Klima

Næringslivsledere med opprop for økt CO2-avgift

AVGIFT: – Vi vil vise fra næringslivets side at det er aktører som støtter økt pris på forurensning, sier Bjørn Kjærand Haugland, leder for Næringslivets klimaledere.

Klimaplan for 2021-2030

Å øke CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn innen 2030 er et av de kraftigste tiltakene foreslått i regjeringens nye klimaplan. Det anslås at tiltaket vil føre til utslippskutt på 7,5 millioner tonn akkumulert i perioden 2021–2030.

Regjeringen har mindretall på Stortinget, og Fremskrittspartiet og Senterpartiet har varslet at de er imot avgiftsøkningen.

Det bekymrer Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere, som frykter at det kraftfulle tiltaket fra klimaplanen ikke skal bli noe av, eller at det blir kraftig vannet ut. Skift har derfor startet et opprop for økt CO2-avgift.

– Vi vil vise at det er aktører fra næringslivet som støtter dette som virkemiddel, og ønsker at et samlet storting skal slutte seg opp om dette, sier han til Vårt Land.

36 selskaper bak opprop

Per 30. januar har 36 næringslivsledere underskrevet oppropet. Blant dem er lederne for Statkraft, NorgesGruppen, Posten, Schibsted, Schenker, Asko, KLP, Storebrand og Jernia.

«Næringslivet trenger en økning i CO2-avgiften. Det vil gi omstilling og grønn konkurransekraft, og spare samfunnet for store kostnader. Når utslipp får en pris, påvirkes alle beslutninger. Det vil i økende grad lønne seg å investere i utslippsfrie løsninger», heter det i oppropet.

– At det kommer noen tydelige stemmer fra næringslivet for en økt CO2-avgift, tror vi er et viktig signal. Næringslivet har ikke for vane å gå i tog for økte avgifter, men dette er en avgift som skal stimulere grønn omstilling, og som vi ønsker, sier Haugland.

Bjørn Kjærand Haugland

Han viser til at EU har lagt seg på en ambisiøs linje i klimapolitikken med sin grønne giv, og at Biden-administrasjonen i USA har betydelige klimaambisjoner. Haugland mener økt CO2-avgift er viktig for at Norge skal være konkurransedyktig i et internasjonalt marked med stadig strengere klima- og miljøkrav.

---

CO2-avgift

  • Regjeringen har i sin klimaplan foreslått å øke CO2-avgiften fra dagens nivå på 590 kroner per tonn til 2000 kroner innen 2030.
  • Frp og Sp har varslet at de er imot en slik økning.
  • 36 næringslivsledere har underskrevet et opprop for økt CO2-avgift.

---

Fly og bil

Senterpartiet begrunner sin motstand mot avgiften med at det vil skape utfordringer for kortbanenettet for fly i Norge og for industrien.

– Det vil bli veldig problematisk med avgiftsøkningen. Det vil skape store utfordringer for hvordan dette landet bindes sammen, sier miljøpolitisk talsperson Ole André Myhrvold (Sp) til Klassekampen.

Fremskrittspartiet frykter en kraftig økning i pumpeprisen, ifølge NTB. Beregninger fra Finansdepartementet viser at en CO2-avgift på 2.000 kroner isolert sett vil gi en økning i bensinprisen på 4,14 kroner per liter og dieselprisen på 4,76 kroner per liter, skriver NTB.

Vi vil vise at det er aktører fra næringslivet som støtter dette som virkemiddel

—  Bjørn Kjærand Haugland

I dag kompenseres årlig økning i CO2-avgiften med lavere veibruksavgift. Om dette gjøres også i framtiden, vil økning til i avgiften til 2000 kroner kun kutte 4,5 milliarder tonn CO2 istedenfor 7,5 milliarder tonn.

I klimaplanen tar ikke regjeringen stilling til om CO2-avgiften fortsatt skal kompenseres eller ikke.

Vil ha helhetlig debatt

Bjørn Kjærand Haugland i Skift vil ikke at debatten skal handle om man er for eller imot avgiften, men vil ha en mer helhetlig debatt om hvordan man kan bruke avgiften aktivt for å gjennomføre grønn omstilling i hele Norge.

– Avgiftsøkningen må håndteres på en sosialt god måte, slik at det passer både by og land. Det må en mer detaljert politikkutforming ta høyde for. Hovedgrepet om å øke prisen på forurensning er et effektivt virkemiddel, og det bør ligge fast, sier han.

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug er nyhetsjournalist i Vårt Land og jobber særlig med klima, natur og miljø.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima