Klima

Sp-veteran om eget parti: – Vår grønne profil er ikke skarp nok

Offensiv: Per Olaf Lundteigen etterlyser et mer offensivt Sp i klima- og miljødebatten. Sp-veteranen peker på at partiet har en lang tradisjon for å fremme grønn politikk.

Gårdbruker og politiker for Senterpartiet Sp Per Olaf Lundteigen. På gården i hjembygda Vestfossen

– Jeg er glad for debatten. Jeg mener vi ikke har en skarp nok grønn profil. Partiets store arv er opprinnelig kobla til forvaltertanken, og en tanke om at en skulle levere ting bedre fra seg enn når man fikk dem, sier Per Olaf Lundteigen om de siste dagers klimadebatt rundt Senterpartiet.

Stortingsprofilen lover å kaste seg inn i debatten på landsmøtet.

LES OGSÅ: Rekord-Sp banker Frp – Venstre på 1-tallet

Annet fokus

Lundteigen har vært med i partiet siden 1971 og trekker de lange linjene tilbake til 70-tallet og den voksende bevisstheten om økologi og samspillet i naturen. I dag er det snakket om klimaendringer og global oppvarming som er framtredende.

Det viktigste er at vi må hente energi mest mulig direkte fra sola, mener han. I tillegg må man bytte ut fossilt karbon med fornybart karbon i alt fra klær til biler og plast. Da må det fornybare gjøres mer lønnsomt enn det fossile.

– Det er det som i altfor liten grad er gjort. Vi har lyktes til gagns på elbiler. Noe tilsvarende har vi ikke gjort med for eksempel olje og tømmer, sier Lundteigen.

Vi burde bruke avgifter fra olje og gass til å stimulere fornybare næringer som skog, syns han.

LES OGSÅ: – Når jeg hører Elvestuen på radio får jeg lyst til å sette bilen på tomgang

– Sp har vært for slappe

– Her har vi vært altfor slappe i Sp, ikke minst innafor næringspolitikken. Det grønne skiftet må jo bli en renessanse for primærnæringene. De produserer det fornybare karbonet. Det er helt skammelig at det er så lav lønnsomhet innenfor fiskeforedling, treforedling og næringsmiddelindustri for å nevne noe, sier Lundteigen.

– Flere vi har snakket med har sagt at det er profilen, ikke politikken til Sp som er problemet?

– Klart det også er politikken som er problemet. Vi har ikke vært tydelige nok. For å ha en profil må du være djerv i politikken. Du må tørre litt mer. Vi turte når det gjaldt å få vekk antibiotikumet narasin fra kyllingfôr. Ikke alle var like glade for at vi frontet det, men det ble en suksess. Det er de samme som sto bak den utfasinga som er utålmodige nå.

LES OGSÅ: Spår ny «Alta-aksjon» i Finnmark

Etterlyser politikken

Lundteigen utfordrer sitt eget parti til å bruke mer tid på å finne egne løsninger, i stedet for å være på defensiven.

– Det norske folk vil ha våre løsninger – våre forslag til desentralisering, våre grønne næringsforslag. Da må vi bruke flere av de flinke folkene vi har i partiet til å utvikle alternativene, sier han.

MDG-samarbeid

Lundteigen er langt på vei enig med en annen Sp-veteran, Svein Sundsbø, som i Vårt Land onsdag tok til orde for å danne en bred front i klimapolitikken. Sp bør også kunne samarbeide med MDG, mente han. Lundteigen er delvis enig.

– Det er ikke lurt å bare kalle MDG virkelighetsfjerne. De er tross alt opptatt av økologi og samspill i naturen. Da er det jo en mulighet å komme til mer konstruktive løsninger, sier han.

LES OGSÅ: Sp-nestleder ikke overrasket over klimavarsko

Vil koste noe

En skarpere miljøprofil vil også koste noe, innser han.

– En skarpere grønn profil innebærer investeringer for framtida. Da blir det mindre reallønnsøkning og lignende på kort sikt. Det mener jeg er riktig. Det som er viktig er fordelinga. Mange opplever større utrygghet i arbeidshverdagen. Og så får du i tillegg dusteforslag som plager folk, og da får du en reaksjon. Der er jeg enig med Pollestad.

– Du sier du ønsker at Sp må være mer spissa i retning av en grønn næringspolitikk. Pollestad er næringspolitisk talsperson og har dermed også ansvar for dette feltet…?

– Jeg kunne ønske meg en langt mer offensiv Pollestad i den grønne næringspolitikken, sier Lundteigen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima