Klima

Religiøse tror på vitenskapen

De fleste troende ser ingen konflikt mellom religion og vitenskap, ifølge stor global kartlegging.

De fleste religiøse i Norge mener troen kan leve side om side med en tro på vitenskapen. Og blant mindretallet som noen ganger kan oppleve at det er en konflikt, er det fortsatt slik at de fleste av disse heller tror på svaret fra vitenskapen – enn svaret fra religionen.

Dette kommer fram i rapporten Wellcome Global Monitor – en ny internasjonal holdningsundersøkelse knyttet hovedsakelig til vitenskap og helse, men også til folks tanker om forholdet mellom vitenskap og religion.

– Jeg tror ikke mange er opptatt av at det er en mulig konflikt mellom skapelsesberetningen og evolusjonslæren. Det er ikke et tema som er veldig sentralt blant store grupper av religiøst aktive i Norge i dag, sier Pål Ketil Botvar.

Han er professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder (UiA) og har nylig gitt ut boken Ingen spøk. Botvar har ikke vært involvert i arbeidet med undersøkelsen, og mener det er noen usikkerheter knyttet til funnene. I store, globale kartlegginger av denne typen kan det ofte være utfordring at kultur og tradisjon legger føringer for hvordan spørsmålene blir oppfattet.

LES MER: 'Sekularisering er ønsketenking'

Overrasket

67 prosent av religiøse nordmenn svarer at de ikke har opplevd en konflikt mellom sin egen tro og vitenskapen. Men blant de som noen ganger opplever en slik konflikt, svarer 41 prosent at de da stoler mest på religionens svar. I Sverige, Danmark og Finland er prosentandelen på dette punktet henholdsvis 30, 21 og 17, noe som betyr at religiøse nordmenn er mer skeptisk til vitenskapens svar enn i resten av Skandinavia. Vitenskapen står likevel sterkere her enn i resten av verden: På verdensbasis svarer 55 prosent at de har større tiltro til sin religion enn vitenskapen.

Pål Ketil Botvar er overrasket over at andelen av religiøse nordmenn som gir uttrykk for at de stoler mer på religion enn vitenskap er noe høyere enn i våre naboland.

– Norge er kanskje noe mer religiøst enn Sverige og Danmark. Så akkurat det i seg selv var ikke så overraskende. Men det er overraskende at vi kommer høyere ut enn Finland, som regnes for å være mer religiøst land, sier Botvar og legger til:

– Disse tallene viser også at man har generelt god tiltro til vitenskap. Norge kommer midt på treet i vestlig sammenheng. Men så ser man at når det gjelder store viktige utfordringer, så kan ikke vitenskap nødvendigvis løse dette og i hvert fall ikke på kort sikt.

LES MER: – Religion har alltid interessert meg

Andre svar

Det at verden står overfor store utfordringer for eksempel når det gjelder klima og migrasjon, kan bidra til å styrke en oppfatning av at religion kan gi gode svar for vår tid, mener Botvar.

– Der har teknologi og vitenskap ikke klart å løse disse utfordringene. Det har toppet seg mye i det siste, med migrantbølge til Europa og stadig økende klimaproblemer og klimaprotest blant unge. Dette er temaer som står veldig høyt på dagsorden i Norge og andre nordiske land, sier han.

Når vitenskapen ikke evner å håndtere disse utfordringene på egenhånd, er det ifølge Botvar ikke overraskende at religiøse nordmenn oppsøker innspill fra andre hold.

– Da kan jo religion tenkes å kunne bidra, for eksempel ved at religioner kan komme i dialog med hverandre. Det kan bidra til å redusere en del av de utfordringene som er knyttet til migrasjon og spenninger mellom folkegrupper, sier Botvar.

Religion kan også være en konstruktiv kraft i arbeidet med miljøutfordringen. Som eksempel viser Botvar til nøysomhetsidealet i en del religioner.

– At man skal forvalte jorden og ikke forbruke for mye. Man skal være litt nøysom. Det er den type tenkning jeg tror kan ligge til grunn for de svarene.

LES MER: Mener astrologi er vitenskap

---

Wellcome Global Monitor

  • På verdensbasis svarer 90 prosent at de «har en religion», og 61 prosent at den er viktig i deres dagligliv.
  • I Norge svarer 75 prosent at «har en religion», og 25 prosent at den er viktig i deres dagligliv.
  • På verdensbasis svarer 55 prosent av religiøse at de tror på sin religions lære, når dette strider mot vitenskapen.
  • I Norge svarer 41 prosent av religiøse at de tror på sin religions lære, når dette strider mot vitenskapen.
  • Undersøkelsen er utført av forskningsstiftelsen Wellcome.
  • Undersøkelsen er gjort på 140.000 mennesker fra mer enn 140 land.
  • Kilde: Wellcome Global Monitor

---

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima