Anne Margrethe Platou, rådgiver innen samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB.

DNB opplyser at banken vil gå nøye gjennom rapporten. DNB mener at rapporten overser nyanser innen olje og gass, og ikke fanger opp selskaper som er i en overgang fra fossile kilder til fornybar energi. Platou sier at DNB prioriterer kunder som arbeider proaktivt med energiomstilling i tråd med Parisavtalen.

– Vi forventer høy vekst innenfor fornybar energi, men verden vil trenge olje og gass i energimiksen i mange år fremover - selv i lavutslippsscenarier hvor vi oppfyller målene i Paris-avtalen. Da er det viktig at olje og gass utvinnes med så høye ESG-standarder og så lavt karbonavtrykk som mulig, sier Platou i DNB.

Platou opplyser at DNB i 2021 vil jobbe videre med rapportering av karbonintensitet og konkrete klimamål i olje- og gass-porteføljen.

– Allerede har vi satt oss mål at frem mot 2025 vil DNB bidra med totalt 450 milliarder kroner til finansiering av fornybar energi og relatert infrastruktur, og med totalt 130 milliarder kroner til finansiering av grønn eiendom.

Klimakrav kommer

Riise i Framtiden i våre hender tror noe av bakgrunnen for at DNB ikke har fulgt den europeiske investeringsbanken, er at Norge har en lang historie med olje og gass.

– Jeg snakker med mange i finansbransjen som gir uttrykk for at når de møter internasjonale investorer, blir de nå møtt med helt andre krav. I økende grad spør finansielle institusjoner hva deres planer er for å redusere klimautslipp, hvilket klimaavtrykk har portefjøljen og hvilke klimarisikorapporter har selskapet. Dette kommer ikke norsk finansbransje til å komme utenom, sier hun.

---

Bankrapport

  • Rapporten Banking on Thin Ice. Exposing Scandinavian Bank Finance for Fossil Fuels har sett på hvor mye ti nordiske banker har lånt ut til selskaper innen olje, kull og gass, hvor mye de har av aksjer i fossil energi, og hvilke strategidokumenter de har for å trappe ned investeringer i fossil energi.
  • Rapporten er skrevet av Profundo og BankTrack, og utgis i samarbeid med Etisk Bankguide Norge (der Framtiden i Våre hender er involvert), Sveriges Konsumenter, Oxfam IBIS Danmark og ActionAid Denmark.

---

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Klima