Klima

Skal ikke lenger fly

De svenske kristenlederne Peter Halldorf og Magnus Malm skal ikke lenger fly – for å bidra til å redusere klimautslippene. – Vanskelig å få til i vår kontekst, sier preses.

De svenske teologene og forfatterne Peter Halldorf og Magnus Malm skriver i et leserinnlegg i dagens Vårt Land at de har bestemt seg for å slutte å fly. De begrunner avgjørelsen med sitt syn på hva kristent disippelskap er:

«Sekularisering viser seg mer i hvordan vi lever våre liv enn i hvordan vi feirer gudstjeneste. Hva skjer når den kristne troen avgrenses til den private sfæren, der Jesus blir oppfattet som om han bare er interessert i vår åndelighet pluss visse personlige moralspørsmål? Det som handler om arbeid, penger, forbruk, reiser, matvaner og kultur blir stående utenfor evangeliets sfære. Her blir isteden samfunnets mainstream–vurderinger rådende», skriver de to svenske teologene.

De mener kristne bør ha en særlig motivasjon for å engasjere seg i klimakampen fordi kristne «tror på en større verden enn den som er synlig».

Derfor må kristne «gjøre motstand mot de kreftene og den retorikken som driver oss til å bygge så vel mentale som fysiske murer mot den lidelse som klimakrisen allerede skaper rundt om i verden», skriver Halldorf og Malm.

LES MER: Kampen om en mer rettferdig verden kan ramme kristne.

Positiv

Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland, er positiv til svenskenes initiativ.

– Det ligger optimisme i å tro på menneskeskapte klimaendringer. For at de er menneskeskapte, betyr også at mennesker har mulighet til å stanse utviklingen. Som kristne har vi et særlig ansvar for dette. Klimaendringene berører dype etiske sannheter, sier han.

Når Øygard blir kontaktet av Vårt Land er han på et todagers møte med Samisk kirkeråd i Trondheim, før han skal fly hjem til Tromsø.

– Jeg skulle gjerne tatt toget, men siden jeg bor 50 mil fra nærmeste jernbanestasjon, blir det vanskelig. Det er dessverre slik at det er umulig å betjene dette bispedømmet hvis man ikke flyr. Og det hadde ikke vært noe bedre for miljøet hvis jeg skulle brukt personbil.

Som biskop prøver han likevel å begrense flyreisene så langt det er mulig.

– Vi jobber målrettet med å gjøre en del møtevirksomhet digital i vårt bispedømme, og i kirken generelt. Vi har en del individuell veiledning over Skype, for eksempel. Men mye av aktiviteten i kirken krever at vi møter hverandre fysisk, sier Øygard.

LES MER: Kirken har et enormt ansvar for klimaet.

Måtehold

Øygard får støtte av sin bispekollega, Atle Sommerfeldt, i Borg. Han er svært positiv til de teologiske premissene i innlegget.

– I Borg prøver vi å redusere bruken av fly når det er mulig. Men fly gjør det også mulig å bygge relasjoner og kunnskap utenfor lokalsamfunn og nasjonalstaten, både i arbeid og fritid. Dette er helt avgjørende i en polariserende verden og jeg vil derfor fortsette å bruke fly og bil, forteller Sommerfeldt.

Han sier han har full respekt for at noen velger helt å avstå fra å bruke fly.

– Men for Halldorf - som jeg kjenner best - er det trist hvis hans beslutning betyr at han blir utilgjengelig for relasjonsbygging og hans bidrag ikke skal merkes utenfor Norden.

LES MER: Klimabudsjettet dekker bare en fjerdelel av det som er nødvendig, mener MDG.

Stor utslippspost

Hans Jürgen Schorre er seniorrådgiver for etikk, miljø og samfunn i Kirkerådet. Han forteller at reising er den posten som fører til mest klimautslipp på nasjonalt og regionalt nivå i Den norske kirke (Dnk). Den aller største klimautslippskilden i hele Dnk er likevel driften av kirker og kirkegårder.

– Men siden reising også er en viktig utslippspost, ønsker Kirkerådet å gjøre noe på dette punktet, sier Schorre.

Dnk har for eksempel blitt bedre på å ha møter på videokonferanse, forteller han.

– Men fly brukes fremdeles for mye. Jeg skulle ønske vi kunne lage en reise-policy i Dnk der det ble et krav at kirkelig ansatte måtte velge et klimavennlig reisealternativ, og at klimaet ble satt foran penger og tidsbruk, sier han.

LES MER: Et vellykket prosjekt i Risør kirke viser hvordan kirkedriften kan bli mer miljøvennlig i fremtiden.

Ikke mulig

Preses Helga Haugland Byfuglien tror neppe det vil bli aktuelt å kutte ut alle flyreiser i Dnk.

– Kirken og den enkelte kristne har medansvar for klimaet på jorden, slik Halldorf og Malm sier det. Den enkelte må ta ansvar utfra sin sammenheng og sine muligheter. Jeg har respekt for deres valg som også er en viktig symbolhandling. Men for at vi biskoper, i likhet med mange andre, skal kunne gjøre jobbene våre, er vi avhengige av å kunne fly. Jeg pendler for eksempel mellom Trondheim og Oslo, og bruker som regel fly. Det er vanskelig å ta tog i åtte timer hver vei for et dagsmøte, sier hun.

Byfuglien forteller imidlertid at utvidet bruk av videomøter er et godt alternativ som brukes stadig oftere.

Ta tog

Hans Jürgen Schorre i Kirkerådet sier forskning viser at kirkegjengere er litt mer engasjert i klimasaken enn andre.

– Men det er ikke en stor forskjell. Jeg skulle ønske at det ble en selvfølge for kirkefolk flest at klimasaken har sammenheng med troen.

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima