Klima

Vil fly 100 prester til Tyrkia

Mens Den norske kirke får kritikk for ikke å gjøre nok i klimakampen, planlegger Stavanger bispedømme å sende hele prestestaben med fly til Tyrkia.

Fly fra Stavanger til Istanbul, via Oslo. Deretter videre til hotell i kystbyen Izmir. Herfra blir det bussturer til de sju kirkene som Johannes åpenbaring ble skrevet til.

Slik er planen for en reise Stavanger bispedømmeråd vil ta alle prestene sine med på i september.

Denne turen er en mulighet for å lære noe og få påfyll. En studiereise i Johannes åpenbaring med professor Jostein Ådne fra VID som reiseleder, sier Lars Sigurd Tjelle. Han er styreleder i presteforeningen i Stavanger bispedømme, og hovedtilitsvalgt for prestene i bispedømmet.

Klimauttalelse

Hvis alle prestene i Stavanger bispedømme blir med på studieturen, vil omtrent 100 personer fly tur-retur Stavanger via Istanbul til Izmir. Ifølge klimakalkulatoren MyClimate vil flyreisen til hver enkelt prest flyreise utgjøre et CO2-utslipp på 1,4 tonn. I tillegg kommer bussturene i Tyrkia.

Stiftsstyreleder i presteforeningen i Stavanger bispedømme innrømmer overfor Vårt Land at turen langt fra er miljøvennlig.

– Vi i presteforeningen er klar over at det er et stort klimaavtrykk. Vi har stilt spørsmålet: Er dette riktig? Vi har likevel blitt enige om å reise og det må vi stå for, sier Lars Sigurd Tjelle.

Han begrunner avgjørelsen med at det faglige påfyllet vil være av stor verdi.

– Kunne man lært dette på andre måter enn å fly to puljer med prester fra Stavanger til Tyrkia tur-retur?

– Svaret er, på det teoretiske plan, ja. Men å besøke et sted gir et helt spesielt inntrykk.

LES OGSÅ: Den omdiskuterte kirken i Sola skal nå bygges

Legger seg flat

«Nå brenner det!» heter det i klimauttalelsen som Kirkemøtet vedtok sist. Den «utfordrer regjeringen, Stortinget og lokale folkevalgte til å spille på lag med gode krefter i befolkningen, se sitt ansvar og handle før det er for seint».

I etterkant av uttalelsen har flere kritisert kirken for å peke på at andre bør gjøre mer, uten å selv ta tydelige grep for å bli mer klimavennlig.

– Vi blir moralistiske hvis vi kritiserer andres klimautslipp, uten å se på hva vi selv gjør, sa Vidar L. Haanes, rektor ved MF vitenskapelig høyskole til Vårt Land forrige uke. Også Rolf Magne Haukalid, som er valgt inn til Kirkemøtet av ansatte i Stavanger bispedømme, mente at klimaengasjementet til Dnk er noe overfladisk.

– Viljen til å strekke seg for klimaet i Den norske kirke stopper gjerne med kirkekaffen, sa Haukalid til Vårt Land.

Lars Sigurd Tjelle ser at kritikerne har et poeng.

– Det er bra at man får den kritikken. Det får oss til å se at vi ikke kan trå på som før.

– Kommer du til å tenke annerledes når dere skal planlegge fremtidige turer?

– Ja, vi kommer til å la miljøperspektivet være lenger framme, og bli litt flinkere til å foreta valg som vil være mer klimavennlige, sier Tjelle.

LES OGSÅ: NRK Super får kritikk for kjønnshårvoksing-video

Dilemma

Reisen er organisert av Stavanger bispedømme i samarbeid med presteforeningen. Turen skal vare i over en uke, og siden det kan bli rundt 100 deltakere, må de deles opp i to grupper som drar etter hverandre.

I invitasjonen står det at alle prester i bispedømmet er velkomne til å bli med på reisen. Det eneste prestene må betale er en egenandel på 1.000 kroner. Faktisk sum per prestehode er 17.000 kroner.

Ifølge bispedømmekontoret er formålet med turen å lære mer om menighetene som er omtalt i Johannes åpenbaring, og et besøk hos en kristen TV-kanal. Reisen er også «en fin anledning for presten til å bli kjent med den nye biskopen», Anne Lise Ådnøy.

Tidligere prost i Stavanger bispedømme Kjetil Aano legger ikke skjul på at Dnk står i en skvis i saker som denne.

– Det avslører jo helt klart at det er et dilemma. Jeg har ikke lyst til å kommentere denne turen spesifikt, men alle kirker, inkludert Stavanger bispedømme, bør tenke gjennom hvilken reisepolicy de ønsker for fremtiden. Reiser er viktige, men de er også en del av vår klimaavtrykk, sier Aano som nylig har blitt pensjonist.

– Kirken er ikke feilfri, men det er likevel legitimt å komme med et moralsk standpunkt som også rammer sin egen praksis, sier han.

LES OGSÅ: – Skam skjult bak pornoavhengighet

Grønn menighet?

Den norske kirke har siden 2012 forsøkt å bygge opp en grønn profil. For 7 år siden ble Kirkerådet bedt av Kirkemøtet om å lage en klimamelding for Dnk.

Sammen med firmaet MISA beregnet de at hele Dnk hadde et klimafotavtrykk på 107 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2012.

deres egne hjemmesider skriver de at «hovedkilden til utslippene er oppvarming og drift av landets over 1600 kirkebygg». På regionalt og nasjonalt nivå er det reisevirksomheten som er den største bidragsyteren.

Stavanger bispedømme er i dag sertifisert som et «miljøfyrtårn».

På Miljøfyrtårn-tiltakets hjemmesider står det: «Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. ... Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje.»

LES OGSÅ: Kritiserer shinto-inspirert ryddemani

Forsvarer reisen

Den ferske biskopen i Stavanger Bispedømme Anne Lise Ådnøy forsvarer studieturen som et sosialt avbrekk for presteskapet, og en mulighet for prestene å bli kjent med henne.

Vil ikke det å sende 100 prester til Tyrkia være en stor klimabelastning?

– Det er et godt spørsmål. Det var på tide å ta presteskapet ut av hverdagen, og med på en studietur. Og Tyrkia er litt langt å dra til med Orientekspressen.

Hvordan er turen relevant for prestene?

– Turen vil gi innsikt i stedene vi finner i Åpenbaringsboken. Og vi skal besøke kristne trossøsken i dagens Istanbul. Jeg tror det er en tur der man ser landskap og rester av byer som gjør at forkynnelsen blir vitalisert.

– Kommer ikke dette til å medføre et stort klimautslipp hvis alle prestene takker ja?

– Prestene er faktisk pålagt å reise, og det vil bli et stort klimaavtrykk.

– Hvordan forsvarer dere reisen med tanke på klimakritikken som har blitt reist mot Dnk?

– Vi jobber for klimavennlige reiser så langt det er mulig. For eksempel har vi en ordning som heter hjem - jobb - hjem som handler om å sykle eller ta klimavennlig transport til jobb.

– Med tanke på klimakritikken, hvordan vil dere planlegge fremtidige reiser?

– Vi håper å klare å begrense antallet flyreiser, og at politikere kan tilrettelegge kollektiv transport som ikke er CO2-krevende, sier biskop Anne Lise Ådnøy.

LES OGSÅ: Kinesiske innvandrere mål for Jehovas vitner

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima