Klima

Klimasmart jordbruk fra misjonsmarken

NMS-misjonær Tor Helge Brandsæter hjalp en thailandsk kirke å satse på bærekraftig jordbruk. Han ble så begeistret at han tok med seg metoden hjem til Norge.

– I afrikanske land kalles regenerativt jordbruk ofte for «God’s farming» fordi den bruker skaperverkets naturlige prosesser istedenfor kunstgjødsel, forteller NMS-misjonær og bonde Tor Helge Brandsæter.

Da en kirke i Nord-Thailand ba NMS om hjelp, etter to år uten avlinger på et jordområde gitt dem i gave, startet han en jakt etter metoder som kunne forbedre den betongharde, dårlige jorda.

Etter hvert kom han over den klimavennlige metoden kalt regenerativt jordbruk. Den gjenoppretter organisk liv i jorda ved å tilbakeføre en stor del organisk materiale til jorda, minimere jordbearbeiding, tilføre kompost og øke biologisk diversitet.

– Erfaringen fra årene i Thailand gjorde at jeg endret syn på landbruk også i Norge, sier misjonæren og bonden.

Nå bruker han de samme metodene på sin økologiske gård i Hvittingfoss og ivrer for at flere i norsk landbruk skal få øynene opp for regenerativt jordbruk.

LES OGSÅ: 19 veteran-traktorer, 95 kirkefolk og en biskop i traktorsetet

Gir inntekt og diakoni

For kirken i Nan-provinsen i Nord-Thailand har metodene gjort at de nå får salgbare avlinger flere ganger i året.

– Nå får de utnyttet jordlappen sin, kan gi mat til folk som trenger det og skaffer også inntekter til kirken gjennom salg, forteller Brandsæter.

For å få god gjødsel til åkeren har kirken også anskaffet seg griser og lært seg nye metoder for å utnytte lokale ressurser som grisefôr bedre. Visjonen til kirken er at de skal være et læringssenter der nabobønder kan opplæres og inspireres.

– En grisebonde i nærheten lærte for eksempel å fermentere bananplanter til næringsrikt grisefôr og har fått økt produksjonen sin betraktelig, sier misjonæren.

Eierskap og resultater

Brandsæter forteller at man på misjons- og bistandsfeltet må tenke nøye gjennom hvordan man legger fram forslag.

– Det som tar mest tid er å få folk til å ha tro på det selv og føle eget eierskap til prosessene. Jeg tror det var en fordel at jeg på den tiden bodde i Bangkok og kun kom på besøk til kirken i Nan-provinsen. Det ga dem rom for å tenke selv uten at jeg gikk oppi dem, sier han.

Allerede første sesongen ga de nye metodene resultater.

– Vi så positive endringer gjennom å bygge opp jordsmonnet som igjen gir større avlinger.

LES OGSÅ: Misjonær ville hjelpe underernærte barn i Uganda – 105 av dem døde

Bryter barrierer

Brandsæter forteller at landbruksarbeidet til kirken også har vært med på å skape kommunikasjon og bryte barrierer for lokalbefolkningen som ofte har en sterk åndetro.

– Mange i dette området er bundet av lokale heksedoktorer som bestemmer over nesten alt i livene og arbeidet til folk, sier han.

Jordbruksarealet til kirken ligger i nærheten av en gammel gravplass og ble derfor av hekse-­doktorer og lokalbefolkning ansett som et sted for gjenferd.

– Når kirken nå har dyrket opp området, og vist at det går bra, blir folk nysgjerrige. Dette gir god grobunn for å bruke diakonien til å kommunisere og nå unådde grupper, forteller NMS-misjonæren.

Karbonlagring

Regenerativt jordbruk kan også bidra til at mye mer karbon lagres i jorda, noe som dermed bidrar til mindre CO2 i atmosfæren.

– I Norge brukes det mye penger på å utvikle karbonfangst og lagring, men vi kan bli flinkere til å bruke potensialet som ligger i samspillet mellom planter og mikrobene i jorda. De gjør jo jobben gratis og mye mer energieffektivt, sier Brandsæter.

I tillegg til å bidra til et bedre klima, fører større mengder karbon i jorda til økte avlinger og bedre motstand mot flom og tørke. Dette gjør metodene ettertraktet for bønder som kan brødfø flere og få en sikrere inntekt.

Ingunn Marie Ruud

ingunn@kpk.no

---

Regenerativt jordbruk

  • Regenerativt jord- og hagebruk blir også omtalt som Conservation agri- culture og Conservation ­farming.
  • Driftsformen kan også beskrives som jordopp-­byggende.
  • I praksis innebærer regenerativt jord- og hagebruk tiltak som gir økt jordfruktbarhet og karbonbinding. Stikkord er «alltid» plantedekke og minimal jordarbeiding.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Klima