Klima

«Det er altfor billig å fly»

«Det er et politisk ansvar å bremse etterspørselen etter den mest klimafiendtlige transportformen vi har.»

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima