Klima

Til regjeringen ved statsminister Solberg

Som teologer arbeider vi med de lange perspektivene på livet i verden. Nå forplikter troen på den treenige Gud oss til kamp for livsbetingelsene på kloden.

PARIS, FRANKRIKE 20151130.
Statsminister Erna Solberg (H) blir tatt imot av den franske president François Hollande (tv), minister Ségolène Royal (i blått), FNs klimasjef Christiana Figueres (UNFCCC) og FNs generalsekretær Ban Ki-moon under åpningen av FNs klimakonferanse i Paris 2015.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Flere og flere ­erkjenner at klimakrisen blir ­stadig mer akutt. Likevel er det vanskelig å få p­olitisk oppslutning om en så rask og omfattende om­stilling som klima­forskerne sier er 
nødvendig. Situasjonen utfordrer etisk og eksistensielt. Den ­krever at politikere viser lederskap og går inn for endringer som er 
politisk nødvendige, ikke bare de som i dag synes politisk 
mulige.

Krevende omstilling

Vi anerkjenner det hellige i det mangfoldige livet som omgir oss. Som skapt i Guds bilde og grunn­leggende relasjonelle, er vi ­mennesker ansvarlige overfor Gud, medmennesker og verden. Vi har imidlertid lett for å ­prioritere det kortsiktige og egennyttige framfor det som tjener livet på lang sikt, og å fornekte realitetene når de blir for ubehagelige. Situasjonen 
utfordrer til åpen refleksjon om hvilke verdier som styrer oss.

Representanter for ulike ­kirkesamfunn og religioner tar i dag til orde for vår felles ­fremtid på kloden, som ­religiøse ­ledere i ­koalisjonen ­«Religions for Peace», Pave Frans i miljø­encyklikaen ­Laudato Si, og ­Kirkemøtet i Den norske ­kirke i sin uttalelse om klima. ­Initiativ som dette understreker det ­ansvaret politiske ledere har, men også det ansvaret vi alle har for å støtte våre ­ledere i en ­krevende og nødvendig ­omstilling.

LES MER: Mer enn 250 teologer stiller miljøkrav til regjeringen

Fire krav

Paris-avtalen ­setter mål vi alle må forpliktes av. De forsterkede klimamålene regjeringen har meldt inn som ledd i oppfølgingen, er ­oppløftende og gir viktige signal. Det er ­avgjørende at målene følges opp med konkrete tiltak som ­fører til ­reelle og raske utslipps­reduksjoner. Vi, undertegnede teologer og teologistudenter, ber derfor regjeringen om å:

Kutte klimagassutslippene slik at Norge mer enn innfrir ­kravene som følger av Paris-avtalens mål.

Avvikle oljeletingen og ­begynne utfasingen av norsk olje og gass.

Bidra til rask og rettferdig omstilling, til en omfattende ­satsing på fornybar energi og nye miljøvennlige arbeidsplasser.

Bidra til at utsatte samfunn og folkegrupper får hjelp til å møte klimakrisens utfordringer.

LES OGSÅ: Vårt Land mener: «Aksjonsgrupper skaper lite konstruktiv klimadebatt»

Ti samtalepunkter

Ved siden av å stille krav til politikere, ser vi behov for en åpen, etisk refleksjon. Vi vil løfte fram følgende punkter til en slik samtale:

1. Virkeligheten legger premissene. Klimaendringene setter allerede tydelige spor. Den vitenskapelige dokumentasjonen om utfordringene er overveldende. Vi kan ha ulike syn på virkemidler, men ikke fornekte de fakta forskerne er enige om.

2. Alt liv må behandles med respekt. ­Mennesket inngår i økologiske kretsløp sammen med annet liv på ­kloden. Samtidig er vi gitt et særlig for­valteransvar for livs­formene som omgir oss. Kortsiktig interesse for velstand og vekst gir ingen rett til å frarøve andre arter deres livsgrunnlag.

3. Generasjonene som ­følger må ha en levelig klode. De unges utålmodighet gir håp, men bare hvis vi voksne svarer med å ta den historiske ­oppgaven som ligger på oss. ­Omstillingen kan ikke utsettes til neste generasjon.

4. Alle mennesker lever i forpliktende fellesskap. Rike land må vise særlig ansvar for dem som lider mest under klimakrisen og som har bidratt minst til den. Det gjelder særlig jordens urfolk, sårbare øysamfunn og fattige.

5. Ingen lever ideelt hele ­tiden. Alle forårsaker ­utslipp, særlig vi som lever i rike, fossilbaserte økonomier. Det er bedre å erkjenne tilkortkommenhet, dilemmaer og skyld, enn å lukke øynene for utfordringene. De ideale fordringer må ikke ta motet fra oss.

6. Alle kan bidra til omstilling. Ny teknologi gir viktige bidrag, men kan ikke løse utfordringene i tide. Målene nås ikke uten at energibruk og reise­virksomhet reduseres betydelig. Våre private handlinger må gjenspeile de endringer vi ser er nødvendig for alle i en bære­kraftig fremtid.

7. Folkelig engasjement ­krever politisk handlekraft. Folkelig oppslutning må underbygges gjennom politiske vedtak som skaper reell endring. Velgerne må gi modige politikere legitimitet ved å støtte beslutninger som fører til nødvendig omstilling.

8. Omstillingen skal være rettferdig. Enkeltgrupper skal ikke ta uforholdsmessige belastninger på vegne av ­mange. Endringene må ikke føre til økt ulikhet. Samfunnet må ­bidra overfor yrkesgrupper som vil ha særlig behov for ny kompetanse eller nytt arbeid.

9. Alle land må gjøre sitt. Norge kan ikke unndra seg sin del av ansvaret selv om vår andel av verdens ­totale ­utslipp er liten. En oljenasjon har en særlig plikt til å bidra ­økonomisk, teknologisk, politisk og juridisk til de nødvendige endringer internasjonalt.

10. Samfunnet må b­ygges på bærekraftige verdier. Utvikling må baseres på langsiktighet. ­Kortsiktige ­økonomiske interesser må ikke få overstyre hensynet til menneske­verd, rettferdighet, solidaritet og ­jordens tålegrense.

LES OGSÅ: Kirketak med solcellepanel skal varme opp kirkene

Forpliktende opprop

Vi som undertegner dette oppropet ­forplikter oss til å la ansvaret for livet og vårt felles livsgrunnlag prege våre valg, vår faglighet og vårt samfunnsengasjement. Vi vil støtte politiske tiltak som er nødvendig for en rask omstilling, og bidra til å mobilisere ressurser i kristen tro og praksis i et felles engasjement for klodens fram
tid.

Signaturer:

Andreassen, Silje Kivle, sokneprest Holmlia

Austad, Kaja Burhol, teologistudent, MF

Bergem, Ragnar Misje, postdoktor i systematisk teologi, MF

Breen, Elisabet B. teolog og tidligere prest, Besteforeldrenes klimaaksjon

Bientie, Bierna, pensjonert prest i sørsamisk område

Birkedal, Erling, førsteamanuensis i praktisk teologi, MF

Czaika, Otfried, professor i kirkehistorie, MF

Dahl, Laila Riksaasen, biskop em.

Dahl, Per Arne, biskop em.

Engedal, Leif Gunnar, professor em. i religionspsykologi og sjelesorg

Fagermoen, Hege, prost i Søndre Follo

Fretheim, Kjetil, professor i etikk og diakoni, prorektor MF

Gammelsæter, Marianne Bergsjø, sokneprest

Grau, Marion, professor i systematisk teologi, MF

Gresseth, Birte Andersen, Sokneprest i Skatval, Stjørdal

Grung, Anne Hege, Førsteamanuensis i interkulturelle studier, Det teologiske fakultet

Grønvik, Knut, sokneprest, Lommedalen

Gulbrandsen, Jon Henrik, prost i Stjørdal

Guðmarsdóttir, Sigríður, førsteamanuensis i systematisk teologi, VID

Gylver, Sunniva, sokneprest Fagerborg og universitetslektor II, MF

Hageman, Ellen, teolog

Hegstad, Harald, professor i systematisk teologi, MF

Heiene, Gunnar, professor i etikk, MF

Henriksen, Jan-Olav, professor i systematisk teologi, MF

Hugdal, Gunhild Maria, stipendiat i etikk, MF

Joachimsen, Kristin, professor i GT, MF

Johnsen, Tore, PhD kandidat, World Christianity, University of Edinburgh

Jørgensen, Tor Berger, biskop em.

Kartzow, Marianne Bjelland, professor i NT, UiO/TF

Kaufman, Tone Stangeland Kaufman, professor i praktisk teologi, MF

Kessel, Birgitte, teologistudent, MF

Knapstad, Reidar, prost i Sunnfjord

Kristiansen, Roald E, 1. amanuensis, UIT- Norges Arktiske Universitet

Liavåg, Mario, teologistudent, MF og studentforeningen: Kjønn, religion og klima

Magerøy, Lars Inge, pensjonert sokneprest

Midttømme, Ingeborg, biskop i Møre bispedømme, Den norske kirke

Mjaaland, Marius, professor i systematisk teologi, UiO/TF

Movafagh, Hilde Marie Øgreid, rektor, Metodistkirkens teologiske seminar

Munz, Marianne, teologistudent, MF

Nordeide, Knut, teologistudent, MF

Nordengen, Per Anders, prest, foredragsholder og forfatter

Nylenna, Helge, prest, rådgiver i Bispemøtet i Den norske kirke

Pettersen, Erling, biskop em.

Rossavik, Asle, prest, leder for presteforeningens klimautvalg

Rystad, Linn Sæbø, stipendiat MF

Sandnes, Karl Olav, professor i NT, MF

Saxegaard, Fredrik, førsteamanuensis i praktisk teologi og praktikumsleder, MF

Schorre, Hans-Jürgen, seniorrådgiver Kirkerådet, biolog og teolog

Setran, Jørgen Indregård, sokneprest i Stjørdal

Skeie, Eyvind, forfatter, prest og salmedikter

Sjøberg, Lovisa Mienna, førsteamanuensis, Samisk høgskole

Solevåg, Anna Rebecca, professor i NT, VID Vitenskapelige høgskole, Stavanger

Solbu, Hans Kristian, pensjonert prest, Trondheim

Stifoss-Hanssen, Hans, professor, Center of Diaconia and Professional Practice

Stålsett, Sturla, professor diakoni, religion og samfunn, MF

Sætre, Per Kristian Hovden, stipendiat NT, MF

Thorbjørnsen, Svein Olaf, professor i etikk, MF

Tjelle, Einar, assisterende generalsekretær, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Tomren, Tom Sverre, førsteamanuensis i religion og etikk, Høgskulen på Vestlandet

Utnem, Stig, pensjonert sokneprest i Ris, tidligere gen.sekr. mellomkirkelig råd for DnK

Wergeland, Andrew, universitetslektor i GT/hebraisk, MF

Wernø, Kjersti, pensjonert prest

Westly, Inge, universitetslektor i praktisk teologi, MF

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima